20.12.2012
List do Wspólnoty na Boże Narodzenie A. D. 2012


Droga Rodzino Matki Bożej Bolesnej!

Przed nami radosna uroczystość Narodzenia Pańskiego, którą obchodzić będziemy w Roku Wiary. Od Maryi pragniemy uczyć się kontemplować oczami wiary i adorować sercem tę wielką tajemnicę Miłości złożoną na sianie w betlejemskim żłobie. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16-17).

„Maryja, szczęśliwa Matka, pochylona nad swym Dziecięciem, danym przez Ojca, nad swoim Kwiatem wreszcie rozkwitłym, nad swoim Niebem otwartym teraz na zawsze, nad swoim Bogiem od dawna tak oczekiwanym. Jej łzy mieszają się z pocałunkami, kiedy w Synu kontempluje swojego Boga, który narodził się z Niej w tę Świętą Noc. Kontempluje Jego ciało, całe ogarnięte Boskim światłem: oczy, policzki, wargi, twarz, ramiona, ręce. Czuje, jak bije Jego maleńkie serce. Każde jego uderzenie jest darem miłości, która nigdy nie ustanie. Owej nocy cały Raj znajdował się w tej grocie.

Ileż razy – całując Go z matczyną czułością – mówiła Mu: „Przecież to Ty jesteś odwiecznym pocałunkiem Ojca!” Pieszcząc Go myślała: „Ty jesteś Boską pieszczotą, uszczęśliwiającą dusze”. Podczas owijania w pieluszki szeptała: „Ty jesteś Tym, który przyodziewa ziemię kwiatami, a niezmierzony wszechświat – gwiazdami”. Karmiąc Go mlekiem w tej grocie, zwanej do dzisiaj grotą mleczną, śpiewała Mu: „To Ty jesteś Tym, który dostarcza pożywienia żyjącym”. A gdy mówiła do Niego z matczyną miłością: „Synu mój” i gdy Jej dusza Go adorowała, tak modliła się do Niego: „Ty jesteś Synem Ojca, Jego Synem Jedynym i Wiecznym, Jego żyjącym Słowem...”

W tę noc, tak głęboką, wyłoniło się Światło i rozpoczyna się dla ludzkości Odkupienie: Jezus rodzi się, aby wybawić wszystkich ludzi z grzechów. Światło wschodzi w ciemnościach: przychodzi Dzieciątko, by zbawić świat” (Fragment wyjęty z medytacji „Wejdźmy z Maryją do Groty” umieszczonej na stronie oborskiej w Rozważaniach).

Papież Benedykt XVI w katechezie wygłoszonej podczas Audiencji Środowej w dniu 19 grudnia 2012 roku, powiedział:

„Maryja jest stworzeniem, które w wyjątkowy sposób otworzyło na oścież drzwi swemu Stwórcy, złożyła siebie w Jego ręce, bez ograniczeń. […]

Jej wiara żyje radością zwiastowania, ale przechodzi także przez ciemność ukrzyżowania Syna, aby dotrzeć do światła Zmartwychwstania.

Nie inaczej jest na drodze wiary każdego z nas: napotyka ona chwile światła, ale napotyka też przejścia, w których Bóg wydaje się nieobecny, jego milczenie ciąży w naszym sercu, a jego wola nie odpowiada naszej, temu czego byśmy chcieli. Ale im bardziej otwieramy się na Boga, przyjmujemy dar wiary, w Nim całkowicie pokładamy nasze zaufanie - jak Abraham i Maryja – tym bardziej czyni On nas zdolnymi, ze swoją obecnością, by każdą sytuację życiową przeżywać w pokoju, będąc pewnymi Jego wierności i Jego miłości. Ale oznacza to wyjście z samych siebie i własnych planów, aby Słowo Boże było lampą kierującą naszymi myślami i czynami. […]

Uroczystość Narodzenia Pańskiego […] zachęca nas, abyśmy żyli tą samą pokorą i posłuszeństwem wiary. Chwała Boża nie objawia się w tryumfie i władzy króla, nie jaśnieje w jakimś słynnym mieście, w bogatym pałacu, ale zamieszkuje w łonie dziewicy, objawia się w ubóstwie dziecka. Wszechmoc Boga, także w naszym życiu, działa za pomocą często cichej siły prawdy i miłości. Tak więc wiara nam mówi, że bezbronna moc tego Dziecięcia zwycięża ostatecznie zgiełk mocarstw świata”.

Najmilsi bracia i siostry! Pochylmy się nad Dzieciątkiem złożonym w betlejemskim żłobie i razem z Maryją „trwajmy mocno w wyznawaniu wiary” (por. Hbr 4,14). Do tego zachęcam was w jednym z ostatnich listów skierowanych do Wspólnoty z okazji rozpoczętego Roku Wiary.

Dzieląc z wami radość Narodzenia Pańskiego życzę wam „wiary, która działa przez miłość” (por. Ga 5,6) i potrafi rozpoznawać Jego oblicze w bliźnim potrzebującym naszej pomocy i naszego serca. Niech Boskie Dzieciątko obdarzy każdego z was swoim uśmiechem i obfitym błogosławieństwem na każdy dzień waszej „pielgrzymki wiary” w Nowym A. D. 2013.

Zapraszam serdecznie na nasze spotkanie opłatkowe w niedzielę 13 stycznia 2013 roku o godz. 16.00 w klasztornej herbaciarni.

 

Wasz oddany w Sercu Jezusa i Maryi

o. Piotr O. Carm.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio