28.06.2006
25.08.2006 - ostatnia aktualizacja
Pilzno (diecezja tarnowska)


Początek placówki kościelnej w Pilźnie, pierwotnie przeznaczonej dla augustianów, sięga 1403 r. W 1807 r. część budynków klasztornych zajęło wojsko austriackie. Karmelici objęli klasztor w 1841 r., po odejściu ostatnich augustianów.

XV-wieczny kościół w stylu gotyckim w 1811 r. strawił pożar. Skutki pożogi udało się naprawić do 1826 r., stał już wtedy ukończony kościół. Architektoniczna powłoka kościoła ukształtowała się po kolejnym pożarze w 1865 r. i w zasadniczej formie trwa do dzisiaj. Wielkim kultem cieszy się w nim obraz Matki Bożej Pocieszenia z kaplicy północnej (pochodzący prawdopodobnie z IX w. lub XI). Madonnie Pilzneńskiej składali hołd nawet królowie polscy.
Obecny murowany budynek klasztoru pochodzi z 1848 r. Posiada on dwie kondygncje.Klasztor OO. Karmelitów
ul. Karmelicka 3
39-220 Pilzno
tel. (014) 672-10-43

« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio