15.12.2015
29.01.2016 - ostatnia aktualizacja
List do Wspólnoty PIETA na Boże Narodzenie A. D. 2015


Droga Rodzino Matki Bolesnej!

Kochani Chorzy!

1. W uroczystą Wigilię Bożego Narodzenia pragnę duchowo połączyć się z każdym z was i z waszymi rodzinami.

Tegoroczne święta Narodzenia Pańskiego obchodzimy w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

„Wielki chory leżał na ziemi i dlatego potrzeba było wielkiego lekarza z nieba” – mówi św. Augustyn.

Święta Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku napisała: „Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale w miłosierdziu swoim przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie tylko mu odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską. Miłosierdzie Cię pobudziło, żeś sam raczył zstąpić do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Bóg zstąpił na ziemię, Pan nad Pany, zniżył się Nieśmiertelny. Sam zgotowałeś sobie przybytek świętą Dziewicę. Jej niepokalane wnętrze jest Ci mieszkaniem i staje się cud miłosierdzia Twego, o Panie. Słowo staje się Ciałem, Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże Miłosierdzie Wcielone”.

Bł. ks. Michał Sopoćko uczy: „Rodzaj ludzki po grzechu znalazł się w wielkiej nędzy, która się ujawniła w pysze, zamiłowaniu w doczesności i zmysłowości. Zbawiciel, rodząc się w grocie, daje lekarstwo na te choroby, przeciwstawiając pysze pokorę największą, zamiłowaniu w doczesności – ubóstwo, a zmysłowości – umartwienie. To jest prawdziwy lekarz, który przynosi kojący balsam na rany duszy człowieka, ożywia go swoim przykładem i wyprowadza z największej nędzy. To jest początek miłosiernej działalności Chrystusa”.

Papież Franciszek w bulli Misericordiae Vultus napisał: „Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), (…) zesłał swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto Go widzi, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. (…) W miłosierdziu mamy dowód, jak Bóg kocha. On daje całego siebie, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic w zamian. Przychodzi nam z pomocą, kiedy Go wzywamy”.

Życzę całej Wspólnocie i każdemu z was, najmilsi bracia i siostry, aby czas zbliżających się świąt i Roku Jubileuszowego w szczególny sposób był „przepojony miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas” – zachęca nas Ojciec Święty.

Podczas Pasterki o godzinie 24.00 odprawię Mszę świętą w intencji naszej Wspólnoty i wszystkich chorych, którym pragniemy zanieść uśmiech Boskiego Dzieciątka i miłosierdzie Ojca. Polecam was czułej opiece Maryi Matki Miłosierdzia, oraz wstawiennictwu świętych polskich apostołów miłosierdzia: św. siostry Faustyny Kowalskiej i jej spowiednika, bł. ks. Michała Sopoćki, których Relikwie znajdują się na stałe w Oborskim Sanktuarium.

Każdego z was, najmilsi bracia i siostry, zapraszam serdecznie na nasze spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 10 stycznia 2016 roku o godzinie 16.00 w klasztornej herbaciarni. Wcześniej o godz. 11.30 sprawowania będzie Msza Święta w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.

Drodzy w Sercu Jezusa, bracia i siostry!

Wszystkim wam życzę radosnego i bogatego w dary Bożego Miłosierdzia świętowania tajemnicy Narodzenia Pańskiego i błogosławionego Nowego Roku – Jubileuszowego Roku Miłosierdzia pod czułą opieką Matki Bożej Szkaplerznej.

2. Zgodnie z liturgią Kościoła oktawa Bożego Narodzenia kończy się tradycyjnie 1 stycznia – uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Od blisko 50 lat Pierwszy Dzień Nowego Roku obchodzony jest także jako „Światowy Dzień Modlitwy o Pokój”. Zachęcam, byśmy w dniach 31 grudnia – 11 stycznia ofiarowali „Wieniec miłości dla Maryi”. Chodzi o 12 – dniową modlitwę i nasze małe dobrowolne ofiary „we wszystkich intencjach Matki Bożej, tryumf Jej Niepokalanego Serca i pokój na świecie” połączoną z rozważaniem orędzi Królowej Pokoju z Medjugorie. W tej intencji modlić się będziemy wspólnie przez 12 dni (31 grudnia – 11 stycznia) łącząc się duchowo (w miarę możliwości najlepiej o godz. 17.40). Zebrane tematycznie rozważania i modlitwy na każdy dzień znajdziecie na stronie internetowej naszego sanktuarium w zakładce „Wieczernik”. Zapraszam serdecznie, byśmy wszyscy, jako Wspólnota, z radością serca, ofiarowali ten „wieniec miłości dla Maryi”, naszej Matki i Królowej Pokoju.

3. Droga Rodzino Matki Bolesnej!

Papież Franciszek pięknie napisał: „Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, jak On; Jej ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, które łamały chleb dla łaknących, które dotykały chorych i ich uzdrawiały. Napełnia nas to ufnością i otwiera na łaskę i miłosierdzie Chrystusa. Maryja jest Matką pocieszenia, która pociesza swoje dzieci”.

Dlatego ze wzruszeniem i radością przekazuję wam kolejny wielki dar miłości naszej Oborskiej Matki Bolesnej dla wszystkich chorych i cierpiących:

„Łzy Maryi” - Woda z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Do buteleczki z wodą zaczerpniętą ze „Źródła Łez” Matki Bożej Bolesnej w klasztornym wirydarzu dołączony będzie obrazek z wizerunkiem Oborskiej Piety i modlitwą:

O Maryjo, współcierpiąca z Synem na kalwaryjskiej drodze, pełen ufności polecam Ci moje potrzeby, pociesz mnie w cierpieniu, ulecz moje choroby, napełnij serce skruchą, żalem i miłością, uświęć moją duszę.

Wiem, że Jezus niczego Ci nie odmówi na widok Twoich Boleści i Twoich Świętych Łez.

O dobra Matko, niech moje łzy połączą się z Twoimi Łzami Miłości, aby Twój Boży Syn dał mi łaskę…., o którą Go z pokorą i ufnością błagam.

Pani płacząca nad grzechami świata, wyproś mi łzy nawrócenia i dar nowego życia w Chrystusie, moim Panu i Zbawicielu. Pragnę ocierać łzy z Twojej twarzy i pocieszać Twoje Niepokalane Serce.

Dopomóż mi szczerze żałować i pokutować za moje grzechy, i wraz z Tobą wysławiać Miłosierdzie Boże.

Spraw także, abym naśladował Ciebie, Współcierpiąca Matko, i z miłością łączył moje ludzkie cierpienia z Męką Zbawiciela dla duchowego dobra moich bliskich, Kościoła i Ojczyzny oraz nawrócenia wszystkich grzeszników.

Daj mi siłę do znoszenia wszelkich przeciwności: spraw bym z Synem Twoim nosił krzyż swój bez narzekania, w cichości, pokorze i miłości.

Matko Bolesna, z wiarą i ufnością przychodzę dzisiaj do Twego źródła w Oborskim Sanktuarium, aby zaczerpnąć wody symbolizującej Twoje Łzy i doświadczyć czułej miłości Twego Serca, Twego współczucia i miłosierdzia oraz mocy macierzyńskiego wstawiennictwa u Serca Twego Najdroższego Syna.

O Maryjo! Bądź mi zawsze Matką, oddaję Ci się z duszą i ciałem na wieki. Amen.

 Napis na tabliczce przy źródełku:

„Źródło Łez”

Matki Bożej Bolesnej

Modlitwa na drugiej tabliczce obok źródełka:

Drogi Pielgrzymie!

Zatrzymaj się na chwilę.

Spójrz w oczy twej Niebieskiej Matki

i rozpoznaj miłość wołająca cię przez łzy.

Napij się tej wody i obmyj twoją twarz.

Proś Boga, aby oczyścił twoje serce

i ugasił pragnienie twojej duszy.

Najmilsi bracia i siostry!

Ojciec Święty Franciszek zwracając się do chorych i tych, którzy otaczają ich opieką, powiedział:

„W trosce Maryi odzwierciedla się czułość Boga. Ta czułość uobecnia się w życiu licznych osób, które są blisko chorych i potrafią zrozumieć ich potrzeby, nawet najbardziej niedostrzegalne, ponieważ patrzą oczami pełnymi miłości. (…) Wszystkim, którzy służą chorym i cierpiącym, życzę, by ożywiał ich duch Maryi, Matki Miłosierdzia”.

Drodzy Moi! Jako oddane dzieci Matki Bolesnej, bądźmy wiernymi świadkami i niestrudzonymi szafarzami współczucia i miłosierdzia naszej Niebieskiej Matki. Nieśmy dar Jej matczynych łez – wodę miłości Jej Serca – wszystkim strapionym i pogrążonym w rozpaczy, wszystkim chorym i ubogim, wszystkim, którzy czują się opuszczeni i odrzuceni, wszystkim zalęknionym i zagubionym, wszystkim zranionym własnymi słabościami i nałogami, wszystkim dręczonym atakami i pokusami złego ducha, wszystkim których na drodze naszego życia podaruje nam miłosierdzie Ojca.

„Poczujmy się wezwani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa” – zachęca papież Franciszek i przypomina: „W każdym z tych «najmniejszych» jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne..., abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: «Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości»”.

Tego właśnie, jako pierwsza, uczy nas Maryja Matka Miłosierdzia, potwierdzając, że miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nikogo nie wykluczając. Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga” i stali się „godnymi kontemplowania oblicza miłosierdzia — Jej Syna Jezusa”.

Wszystkich Was, najmilsi bracia i siostry, składam pod płaszczem czułej miłości i opieki naszej Oborskiej Matki i obejmuję wdzięczną modlitwą zawierzenia przy żłóbku Dzieciątka Jezus wraz z darem pasterskiego błogosławieństwa – o. Piotr O. Carm.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio