20.02.2013
19.03.2023 - ostatnia aktualizacja
WYKAZ DUCHOWNYCH INTERNOWANYCH W OBORACH ZA UDZIAŁ I POPIERANIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 R.


 

Lp.

Nazwisko i imię duchownego

Przynależność do klasztoru (parafii), forma represji, miejsce i okres represjonowania

1

Benedykt (i. n.)

kleryk karmelitów bosych, internowany w Oborach

2

Biernacki Cyriak

ks. zakonny, karmelita z Trutowa, w dniu 28 XI 1864 r. wywieziony do obozu internowania w Oborach

3

Buksakowski Szymon

ks. zakonny – karmelita bosy, internowany w klasztorze w Oborach

4

Eustachy (n. n.)

kleryk karmelitów bosych, internowany w Oborach

5

Fabianowski Benedykt

kleryk karmelitów w Oborach, internowany na miejscu od 28 XI 1864 r.

6

Felliks (n. n.)

kleryk karmelitów bosych, internowany od 28 XI 1864 r. w Oborach

7

Głowacki Teodor

ks. zakonny – karmelita bosy, internowany w klasztorze w Oborach

8

Grajkowski Wacław

ks. zakonny – karmelita w Oborach, internowany w Oborach od 28 XI 1864 r., po kilku tygodniach opuścił klasztor i wyjechał za granicę

9

Jajko Augustyn

ks. zakonny – karmelita w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

10

Janicki Albert

karmelita w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

11

Janowicz Tomasz

kleryk Karmelitów w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

12

Kaźmierski Anzelm

ks. zakonny – karmelita w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

13

Korneli (i. n.)

ks. zakonny – karmelita bosy, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

14

Król Kolumban

ks. zakonny – karmelita w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

15

 

Kuśnierczyk Frankus

ks. zakonny – karmelita w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

16

Leonowicz Maurycy

diakon karmelitów bosych, internowany w klasztorze w Oborach

17

Leopold (n. n.)

ks. zakonny – karmelita bosy, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

18

Małachowski Feliks

kleryk Karmelitów w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

19

Małachowski Stanisław

ks. zakonny – karmelita w Trutowie, przeor klasztoru w Oborach, w dniu 28 XI 1864 r. wywieziony do klasztoru w Oborach

20

Mierzwicki Dionizy

ks. zakonny – karmelita w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

21

Narecki Faustyn

brat zakonny – karmelita w Trutowie, w dniu wywieziony do klasztoru w Warszawie

22

Narecki Józef

w dniu 28 XI 1864 r. wywieziony do klasztoru w Oborach

23

Nowakowski Anastazy

kleryk Karmelitów w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

24

Ochlewski Piotr

ks. zakonny – karmelita w Oborach, przeor klasztoru, internowany w Oborach od 28 XI 1864 r.

25

Płończyński Walenty

kleryk Karmelitów w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

26

Podczaski Klemens

kleryk Karmelitów Bosych, internowany w Oborach od 28 XI 1864 r.

27

Smoleński Maciej Zagłoba

ks. świecki – wikariusz w Lipnie, a następnie proboszcz w Dulsku, od 1 VII 1865 r. na zesłaniu w Rosji; 2 II 1866 r. ponownie aresztowany i zesłany do Obór, skąd 30 X 1866 r. zdołał zbiec za granicę

28

Stankiewicz Edward

ks. zakonny – karmelita bosy, internowany w klasztorze w Oborach

29

Strzałkowski Franciszek

ks. świecki, najpierw przy katedrze w Płocku, a potem w Raciążu, internowany w Oborach, przebywał tu jeszcze jesienią 1871 r.

30

Szreder Kajetan

ks. zakonny – karmelita, internowany w Oborach

31

Tomasz (n. n.)

kleryk Karmelitów Bosych, internowany w klasztorze w Oborach

32

Urban Marceli

kleryk Karmelitów w Oborach, internowany w klasztorze w Oborach od 28 XI 1864 r.

33

Waszczuk Kalikst

ks. zakonny – karmelita bosy, internowany w klasztorze w Oborach

34

Zaleski Antoni

diakon Karmelitów Bosych, internowany cosplay costumes w klasztorze w Oborach; w obawie przez dalszymi represjami uciekł za granicę; po powrocie 9 I 1866 r. oddany pod dozór policji

35

Zawadzki Franciszek

ks. zakonny – karmelita bosy, internowany w klasztorze w Oborach

36

Żmigrodzki Marek

ks. zakonny – karmelita bosy, internowany w klasztorze w Oborach, karany grzywną za opuszczenie klasztoru bez zgody Rosjan

           

Zob. szerzej: Mirosław Krajewski, Z krwi Waszej posiew wolności. Ludzie i miejsca powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin 2013, s. 357. Zobacz więcej na www.krajewskimiroslaw.pl


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio