22.11.2016
List do Wspólnoty PIETA na Adwent A. D. 2016


Droga Rodzino Matki Bożej Bolesnej!

Drodzy w Sercu Jezusa, bracia i siostry!

W niedzielę 20 listopada br. Papież Franciszek w homilii wygłoszonej na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia powiedział: „Choć zamykają się Drzwi Święte, pozostaje otwarta dla nas na oścież prawdziwa brama miłosierdzia, którą jest serce Chrystusa. Z przebitego boku Zmartwychwstałego aż do końca czasów wypływa miłosierdzie, pocieszenie i nadzieja. Wielu pielgrzymów przekroczyło Drzwi Święte i (…) zakosztowało wielkiej dobroci Pana. Dziękujmy za to i pamiętajmy, że doświadczyliśmy miłosierdzia, aby przyodziać się w uczucia miłosierdzia, abyśmy i my również stali się narzędziami miłosierdzia. Razem kontynuujmy naszą drogę. Niech nam towarzyszy Matka Boża, która również była pod krzyżem. Tam nas zrodziła jako czuła matka Kościoła, która pragnie wszystkich zebrać pod swoim płaszczem. (…) Ona jest Matką Miłosierdzia, której się powierzamy: każda nasza sytuacja, każda nasza modlitwa, skierowana przed Jej miłosierne oczy, nie pozostanie bez odpowiedzi”.

Najmilsi bracia i siostry!

„Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie” (1 Kor 1, 4) za wielki dar naszego wspólnego powołania przez Matkę Bożą Bolesną do codziennego świadczenia, że „miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nikogo nie wykluczając”, do codziennego świadczenia o Jej czułej macierzyńskiej miłości i bliskości wobec wszystkich cierpiących na duszy i ciele.

Najpierw pragnę przekazać wam krótkie kalendarium naszych spotkań w Roku 2017.

1. Zapraszam serdecznie na nasze Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 8 stycznia 2017 roku o godzinie 16.00 w klasztornej herbaciarni. Wcześniej o godz. 11.30 sprawowania będzie Msza Święta w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.

2. Pamiętajmy, aby codziennie (o godz. 17.40) jednoczyć się duchowo odmawiając koronkę do siedmiu boleści Maryi za chorych i cierpiących, oraz we Mszy Świętej za chorych odprawianej przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej w Oborach w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 11.30. Trwajmy wiernie przy Maryi stojącej pod krzyżem Chrystusa obecnym w naszych cierpiących braciach i siostrach. Bądźmy świadkami Jej krzepiącej obecności i czułej matczynej miłości.

3. Wiosenny Dzień Skupienia dla naszej Wspólnoty odbędzie się tradycyjnie w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 4 czerwca 2017 roku. Spotkanie rozpocznie Eucharystia o godz. 11.30, a zakończy Agapa o godz. 16.00. W Dniu Pięćdziesiątnicy pragniemy zgromadzić się w Oborskim Wieczerniku, aby trwać jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa i prosić o nowe wylanie Ducha Pocieszyciela i Jego dary dla naszej Wspólnoty i dla każdego z nas. 

4. Wspólnota „Pieta” wyrosła i rozwija się w klimacie duchowości Karmelu i sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Należymy do wielkiej Rodziny Karmelitańskiej. Zapraszam was już dzisiaj na XVII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej w Oborach, które odbędzie się w sobotę 15 lipca 2017 roku w godz. 10.00 – 19.00.

5. Informuję z radością, że coroczne Rekolekcje dla Wspólnoty Miłości Matki Bożej Bolesnej „Pieta” odbędą się w dniach 17 – 28 sierpnia 2017 roku i połączone będą z Pielgrzymką Wspólnoty do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Medjugorie. Wyjeżdżamy dwoma autokarami. Dodatkowe informacje i zapisy u p. Zosi z Gdańska – tel. 609 721 186 i p. Lucyny z Warszawy – tel. 660 692 749.

6. Drodzy bracia i siostry! Dnia 15 września 2017 roku obchodzić będziemy nasze patronalne święto Matki Bożej Bolesnej na które najserdeczniej zapraszam wszystkich do Oborskiego Domu Maryi. Rozpoczniemy o godz. 11.00 Adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z Modlitwą Różańcową. Uroczysta Msza Święta w intencji Wspólnoty zostanie odprawiona o godz. 12.00, a o godz. 16.00 Agapa w klasztornej herbaciarni – barze „Karmelek”.

7. Zachęcam do lektury homilii, konferencji i rozważań oraz innych tekstów formacyjnych umieszczonych na stronie internetowej naszego sanktuarium.

8. Papież Franciszek w Liście Apostolskim "Misericordia et Misera" wydanym na zakończenie Roku Miłosierdzia pisze: „Drzwi Święte, które przeszliśmy w tym Roku Jubileuszowym, wprowadziły nas na drogę miłości, do której wiernego i radosnego przebywania jesteśmy wezwani każdego dnia. Jest to droga miłosierdzia, która pozwala spotkać wielu braci i sióstr wyciągających rękę, aby ktoś mógł ją pochwycić, żeby iść razem”.

Rok Duszpasterski 2016/2017 będziemy przeżywać razem z całym Kościołem w Polsce  pod hasłem: "Idźcie i głoście”. Drodzy Moi! Idźmy i głośmy naszym życiem – każdym słowem, uczynkiem i modlitwą –

orędzie o Bogu bogatym w miłosierdzie dla każdego człowieka.

Przykładem niech będzie nam Święty Brat Albert, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski Patronem Roku 2017, w związku z 100. rocznicą śmierci tego pokornego „Brata naszego Boga”. Szczególnie bliski jego sercu był obraz Chrystusa Cierpiącego „Ecce Homo”. Tak modlił się do Niego: „Królu niebios cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany, Królu znieważony, oplwany, bądź  królem i panem naszym tu i na wieki”. (Pisma, s. 191).

Brat Albert rozpoznał Jego królewskie umęczone Oblicze w twarzach ludzi ubogich, chorych i zranionych nałogami, w bezdomnych spotykanych na ulicach Krakowa i poświęcił im całe swoje życie. Ten pokorny brat w szarym habicie uczy nas być dobrym jak chleb i przypomina, że niewyczerpanym źródłem miłości i siły do naszej codziennej samarytańskiej posługi jest Eucharystia: „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem... Dawajmy siebie samych”.

9. W Roku 2017 przypada 100 – Rocznica Objawień Matki Bożej w portugalskiej Fatimie. Ten wielki jubileusz jest dla nas wezwaniem do tego, aby na nowo wsłuchać się i odpowiedzieć na orędzie Pani Fatimskiej i poświęcić Jej Niepokalanemu Sercu. W szczególny sposób dziękować będziemy naszej Niebieskiej Matce na sobotnim Wieczerniku 13 maja 2017 roku. Przypomnijmy, że w objawieniu z 13 października 1917 roku dzieci ujrzały Maryję ubraną w szaty karmelitańskie ze szkaplerzem w ręku. W ten delikatny sposób Matka Boża przypomina nam nabożeństwo szkaplerzne i zachęca, abyśmy nosili na piersiach Jej brązową szatę, jako znak naszego całkowitego poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu. Wspaniałym przykładem tego poświęcenia i życia zgodnego z orędziami Pani Fatimskiej niech będzie dla nas św. Jan Paweł II.

10. Najmilsi bracia i siostry, polecam was czułej opiece i orędownictwu Niepokalanego Serca Maryi i życzę udanego Adwentu, bogatego łaską duchowej odnowy i uczynkami miłości bliźniego.

Papież Franciszek przypomina nam, że „miłosierdzie ma również oblicze pocieszenia. (…) Ocieranie łez to konkretne działania, przełamujące krąg samotności, w którym często jesteśmy zamknięci.

Wszyscy potrzebujemy pocieszenia, ponieważ nikt nie jest wolny od cierpienia, bólu i niezrozumienia. (…) Słowo dodające otuchy, uścisk sprawiający, że czujesz się zrozumiany, czułość pozwalająca dostrzec miłość, modlitwa, pozwalająca być silniejszym... – wszystko to jest wyrazem bliskości Boga poprzez pocieszenie ze strony braci”. Ojciec Święty udziela nam jeszcze jednej wskazówki, szczególnie cennej w naszym towarzyszeniu osobom chorym i umierającym: „Czasami wielką pomocą może być milczenie; bo nieraz brakuje słów, aby odpowiedzieć na pytania osób cierpiących. Jednakże brak słowa można zastąpić współczuciem kogoś, kto jest obecny, bliski, kocha i wyciąga rękę. To nieprawda, że milczenie jest aktem poddania się, wręcz przeciwnie, jest to chwila siły i miłości. Również milczenie należy do naszego języka pocieszenia, ponieważ zamienia się w praktyczne dzieło dzielenia się i uczestnictwa w cierpieniu brata” (por. "Misericordia et Misera", nr. 13).

Drodzy bracia i siostry! Tej pięknej miłości uczymy się na Kalwarii, w szkole Maryi Bolesnej, stojącej w milczeniu pod krzyżem swego Syna, całkowicie zjednoczonej z Jego zbawczą Ofiarą. Ona jest dla nas prawdziwą Matką Pocieszenia i Nadziei, daną nam przez Chrystusa w testamencie z krzyża i towarzyszącą nam w trudach ziemskiej wędrówki do niebieskiej ojczyzny. Pod płaszczem Jej opieki składam każdego z was, całą wspólnotę „Pieta” i naszych drogich chorych.

Z wdzięczną pamięcią w codziennej modlitwie przed ołtarzem Matki Bożej Bolesnej i darem Chrystusowego błogosławieństwa – o. Piotr O. Carm.

 

Obory – Karmel, dnia 23 listopada 2016 r.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio