28.06.2006
Modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej


O Maryjo, Ty na różne sposoby spełniasz misję Pośredniczki wszelkich łask. W znaku Szkaplerza świętego spodobało się Tobie dać mi wyraz uprzywilejowanej miłości. Przez ten widzialny znak Twojej obrony wzywasz mnie do skromności, umartwienia i modlitwy. Dopomóż mi tak praktykować te cnoty, abym zasłużył(a) na miłość Twego Niepokalanego Serca, a dla bliźnich stał(a) się dobrym przykładem.
Noszącym Szkaplerz obiecałaś pomoc wśród niebezpieczeństw, zachowanie od piekła i rychłe wyzwolenie z czyśćca. Dopomóż mi tak żyć, abym dostąpił(a) wszystkich łask i przywilejów jakie obiecałaś noszącym Twoją świętą szatę.
O Dziewico Maryjo, mistyczna Gwiazdo Góry Karmel, oświeć i prowadź mnie drogą doskonałej miłości, abym doszedł (doszła) do wielbienia Boga i dziękowania Tobie w niebie.
Amen.
Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu, wejrzyj na nas, biednych grzeszników, którzy zaszczyceni Twoją sukienką tulimy się z ufnością pod płaszcz Twojej opieki.
O Matko nasza! Patrz, jak nędzni jesteśmy, ile wrogów duszy na naszą zgubę czycha, jak ciężkie walki z pokusami staczać musimy, jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi, do złego skłonni.
Zguba nieuchronna nam zagraża, lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo upadłych, pospiesz na nasz ratunek, wejrzyj w pokusach, obroń w niebezpieczeństwach, szczęśliwie przeprowadź przez życie, zachowaj od złego, okryj cnotami tych, których sukienką Twoją odziać raczyłaś, uproś wytrwanie w dobrym, ratuj przy śmierci, wybaw od ognia piekielnego, ochłódź w upaleniu czyśćcowym i przez Twoje zasługi jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały, gdzie Boga chwalić i Tobie, o Matko najlitościwsza, przez całą wieczność dzięki nieustanne za Twą opiekę śpiewać będziemy. Amen.
Litania do Maryi, Matki Karmelu
Kyrie, elejson Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
Dziewicza Boża Rodzicielko módl się za nami,
Zapowiedziana proroczo przez Eliasza
Patronko i Pani Karmelu
Królowo, Ozdobo Karmelu
Matko i Siostro nasza
Opiekunko Karmelu
Chroniąca nas Szkaplerzem świętym
W historii Karmelu zawsze obecna
Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel
Chwało Góry Karmel
Kwiecie Karmelu
Gwiazdo morza
Bramo nieba
Życie i nasza nadziejo
Matko najsłodsza
Matko miłosierdzia
Matko pięknej miłości
Matko łaski Bożej
Matko Dziewico
Dziewico Czystego Serca
Dziewico Niepokalana
Oblubienico Ducha Świętego
Mieszkanie Trójcy Świętej
Przeczysty obrazie Kościoła
Mistrzyni życia duchowego
Nosząca Słowo Boga
Dziewico zasłuchana w Słowo
Dziewico czuwająca
Dziewico cicha i ukryta
Zachowująca w sercu wszystkie Boże sprawy
Trwająca na modlitwie ­
Trwająca mężnie w mroku wiary
Zawsze uległa Duchowi Świętemu
Posłuszna woli Ojca
Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża
Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana
Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości
Doskonała uczennico swojego Syna
 Pierwsza spośród ubogich Pana
Pokorna służebnico Pańska
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia
Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa
Wzorze naszego oddania się Bogu
Maryjo, miłująca obecności
Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary
Przewodniczko na Górę Karmel
Królowo szkaplerza świętego
Baranku Boży, który gładzisz grzechy światu,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel,
W. Daj nam znak opieki Twojej.
Módlmy się:
Boże, Ty ozdobiłeś Zakon Karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi, zawsze Dziewicy, spraw łaskawie, abyśmy oddając Jej cześć i umocnieni Jej obroną, zasłużyli na osiągnięcie wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.


Inne wiadomości na ten temat:


« powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio