Możesz tu wpisać swoje refleksje.

» dodaj wpis2020-04-07 ~Marzenna i Andrzej
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Kochani Ojcowie Karmelici, z serca dziękujemy za każde słowo pocieszenia, za każdą modlitwę. Ojcze Piotrze, dziękujemy za każde słowo umieszczone na stronie, za wsparcie duchowe w tym trudnym czasie dla nas wszystkich. Wierzymy i mamy nadzieję na "jutro". Kochani Ojcowie, łączymy się z Wami na modlitwie w tym Wielkim Tygodniu, a w sposób szczególny będziemy łączyć się w czasie Triduum Paschalnego, a także w poranek Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Dziś Izajasz mówi do nas: "Bóg stał się moją siłą". Gdy sens naszego życia ulokujemy w Bogu, a treścią naszego istnienia uczynimy wychwalanie Jego sprawiedliwości, miłości, mądrości, nasze życie nabiera innego ciężaru gatunkowego. Dlatego „będę wysławiał Twoją sprawiedliwość”. Niech tak się stanie.
Kochani Ojcowie, niech Maryja - nasza Ukochana Mama ma Wszystkich w Swej opiece i prowadzi nas do Swojego Syna - Jezusa Zmartwychwstałego. Serdecznie pozdrawiamy oczekując "jutra".
2020-04-02 ~Ojcowie Karmelici
Drodzy w Sercu Jezusa, Bracia i Siostry! Ite ad Joseph! Zbliża się 150. rocznica ogłoszenia Świętego Józefa Patronem i Opiekunem Kościoła Powszechnego przez papieża bł. Piusa IX 8 grudnia 1870 roku. Dlatego "z większą gorliwością wzywajmy Jego opieki nad nami oraz na Kościołem - zachęca Biskup Kaliski Edward Janiak w konferencji wygłoszonej 14 marca 2020 r. Prośmy o nią w codziennych modlitwach oraz udając się do sanktuariów Świętego Józefa, zwłaszcza do Jego narodowego sanktuarium w Kaliszu. Promujmy pobożne zwyczaje podkreślające patronat Świętego Józefa nad Kościołem i każdym z nas, do których można zaliczyć odmawianie litanii i innych modlitw ku czci Świętego. Nade wszystko jednak naśladujmy Świętego Józefa w jego miłości do Boga i przykazań Bożych, w Jego oddaniu dla Jezusa, w Jego czułości dla Maryi, w Jego pracowitym i pełnym godności ubóstwie, które w Bogu widzi zasadnicze bogactwo i w Jego cichym zasłuchaniu w Boże słowo. Niech zachwyci i zainspiruje nas gotowość Świętego Józefa do ponoszenia każdej ofiary duchowej czy materialnej, byle Bóg i Jego wola znalazły swoje miejsce w świecie". Drodzy bracia i siostry! Ite ad Joseph! Niech zaprasza nas do tego wizerunek Św. Józefa czczony od 300 lat w Oborskim Sanktuarium.
2019-12-23 ~Marzenna i Andrzej
Kochani Nasi Ojcowie z Oborskiego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, pragniemy przesłać Wam i Wszystkim Pielgrzymom z serca płynące życzenia. Niech czas Narodzenia Jezusa, będzie światłem dla Nas, dla naszych Wspólnot, naszych Rodzin, niech będzie czasem odrodzenia się wszystkiego w Nas, odrodzenia się Miłości. Niech ta Miłość będzie czysta i piękna, nieskażona niczym co daje świat, niech ten czas będzie czasem pojednania między nami wszystkimi, niech będzie czasem światła dla naszych serc, duszy i umysłu.
Niech zajaśnieje Moc rodzącego się Jezusa w codzienności naszej.
Kochani Ojcowie, z serca dziękujemy za Waszą piękną posługę i obiecujemy modlitwę.
2019-12-17 ~Karmelici, Parafianie i Pielgrzymi Oborscy
Ojcze Adamie, dziękujemy... R.I.P.
2019-04-18 ~Marzenna i Andrzej
"Widziałem w kapłanie drugiego Chrystusa, arkę wypełnioną błogosławieństwami, źródło, które wytryska dla ludu Bożego, spichlerz pełen życiodajnego pokarmu dla duszy, ojca, przyjaciela, dobrodziejstw, wsparcie w ziemskim pielgrzymowaniu, coś nieskończenie wielkiego.
O, gdyby świat zrozumiał. Kim są dla niego kapłani!"
ks. Dolindo

Dziękujemy Ci Panie Boże za Twoich Kapłanów!

Dziękujemy Wam, Kochani Ojcowie Karmelici, że odpowiedzieliście na Boże wezwanie, za Waszą wytrwałość i wielkie serca!
Życzymy Wam zdrowia, pokoju w sercu, sił, cierpliwości, opieki Matki Pięknej Miłości i Waszych Patronów, samych życzliwych ludzi wokół Was, a nade wszystko życzymy Wam ŚWIĘTOŚCI.

Dziękujemy Wam za każdą Eucharystię, za Waszą posługę, za modlitwę za przyjaźń.
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ]
 


  Dodaj wpis:
 

  Treść prośby *

 
  Podpis

 
   
 
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *
 

  Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio