01.04.2013
Bądźmy dla wszystkim miłą Bogu wonnością Chrystusa (por. 2Kor 2, 15)


Drodzy bracia i siostry! Pozdrawiam Was serdecznie w duchu wielkanocnej radości.

Ewangelia mówi nam o niewiastach, które wczesnym rankiem udały się do grobu niosąc „przygotowane wonności”, którymi chciały namaścić Ciało Chrystusa. Jednak „kamień od grobu zastały odsunięty”, a posłaniec z Nieba rzekł do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj: zmartwychwstał!”

Nie wiemy co stało się z olejkami przyniesionymi przez niewiasty. Możemy tylko przypuszczać, że pozostały przy pustym grobie, by podobnie jak płótna i chusta stać się częścią milczącego, ale jakże wymownego świadectwa śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Niewiasty spotkały Go osobiście, gdy wracały od pustego grobu. „Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon”. Potem, zgodnie z poleceniem Jezusa, udały się do Jego uczniów, aby oznajmić im tę radosną nowinę.

Pachnące olejki, wyrażające miłość pobożnych niewiast pragnących oddać ostatnią posługę Jezusowi, pozostały zapewne przy pustym grobie. Zostały przyniesione dla Pana i takimi pozostają. Niewiasty bowiem zrozumiały, że odtąd mają swoim życiem - oddanym całkowicie Jezusowi: „roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa” – pisze święty Paweł (por. 2 Kor 2, 14-16).

Teraz będą „miłą Bogu wonnością Chrystusa”, olejkami miłości, które On sam niesie w rękach, by szukać zagubionych, pogrążonych w mrokach śmierci, by namaszczać i opatrywać ludzkie dusze i ciała. Odtąd niewiasty będą troskliwie namaszczać tym olejkiem miłości Pana rozlanym w ich sercach wszystkie cierpiące i zranione członki Jego Mistycznego Ciała, zapewniając w ten sposób iż „On żyje”!

Najmilsi bracia i siostry! W pokornej i ufnej modlitwie prośmy dzisiaj Zmartwychwstałego Pana, aby litościwie wejrzał na słabe i kruche naczynia jakimi jesteśmy; aby nas odnowił, uświęcił i umocnił swoim Duchem, swoim świętym „namaszczeniem”, abyśmy przez nasze życie mogli stać się dla wszystkich „miłą Bogu wonnością Chrystusa”, świadectwem miłości Jego krzyża i mocy Jego zmartwychwstania.

Wyśpiewując radosne Alleluja dziękujmy miłosiernemu Bogu za to, że „pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania” (2Kor 2, 14). Amen.

                               o. Piotr O. Carm.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio