12.03.2020
Koronka do Siedmiu Boleści i Radości Św. Józefa


Koronka do Siedmiu Boleści i Radości Św. Józefa

Wierzę…

Pierwsza Boleść i Radość Św. Józefa

Spostrzeżenie u Maryi tajemniczej dla niego ciąży i wyjaśnienie mu przez anioła, że stała się Ona brzemienną za sprawą Ducha Świętego i porodzi obiecanego Zbawiciela. (por. Mt 1, 18-25).

Ojcze nasz…

Bądź pozdrowiony św. Józefie, dziewiczy oblubieńcze Matki Bożej! Jezus i Maryja z tobą, błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony Jezus, owoc łona Twojej najczystszej Oblubienicy.

Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu…

Druga Boleść i Radość Św. Józefa

Maryja rodzi Boskie Dzieciątko w wielkim ubóstwie i nędzy, pasterze przychodzą z pokłonem, a chór aniołów wyśpiewuje Mu radosne Gloria. (por. Łk 2, 1-20).

Ojcze nasz…, Bądź pozdrowiony św. Józefie…, Chwała Ojcu…

Trzecia Boleść i Radość Św. Józefa

Obrzezanie Boskiego Dzieciątka i nadanie Mu Imienia Jezus. (por. Łk 2, 21).

Ojcze nasz…, Bądź pozdrowiony św. Józefie…, Chwała Ojcu…

Czwarta Boleść i Radość Św. Józefa

Proroctwo Symeona o przyszłej męce Jezusa i cierpieniach Jego Matki oraz pocieszające słowa o zbawieniu wielu narodów przez mękę Chrystusa. (por. Łk 2, 22-39).

Ojcze nasz…, Bądź pozdrowiony św. Józefie…, Chwała Ojcu…

Piąta Boleść i Radość Św. Józefa

Święta Rodzina ucieka nocą do Egiptu przed siepaczami króla Heroda i bezpieczne przebywa tam z uratowanym Jezusem. (por. Mt 2, 1-18).

Ojcze nasz…, Bądź pozdrowiony św. Józefie…, Chwała Ojcu…

Szósta Boleść i Radość Św. Józefa

Powrót do ojczystej ziemi, któremu towarzyszy lęk przed Archelausem, synem i następcą krwawego Heroda oraz wyzbycie się obawy przed nowym królem, dzięki kolejnej interwencji anioła. (por. Mt 2, 19-23).

Ojcze nasz…, Bądź pozdrowiony św. Józefie…, Chwała Ojcu…

Siódma Boleść i Radość Św. Józefa

Szukanie 12-letniego Jezusa, który zagubił się w Jerozolimie podczas święta Paschy i odnalezienie Go w świątyni. (por. Łk 2, 41-51).

Ojcze nasz…, Bądź pozdrowiony św. Józefie…, Chwała Ojcu…


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio