12.04.2019
List do Wspólnoty PIETA na Wielkanoc A. D. 2019


Droga Rodzino Matki Bolesnej!

Umiłowani w Sercu Jezusa, bracia i siostry!

Z Oborskiej „Sali na górze” (por. Dz 1, 13) pozdrawiam serdecznie każdego z Was i życzę obfitych darów i łask Zmartwychwstałego Pana.

1. „Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem” – napisał papież Franciszek w swojej nowej adhortacji apostolskiej „Christus vivit”. Prośmy Zmartwychwstałego, aby w mocy Ducha Świętego przywracał piękno i młodość swojej Oblubienicy, aby odnawiał Kościół i każdego z nas do dzieła nowej ewangelizacji Polski, Europy i całego świata.

Drodzy bracia i siostry! Trzeba, aby to co dokonało się podczas Wielkiej Nocy we wnętrzu Bożego Grobu dokonało się we wnętrzu każdego z nas, w naszym sercu i w naszym życiu. 

„Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra, musi dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia, w naszym codziennym życiu” – uczy Papież Franciszek.

„25 lat abstynencji – jaki to piękny okres mojego życia – napisał niedawno jeden z oborskich pielgrzymów. A to zaczęło się dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi”.

Człowiek ten doświadczył duchowego zmartwychwstania. Jezus Miłosierny go ocalił i dał mu nowe życie, które stara się umacniać pielgrzymując często do Obór, pamiętając o codziennej modlitwie i przyjmując sakramenty święte.

W naszym chrześcijańskim Credo wyznajemy wiarę w naszego „ciała zmartwychwstanie” w Dniu Ostatecznym. Aby jednak tak się stało pamiętajmy: „Zmartwychwstanę w Jezusie, ale muszę wpierw Nim żyć” – mówi św. Faustyna.

Drogi bracie, droga siostro! „Zgódź się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w twoje życie, przyjmij Go jak przyjaciela, z ufnością: On jest życiem! Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok - przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny - zaryzykuj: nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu, bądź pewien, że On jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy cię pokojem, którego szukasz, i siłą, by żyć tak, jak On chce” – mówi papież Franciszek (30.03.2013).

2. Ze wzruszeniem wspominam moją pielgrzymkę do Ziemi Świętej w Wielkim Tygodniu 2007 roku. Był to wielki dar Bożego Miłosierdzia. Szczególnie głęboko wyryła się w mojej pamięci Ofiara Mszy Świętej sprawowana w Jerozolimie, w samym wnętrzu Bożego Grobu, na kamiennej płycie, która przyjęła Ciało Ukrzyżowanego Pana. Od blisko dwóch tysięcy lat ten Pusty Grób pozostaje cichym świadkiem zmartwychwstania Jezusa, który przychodzi do naszych serc utajony w śnieżnobiałej Hostii. Dlatego też kapłan wchodzący do Bożego Grobu, aby celebrować Najświętszą Ofiarę codziennie posługuje się formularzem mszalnym z Niedzieli Wielkanocnej i zawsze ubrany jest w biały ornat symbolizujący radość Zmartwychwstania Chrystusa. 

Najmilsi bracia i siostry! Niech Zmartwychwstały Pan prawdziwie obecny w Najświętszej Eucharystii przyjdzie do waszego serca jak przyszedł do apostołów w Wieczerniku i pokazał im niezatarte znaki swojej odkupieńczej miłości jaśniejące na Jego uwielbionym Ciele. Niech Pan napełni was radością tego spotkania i obdaruje swoim pokojem i ożywczym tchnieniem - darem Ducha Świętego (por. J 20, 22).

Warto, abyśmy pamiętali zawsze o słowach naszego Świętego Rodaka Jana Pawła II: „Kiedy naprawdę doświadczyło się  Zmartwychwstałego, pożywając Jego Ciało i Jego Krew, nie można zatrzymać tylko dla siebie przeżywanej radości” (Mane nobiscum, nr 24). Drodzy Moi! Dzielmy się tą radością ze wszystkimi, jak Apostołowie, którzy wybiegli z Wieczernika po Zesłaniu Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy i stali się odważnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana.

3. Apostołowie potrzebowali mocy Ducha Świętego, aby stać się wiernymi świadkami i odważnymi głosicielami Zmartwychwstałego Chrystusa. Dlatego Pan Jezus przed swoim wniebowstąpieniem polecił im pozostać w Jerozolimie i „oczekiwać obietnicy Ojca” (Dz 1,4), aż zostaną „przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24,49). „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Uczniowie posłuszni poleceniu Boskiego Mistrza „wrócili do Jerozolimy, z góry zwanej Oliwną” (Dz 1,12), zgromadzili się w Wieczerniku i trwali jednomyślnie na modlitwie razem Maryją, Matką Jezusa. Aż nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,1-4). Od tej pory „nie będą się lękać, ale zaczną z odwagą głosić zbawienie przez wiarę w Jezusa jako Pana, Mesjasza i Zbawiciela”.

Biskupi Polscy w liście do kapłanów na tegoroczny Wielki Czwartek podkreślają, że „w podobny sposób Duch Święty jest w stanie przemienić alumna, diakona czy prezbitera do tego, by nie pozostawał zamknięty, zastraszony czy obojętny. By w mocy Ducha Świętego podejmował posługę, która wypływa z powołania i łaski przyjętych święceń”.

Dlatego też w moich dwóch ostatnich listach (na Wielki Post i Wielki Czwartek) pisałem do was o wielkiej potrzebie stałego modlitewnego wspierania wszystkich biskupów i kapłanów, a w szczególności znanych nam po imieniu naszych parafialnych duszpasterzy oraz kleryków w seminariach i wypraszania nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych. W ufnej i wytrwałej modlitwie wypraszajmy im moc Ducha Świętego i ogień Jego miłości, aby mogli wytrwać w łasce powołania i z radością kontynuować bieg rozpoczęty przez Apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy – niosąc wszystkim ludziom orędzie dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Biskupi Polsce w ubiegłorocznym liście do kapłanów na Wielki czwartek napisali: „Bez Ducha Świętego kościelne zwyczaje mogą zmieniać się w popiół bez zdolności rozpalania serc ludzkich. Tylko Duch Święty ma moc przemiany spisanych artykułów wiary w płomień duchowego życia. Duch Boży zstępujący w naszych czasach tak samo, jak na Kościół w Wieczerniku dwa tysiące lat temu ma moc rozpalić w naszych kapłańskich sercach żar Eucharystii, zapał do kapłaństwa, zachwyt obecnością Maryi, radosną wierność apostolskiej Tradycji i współczesnej hierarchii, sakramentalną służbę ku odpuszczaniu grzechów i życie charyzmatycznymi darami duchowymi na co dzień”.

4. Wiosenny Dzień Skupienia dla naszej Wspólnoty odbędzie się tradycyjnie w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 roku. Spotkanie rozpocznie Eucharystia o godz. 11.30, a zakończy Agapa o godz. 16.30. W Dniu Pięćdziesiątnicy pragniemy zgromadzić się w Oborskim Wieczerniku, aby trwać jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa i prosić o nowe wylanie Ducha Pocieszyciela i Jego dary dla naszej Wspólnoty i dla każdego z nas.

Zapraszam Was serdecznie do Oborskiej „Sali na górze” (por. Dz 1, 13) Prośmy przez Niepokalane Serce Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła, aby Boski Ogień zstąpił z Nieba od Ojca, rozpalił nasze serca i uczynił prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Pana. „Otrzymawszy Ducha Pocieszyciela, bądźmy pocieszycielami wszystkich spotykanych na drodze życia”, a szczególnie ludzi chorych i ubogich, samotnych i opuszczonych starców, zagubionej młodzieży, spętanych nałogami, oszukanych przez złego ducha i uśmierconych duchowo własnymi grzechami. Niech Duch Prawdy przyoblecze nas swoją mocą, prowadzi i nieustannie przemawia językiem miłości kiedy i jak chce.

5. Wspólnota „Pieta” wyrosła i rozwija się w klimacie duchowości Karmelu i sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Należymy do wielkiej Rodziny Karmelitańskiej o czyn nieustannie przypomina nam brązowy szkaplerz Maryi zdobiący nasze piersi. Zapraszam was już dzisiaj na XX Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej w Oborach, które odbędzie się w sobotę 13 lipca 2019 roku w godz. 10.00 – 19.00.

Biskupi Polsce w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2018 roku przypominali o macierzyńskiej obecności Maryi w Wieczerniku, trwającej razem z uczniami jednomyślnie na modlitwie (por. Dz 1,14). „Pierwotny Kościół odkrywał w ten sposób w Wieczerniku znaczenie obietnicy z Krzyża: „Oto Matka twoja!” (J 19,27), z miłością przeżywał pośród siebie obecność pierwszej Uczennicy Chrystusa, Matki Kościoła i Oblubienicy Ducha Świętego. Dlatego w Kościele czujemy się jak w domu”. To doświadczenie macierzyńskiej obecności i mocy wstawiennictwa Maryi stało się udziałem wielu pielgrzymów, szczególnie ludzi chorych i cierpiących, którzy już od blisko 20 lat (22 maja 1999 r.) gromadzą się w Oborskim Sanktuarium na cosobotnim Wieczerniku. W klimacie doświadczenia tego daru obecności Niebieskiej Matki pod krzyżem Syna na Kalwarii i w jerozolimskim Wieczerniku zrodziła się w Oborach Wspólnota „Pieta’.

6. Drodzy bracia i siostry! Pamiętajmy, aby codziennie o godz. 17.40 (od 1 czerwca do 31 sierpnia o godz. 18.40) jednoczyć się duchowo odmawiając koronkę do siedmiu boleści Maryi za chorych i cierpiących, oraz we Mszy Świętej za chorych odprawianej przy ołtarzu Matki Bożej Bolesnej w Oborach w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 11.30. Napełnieni mocą Ducha Świętego trwajmy wiernie przy Maryi stojącej pod krzyżem swego najmilszego Syna. Rozpoznajmy Go w naszych cierpiących braciach i siostrach. Bądźmy świadkami Jej krzepiącej macierzyńskiej obecności i czułej miłości. Okrywajmy chorych Jej brązowym szkaplerzem.

7. Rekolekcje dla Wspólnoty Miłości Matki Bożej Bolesnej odbędą się w dniach 11 – 15 września 2019 roku (środa – niedziela). Tradycyjnie w dniu 15 września obchodzić będziemy nasze patronalne święto. W tym roku, ze względu na niedzielę, będzie to jednocześnie Uroczystość Odpustowa w Oborskim Sanktuarium i Dożynki Parafialne. Najserdeczniej zapraszam was wszystkich do wspólnego radosnego świętowania w Oborskim Domu Maryi.

8. Zachęcam do uważnej lektury Listów do Wspólnoty i Rozważań znajdujących się na stronie internetowej naszego sanktuarium w zakładce Wieczernik i w zakładce Rozważania.

9. Pamiętajmy także o Mszy Świętej sprawowanej 25 – dnia każdego miesiąca w intencji Wspólnoty „Pieta”. Tego dnia do Bezkrwawej Ofiary Chrystusa składanej na ołtarzu w Oborach dołączmy nasze modlitwy i osobiste akty ofiarnej miłości w intencji całej Wspólnoty.

10. W sobotę 22 czerwca br. odbędzie się w naszym sanktuarium spotkanie modlitewno – ewangelizacyjne (10.00-19.30), otwarte dla wszystkich, które już po raz szósty poprowadzi o. James Manjackal MSFS z Indii. Zapraszam was serdecznie do udziału i posługi na tym spotkaniu, które gromadzi zawsze wielu pielgrzymów z całej Polski, szczególnie ludzi chorych.

11. Droga Rodzino Matki Bolesnej! Drodzy w Sercu Jezusa Zmartwychwstałego, bracia i siostry!

W duchu wielkanocnej radości pozdrawiam serdecznie każdego z Was i zawierzam Duchowi Świętemu całą Wspólnotę oraz naszą samarytańską posługę chorym i ubogim oraz zranionym różnymi słabościami. Z pokorą, ufnie i wytrwale, prośmy Pocieszyciela, aby przez naszą codzienną modlitwę wstawienniczą i ochotnie podejmowane uczynki miłosierdzia opatrywał, namaszczał i uzdrawiał ich zranione serca, dusze i ciała. „Pozwólmy, by nami kierował. On poprowadzi nas tą „drogą”, którą jest sam Chrystus, drogą ku uszczęśliwiającemu spotkaniu z Ojcem” (św. Jan Paweł II).

Drodzy Moi! Pozwólmy pochwycić się Duchowi Świętemu i prośmy Go, aby nieustannie prowadził i uświęcał nas i naszą posługę oraz podtrzymywał i umacniał naszą jedność i wzajemną miłość. On jest „duszą” Kościoła i naszej Wspólnoty, jej prawdziwym Architektem i Budowniczym. Dlatego codziennie z wiarą i pełnym ufności oddaniem wołajmy do Niego: „Veni Sancte Spiritus!” – Przyjdź, Duchu Święty!

Najmilsi bracia i siostry! Jak pierwsi uczniowie napełnieni mocą Ducha Świętego wybiegli z jerozolimskiego Wieczernika głosząc wszystkim, że Jezus Żyje!, tak i wy  „biegnijcie „pociągani przez to Oblicze, tak bardzo umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata. Niech was ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód” (papież Franciszek, Christus vivit, 299).

Każdego z was, całą naszą wspólnotę i naszych drogich chorych obejmuję serdeczną pamięcią w modlitwie i zawierzam czułej opiece naszej Oborskiej Matki wraz z darem błogosławieństwa zmartwychwstałego Pana.

Wasz oddany w Sercu Jezusa i Maryi

o. Piotr O. Carm.

 

W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej – 14 kwietnia A. D. 2019


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio