Publikacje dotyczące sanktuarium M. B. Bolesnej i klasztoru OO. Karmelitów w Oborach

Krajewski Mirosław, Oborzańskie
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej,
Kraków-Obory-Brodnica 2016, ss. 296, zdj. kol. (509),  form. alb.,
cena 45 złWSZECHNICA
EDUKACYJNA I WYDAWNICZA „VERBUM”
ul. Ludwika Grzemskiego 2, 87-300 Brodnica
mail: mailto:
dcv@autograf.pl
konto bankowe: PKO BP nr 05 1020 5024 0000 1002
0075 0125
zamówienia na dostawę książek mailem:  mailto: dcv@autograf.pl; ph. mob. 602 498 929

(data założenia 1994 r., wpis do ewidencji
nr 4733, NIP 892-112-76-27)

  

 Prof. dr hab. Mirosław Krajewski

Publikacje zwarte dotyczące Sanktuarium Maryjnego Ojców
Karmelitów w Oborach

 

1. Almanach
poezji Dobrej ziemi wraz z wypisami prozy dobrzyńskiej, zebrał, wstępem
poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, WEiW Verbum, (Brodnica) 2015,
ss. 576, grafiki, ISBN 978-83-88701-99-1

 

2. Nowy słownik
biograficzny ziemi dobrzyńskiej, t. 1-2, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe,
(Rypin) 2014, ss. t. 1 – 627, t. 2 – 708+zdj. osób i herby, ISBN
978-83-63043-06-3 (całość), ISBN 978-83-63043-07-0 (I tom), ISBN
978-83-63043-08-7 (II tom)

 

3.
Konopnicka Maria, W Oborach (z suplementem), do druku przygotował, wstępem
poprzedził i przypisami opatrzył M. Krajewski, Obory-Rypin 2013, ss. 68+zdj.
kol., ISBN 978-83-88701-64-9

 

4. Z krwi
Waszej posiew wolności. Ludzie i miejsca powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej,
Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2013, s. 357, zdj. kol., ISBN
978-83-63043-04-9

 

5. Deo et
Matris. Almanach religijnej poezji ziemi dobrzyńskiej, wybrał, opr., wstępem i
przypisami opatrzył M. Krajewski, „Biblioteka Dobrzyńska”, t. 4, Wszechnica
Edukacyjna i Wydawnicza "Verbum", Rypin 2011, ss. 172, zdj. kol.,
ISBN 978-83-88701-46-7

 

6. Dobrzyńskie
listy Fryderyka F. Chopina. Fryderyk Chopin na Mazowszu Płockim, ziemi dobrzyńskiej
i Pomorzu (1824-1827), Rypin 2010, ss. 198, zdj. kol., ISBN 978-83-88701-40-5

 

7. Marii
Strużyńskiej (nauczycielki z Obór) wspomnienia z lat wojny i okupacji
(1939-1945),

opracował, wstępem i
przypisami opatrzył M. Krajewski, Rypin 2007, ss. 62 + zdj., ISBN 978-83-88701-34-4

 

8. Retrospektywa
historiograficzna ziemi dobrzyńskiej. Dyskurs in statu quo ante et pro futuro, Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin-Dobrzyń nad Wisłą 2006, ss. 325, ISBN 978-83-91495-79-7

 

9. Tronująca
w sercu tej ziemi. Wołanie o powrót do korzeni, Klasztor Ojców Karmelitów w
Oborach, Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin 2005, ss. 137+XXXVI (zdj. kol.),
konsultacja wydawnicza o. Michał Wojnarowski O. Carm., ISBN 83-83701-27-4

 

10. Z
wojennej przeszłości klasztoru. Obory 1939-1945, Wydawnictwo „Koronis”, Bydgoszcz
(2005), ss. 28.

 

11. Konopnicka
M., Oborach, wprowadzenie i przypisy do tekstu M. Krajewski, wyd. 2, Rypin
1996, ss. 28.

 

12. W sercu
tej ziemi. Obory i ziemia dobrzyńska Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin 2000, ss.
72, ISBN 83-90895-69-2

 

13. Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Oborach, Dom Wydawniczy „Verbum”, Rypin 1996, ss. 34, zdjęcia
kol., ISBN 83-90460-96-3

 

14. Oto
Matka Twoja, nakładem Nowicjatu Ojców Karmelitów, Obory 1990, ss. 28 (współautor
o. M. Kawiński O. Carm.).

 

15. Kościół
i klasztor Ojców Karmelitów w Oborach, nakładem Ojców Karmelitów, Obory 1986,
ss. 118, zdjęcia, (współpraca autorska o. M. J. Wojnarowski O. Carm.).

 

16. Karmel
Oborski, Stowarzyszenie PAX, Rypin 1981, ss. 6.

 

17. Eksterminacja
duchowieństwa katolickiego ziemi dobrzyńskiej w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945),
nadb.: Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej, t. 8:
Materiały i Studia, z. 4, pod red. ks. F. Stopniaka, Akademia Teologii Katolickiej,
Warszawa 1979, s. 119-150.

 

Więcej informacji na: www.krajewskimiroslaw.pl

  

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio