28.04.2015
List do Wspólnoty PIETA przed świętem Niepokalanego Serca Maryi w dniu 13 czerwca 2015 r.


Droga Rodzino Matki Bolesnej!

Umiłowani w Chrystusie Zamartwychwstałym, bracia i siostry!

W sobotę 13 czerwca br. obchodzić będziemy święto Niepokalanego Serca Maryi. W ramach przygotowania do tego święta zapraszam was wszystkich do udziału we wspólnej 7 – dniowej (6 – 12 czerwca) modlitwie różańcowej i uwielbieniu Jezusa Eucharystycznego w intencji: O TRYUMF NIEPOKALANEGO SERCA MARYI I POKÓJ NA ŚWIECIE.

Codziennie ofiarujmy w tej intencji cały lub przynajmniej jedną część Różańca Świętego, komunię świętą, udział w procesji oktawy Bożego Ciała wokół parafialnej świątyni lub półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu oraz nasze dobrowolne ofiary. Nasze „Jerycho Różańcowe” rozpocznie się w sobotę 6 czerwca br., a zakończy w piątek 12 czerwca br., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zapraszam wszystkich do duchowej łączności i zjednoczenia w modlitwie podjętej w formie indywidualnej lub wspólnotowej w miejscach naszego zamieszkania. Mimo, że fizycznie będziemy rozdzieleni, przebywając w różnych miejscowościach i krajach, to jednak przez wiarę i moc Ducha Świętego, przez dar wspólnej modlitwy i nasze całkowite poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Kościoła, będziemy duchowo zjednoczeni. Połączmy się jak paciorki różańca w dłoniach Słonecznej Pani z fatimskiej Doliny Pokoju. Trwając jednomyślnie na modlitwie razem z Matką Jezusa (por. Dz 1, 14) mówmy do Niej z ufnością: "Maryjo, w Tobie nasza jedność i nadzieja pokoju. Ty przynosisz światu prawdziwy pokój - naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa".

Nasze tygodniowe czuwanie modlitewne rozpocznie się 6 czerwca br. W tym dniu papież Franciszek uda się z kilkugodzinną Pielgrzymką Apostolską do Sarajewa (153 km od Medjugorie), stolicy Bośni - Hercegowiny. Ojciec Święty przybędzie z orędziem pokoju i nadziei do miasta nazwanego przez św. Jana Pawła II „Jerozolimą Europy”.  Przypomnijmy, że Papież Polak przybył do Sarajewa w 1997 roku, zaledwie w dwa lata po zakończeniu wojny na Bałkanach. To wydarzenie upamiętnia pomnik naszego Świętego Rodaka odsłonięty w 2014 r. przed katedrą Najświętszego Serca Jezusowego w Sarajewie. Razem z Papieżem Franciszkiem zawierzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi sprawę jedności wszystkich chrześcijan i pokojowego współżycia między ludźmi różnych religii i narodami na całym świecie.

Ma to szczególne znaczenie także w kontekście ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą. 7 kwietnia br. Ks. Biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej na wschodniej Ukrainie, napisał: „Bardzo ucieszyła mnie informacja o przepięknej i jakże ważnej w dzisiejszej sytuacji inicjatywa zorganizowania "Jerycha Różańcowego" w dniach od 6 do 12 czerwca 2015 roku. Takie przygotowanie przed świętem Niepokalanego Serca Maryi jest darem dla naszej Ojczyzny, dla Europy zagrożonej upadkiem i dla całego świata. Będę duchowo zjednoczony z Wami. Niech Bóg Ojciec przez Niepokalane Serce i Dłonie Maryi błogosławi Wam!”.

Najmilsi bracia i siostry! Zapraszam was serdecznie do zjednoczenia we wspólnej modlitwie różańcowej i adoracji Pana Jezusa obecnego w sakramencie Miłości o tryumf Niepokalanego Serca Maryi Królowej Pokoju w Europie i na całym świecie.

Bądźmy prawdziwymi apostołami Chrystusowego Pokoju!

Piękny przykład daje nam Ks. Biskup Jan mówiąc: „Jestem już 23 lata na Ukrainie, 21 – w Zaporożu. Ukraina jest tak geopolitycznie i religijnie położona, że stykają się tu różne kultury, tradycje i wyznania. Jest to bogactwo, które staje się też wyzwaniem dla nas, dla chrześcijan, abyśmy rzeczywiście świadczyli o Ewangelii Chrystusowej, żebyśmy w każdym człowieku widzieli brata, zwłaszcza w tym, który troszkę inaczej się modli, ma inny kalendarz liturgiczny, inaczej się żegna. Jest też wielu niewierzących – i w nich musimy widzieć braci. Bóg Ojciec dał życie każdemu człowiekowi - mnie, prawosławnemu, protestantowi, grekokatolikowi, muzułmaninowi, niewierzącemu, poszukującemu Boga. Każdy człowiek jest dzieckiem Bożym”.

Razem ze św. Franciszkiem z Asyżu wołajmy:

„O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.

Więcej na temat Jerycha Różańcowego w dniach 6 – 12 czerwca br. znajdziecie w tekście na stronie internetowej oborskiego sanktuarium.

Całą naszą wspólnotę i każdego z was, najmilsi bracia i siostry, oddaję i zawierzam Niepokalanemu Sercu Maryi. Z darem Chrystusowego błogosławieństwa pokoju – o. Piotr O. Carm.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio