24.06.2006
15.01.2007 - ostatnia aktualizacja
Do Matki Bożej Bolesnej


Modlitwa do Matki Bożej Oborskiej
(odmawiana w Sanktuarium od ponad 100 lat)

O Maryjo Oborska, wsławiona na tym miejscu łaskami Boga. Oto my grzeszni i niegodni padamy przed obliczem Twoim, dziękując Ci nasamprzód, że nam dozwalasz u tronu Twego miłosierdzia złożyć Ci pokorną cześć i uwielbienie.
O Bolesna Matko! Tyś obrała to ustronie dla siebie, abyś stąd tym obficiej zlewała zdroje łask i błogosławieństwo na biedne Twe dzieci. Nie odwracałaś nigdy, Maryjo, łaskawego acz bolesnego oblicza Twego, od tych, co z ufnością i wiarą przychodzili wzywać Twej pomocy. Słyszałaś zawsze jęki nieszczęśliwych, widziałaś łzy serc boleścią i smutkiem przepełnionych. Więc i my, Matko Bolesna, ufając nieprzebranej dobroci Twojej, mamy nadzieję, że nas nie odrzucisz od siebie, ale wysłuchasz prośby i modlitwy nasze, pocieszysz w smutku i cierpieniach naszych.
Życie nasze pełne trosk, niepokojów, smutku i boleści; niejedną chwilę musimy przeboleć i przepłakać, a nie mamy dokąd się udać po osłodę i pociechę. Przychodzimy tedy do Ciebie, Matko Bolesna. Ty nas pocieszysz, bo jesteś Matką miłosierdzia i litości. Daj nam siłę do znoszenia wszelkich przeciwności: spraw byśmy z Synem Twoim nosili krzyż swój bez narzekania, w cichości, pokorze i miłości.
O Maryjo! Błagamy Cię, wysłuchaj prośby nasze, zanieś je przed tron Syna Twojego.
O Matko Bolesna! Bądź nam zawsze Matką, oddajemy Ci się z duszą i ciałem na wieki.
Amen.

 Litania do Matki Bożej Bolesnej

Litania do Matki Bożej Bolesnej

 

Kyrie, elejson Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba. Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo   –   módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Bolesna, według proroctwa Symeona mieczem cierpienia przeszyta  
        –   wysłuchaj nas

Matko Bolesna, przed Herodem do Egiptu z Synem uciekająca
Matko Bolesna, zagubionego w Jerozolimie Syna poszukująca
Matko Bolesna, pojmanego w Ogrójcu Syna opłakująca
Matko Bolesna, Syna krzyżem obciążonego spotykająca
Matko Bolesna, pod krzyżem Syna stojąca
Matko Bolesna, martwe Ciało Syna w ramionach trzymająca
Matko Bolesna, Ciało Syna do grobu składająca
Dostojna Saro, nad Synem swoim płacząca bądź pochwalona
Śliczna Noemi, gorzkością męki Syna napełniona
Wdzięczna Rebeko, nad męką Jednorodzonego bolejąca
Piękna Rachelo, z krynicy Krwi i Wody z boku Syna napojona
Miła Estero, Króla niebios błagająca
Odważna Judyto, mieczem boleści z czartem walcząca
Mężna Deboro, świat, ciało i szatana mocą Krzyża zwyciężająca
Abizaj przeczysta, Syna z krzyża zdjętego na łonie piastująca
Anno, na Syna, co krzyż dźwiga na drodze oczekująca
Maryjo, morze gorzkości, smutkiem napełniona pomnij na nas
Maryjo, Matko pod krzyżem Janowi i nam oddana
Maryjo, Jana za syna i nas za dzieci swoje przyjmująca bądź pochwalona,
Maryjo, płaczącej u nóg Jezusa Magdaleny pociecho
Maryjo, pokutującego Piotra po zaparciu jedyna otucho
Maryjo, nawróconego łotra na krzyżu Pośredniczko
Maryjo, setnikowi przy śmierci Syna nawrócenie wypraszająca
Maryjo, Żydom z Góry Kalwaryjskiej powracającym skruchę upraszająca
Maryjo, z dwoma Mariami przy Męce Syna bolejąca
Maryjo, ręce swoje do Boga za nas podnosząca
Maryjo, oczy swoje ku niebu zwrócone mająca
Maryjo, mieczem swych boleści wszelkie zło od nas oddalająca
Maryjo, dzieci marnotrawne do Siebie przyciągająca
Maryjo, od stóp Swoich najświętszych nas nie odpychająca
Maryjo, Krwią z ran Syna płynącą z grzechów nas obmywająca
Maryjo, łzami rzęsistymi, jako drogimi perły za nas płacząca
Maryjo, Matko Bolesna, w Kościele Oborskim łaskami słynąca


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.


V. Módl się za nami, Panno najboleśniejsza.
R. Abyśmy wsparci Twoim przykładem, umieli znosić przeciwności życia.

V. Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej, przyczyni się za nami do miłosierdzia Twojego, Najświętsza Maryja Panna, Matka Twoja, której niewinną duszę przeszył w czasie Męki Twojej miecz boleści. Spraw, abyśmy razem z Matką Twoją i naszą nosili w sercach Twoją zbawczą mękę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Litania do Siedmiu Boleści Najśw. Maryi Panny

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże –  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
Matko zasmuceń módl się za nami,
Matko, której duszę przeszył miecz
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami
Matko, która stałaś przy nim, gdy wisiał na krzyżu
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie
O Maryjo, Królowo męczenników
O Maryjo, pociecho strapionych
O Maryjo, obrono słabych
O Maryjo, siło lękliwych
O Maryjo, światłości zrozpaczonych
O Maryjo, opiekunko chorych
O Maryjo, ucieczko grzeszników ocal nas swymi modlitwami,
Przez gorzką mękę Twego Syna
Przez ból przeszywający Twoje serce
Przez ciężkie brzemię Twej udręki
Przez smutek Twój i opuszczenie
Przez Twoją żałość matczyną
Przez Twoje doskonałe poddanie się
Przez Twoje pełne zasług modlitwy
Od nadmiernego smutku
Od tchórzostwa
Od niecierpliwości
Od niepokoju i niezadowolenia
Od posępności i chmurnego usposobienia
Od rozpaczy i niewiary
Od ostatecznego braku skruchy
My, grzesznicy, błagamy Cię wysłuchaj nas,
Uchroń nas od nagłej śmierci
Naucz nas, jak mamy umrzeć
Wspieraj nas w naszym konaniu
Strzeż nas od nieprzyjaciół
Wiedź nas do szczęśliwego kresu
Wyjednaj nam dar wytrwania
Wspieraj nas przed trybunałem sądu
Matko Boga
Matko najboleśniejsza
Matko najbardziej opuszczona

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami,
Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo, w każdej porze, w każdym miejscu.

Módlmy się:
Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka, Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinie naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio