24.06.2006
15.10.2009 - ostatnia aktualizacja
Modlitwa o powołania


Paweł VI

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu,
Ty powołałeś Apostołów, by głosili Twoje Orędzie,
prowadź gorące i szlachetne serca młodych do Boga,
by stawali się Twoimi naśladowcami i posłańcami.
Napełnij ich Twym pragnieniem powszechnego zbawienia,
za które każdego dnia ponawiasz Twą ofiarę.
Panie, Ty, który jesteś zawsze gotów wstawiać się za nami,
otwórz horyzonty całego świata,
gdzie tylu braci w niemym błaganiu woła
o światło prawdy i ciepło miłości,
aby odpowiadając na Twe wezwanie,
przedłużali tu Twą misję,
budowali Twe ciało mistyczne, jakim jest Kościół,
i byli solą ziemi i światłością świata.

Jan Paweł II,  Pastores dabo vobis

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo
Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko. Matko Chrystusa,
Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,
by zostało namaszczone Duchem Świętym
dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu
zachowaj kapłanów
w Twoim Sercu i w Kościele,
Matko Zbawiciela.
Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni
Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom
oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku
modliłaś się do Ducha Świętego
za Nowy Lud i jego Pasterzy
uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów,
Królowo Apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim
u początków jego życia i Jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał,
stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię,
wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn
przygarniaj powołanych,
osłaniaj od początku ich wzrastanie,
wspomagaj w życiu i w posłudze
Twoich synów, Matko kapłanów.
Amen.

Matka Teresa

Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie,
chroń swoich kapłanów w Twoim Najświętszym Sercu, gdzie nikt nie będzie mógł im zaszkodzić.
Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone ręce,
które codziennie unoszą Twoje Najświętsze Ciało.
Zachowaj czystymi ich wargi, które codziennie czerwienią się Twoją najdroższą Krwią.
Zachowaj czystymi od ziemskich przywiązań ich serca,
które naznaczyłeś otrzymanym znakiem Twojego Kapłaństwa.
Niech wzrastają w miłości i ufności do Ciebie
i chroń ich przed wpływem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina daj im moc przemiany ludzkich serc.
Błogosław ich pracy bogatymi owocami i już teraz
obdarz ich koroną życia wiecznego.
Maryjo, Królowo Kapłanów,
módl się za nami.
Amen

Modlitwa o właściwy wybór drogi życiowej

Boże, który mnie przenikasz i znasz doskonale.
Stworzyłeś mnie do szczęścia, pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi drogę mojego życia.
Spraw, abym wybrał to, coś Ty dla mnie zamierzył
i do czego przygotowywałeś mnie jeszcze w łonie matki.
Chcę Ci służyć i chcę być Ci posłuszny
we wszystkim na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
i Jego Matki Maryi.
Ufam Ci bez granic, bo wiem,
że mnie kochasz i chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach!
Amen


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio