02.11.2020
16.11.2020 - ostatnia aktualizacja
Rodzino i Kościele w Polsce – Idźcie do Józefa!


Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry!

„Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci” – mówił Św. Jan Paweł II do Rodaków w 1997 roku w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Polsce jakże aktualne są słowa Biskupa Kazimierza Ryczana (+ 2017) z Kielc, który w liście pasterskim do wiernych z 29 grudnia 2013 roku pisał:

„Józef musi uciekać z Jezusem do Egiptu. Józef, jako cień Ojca ratuje Jezusa przed śmiercią, którą niesie Herod.

– Święty Józefie, co nam chcesz powiedzieć zabierając w daleką drogę Jezusa i Maryję?

– Chcę dziś powiedzieć ojcom rodzin, że na nich spoczywa obowiązek obrony dzieci i żony. Kto będzie bronił życia, gdy kobiety jednoczą się w feministyczne organizacje, by wyzwolić się z macierzyństwa, by mieć swobodę usuwania ciąży? Kto będzie bronił życia, gdy szereg współczesnych „Herodów i Herodiad”, także w Polsce, gardzi życiem dziecięcia? Ten obowiązek spoczywa na was ojcowie

– Święty Józef mówi: Ojcowie! Stańcie w jednym szeregu, by bronić rodziny. Ojcowie wszystkich rodzin sakramentalnych i bez sakramentu! Stańcie razem w obronie rodziny przed współczesnym „Herodem”, który nosi imię ideologia Gender.

– Nie wolno okłamywać społeczeństwa. Kościół ma obowiązek odsłaniać kłamstwo, obłudę, złe intencje teorii sprzecznej ze zdrowym rozsądkiem, niszczącą wartości leżące u podstaw kultury Europy, chęć zbudowania nowego ładu na fundamencie płci i seksu.

– Biskupi Słowacji w liście na Adwent piszą: „Oni chcą nas przekonać, że nikt z nas nie jest z natury mężczyzną i kobietą, chcą odebrać mężczyźnie prawo do tożsamości mężczyzny, kobiecie prawo do tożsamości kobiety i rodzinie prawo do tożsamości rodziny /…/ Na równi z małżeństwem chcą narzucić związek dwóch mężczyzn albo dwóch kobiet” /…/ Za pomocą szlachetnych haseł w społeczeństwie przeprowadza się niszczenie życia rodzinnego, które jest święte”. Chciałoby się powiedzieć, że szczęśliwsze są krowa i pies, bo nikt z seksuologów nie narzuca im płci.

– Nie myślmy, że to jest papierowa teoria. Nasze władze oświatowe zaczynają wprowadzać teorię w życie. Na Śląsku wyrzucono z przedszkola trójkę dzieci, których rodzice nie zgodzili się na równościowe seksualne wychowanie przedszkolaków, na przebieranie chłopców na dziewczynki a dziewczynek na chłopców.

– To nie jest tylko teoria. Dziennikarka „Gazety Wyborczej” pisze, że rodzice nie mają „prawnego i moralnego monopolu na kształtowanie światopoglądu dziecka” (KAI 2013-12-14). Na co odpowiada pan Terlikowski, że „Zwolennicy seksdeprawacji są liberałami tylko z pozoru. Im nie chodzi o wolność, ale o to, by promować swój skrajnie lewicowy światopogląd, a pod pozorem promowania wolności dzieci, odbierać rodzicom prawo do ich wychowania” (KAI 2013-12-16). To wszystko za pieniądze unijne…

– To nie jest tylko teoria. Zaczyna się walka. 5 listopada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na wykład pt. „Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny”, wkroczyli zwolennicy feministek i genderyści, by przerwać prelekcję. Na biurko wyskoczył młody mężczyzna ubrany w złotą sukienkę, wykrzykując: „zapraszamy wszystkich na rozpad rodziny”.

Święty Józef wraz z Maryją bronią Jezusa przed szalonym Herodem. Rodzice! Brońcie dzieci przed okrutnym współczesnym „Herodem”. Macie do tego prawo! Kto daje dzieciom jeść? Partia? Koalicja? Kto kupuje ubrania? Ministerstwo? Kto kupuje książki, pomoce naukowe? Dziennikarze, lobbyści? Kto płaci w Polsce podatki? Czy niewierzący obywatele? Kto jest pracodawcą w szkole podstawowej, w gimnazjach, liceach? Czy nie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci? Czy nie są ojcami i matkami? Naśladujcie św. Józefa. Gdy obronicie rodzinę, obronicie Ojczyznę, obronicie Betlejem, gdzie narodził się Bóg – Człowiek.

Dobrze ci pisać. Czujemy się bezradni wobec potęgi telewizji! Bądźcie naśladowcami Józefa. Bądźcie świadkami. On z Jezusem i Maryją szedł do świątyni. Wyrusz z dziećmi do swojej świątyni. Tam się umocnisz Bogiem. Syna i córkę nauczysz, skąd czerpać prawdę życia. Ze św. Józefem nie przegramy walki o rodzinę”.

Te prorocze słowa Bpa Kazimierza Ryczana z Kielc, są jakby jego swoistym testamentem dla wszystkich, duchownych i świeckich.

Drodzy bracia i siostry! Widzimy, jak bardzo nasze rodziny, nasze dzieci i młodzież, potrzebują dzisiaj opieki i przykładu św. Józefa. Potrzebują jego wsparcia młode żony i matki, potrzebują mężowie i ojcowie rodzin. Gdy obecnie w Polsce  podejmowana jest walka z życiem nienarodzonych, rodziną chrześcijańską i Kościołem, ktoś trafnie zauważył: "Feministki pod pozorem walki o prawa kobiet hasłem „moje ciało, moja sprawa” odbierają mężczyznom prawo głosu oraz zdejmują z nich odpowiedzialność. Krzywdzą tym kobiety".

Jakże opatrznościowy i potrzebny staje się w tym momencie przygotowywany przez Episkopat Akt oddania i zawierzenia opiece Św. Józefa Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce.

Przypomnijmy, że ten Akt oddania przygotowywany jest w związku ze zbliżającą się 150 rocznicą ogłoszenia św. Józefa patronem i opiekunem Kościoła Świętego przez bł. papieża Piusa IX  dnia 8 grudnia 1870 roku. A ostatnie wydarzenia w naszym kraju i trwający ciągle stan pandemii potwierdzają słuszność tej decyzji Pasterzy Kościoła w Polsce i wskazują na pilną i wielką potrzebę dokonania przez biskupów tego duchowego aktu dla uproszenia Bożej interwencji za przyczyna św. Józefa „w tej walce z mocami ciemności” i ukazania jednocześnie wszystkim polskim rodzinom świetlanego wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu. A zatem kontynuujmy nasze duchowe przygotowanie do tego wielkiego wydarzenia, które ma się dokonać w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu i ufajmy, że Przeczysty Oblubienic NMP i Troskliwy Obrońca Chrystusa, przyjdzie nam z pomocą, wybawi od niebezpieczeństwa i ocali nasze rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnotę narodową i Kościół w Polsce. Wsparci pomocą i pociągnięci przykładem św. Józefa brońmy odważnie życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

„Ze św. Józefem nie przegramy tej walki” – powtarza nam jeszcze raz wielki patriota i pasterz Kościoła, biskup Kazimierz Ryczan z Kielc.

Do tego właśnie zachęcają nas polscy kapłani,  cudownie ocaleni od zagłady 75 lat temu w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Dachau, którzy po wojnie pielgrzymowali co roku do Kalisza, aby podziękować Bogu i wskazać nam drogę ocalenia: Nie lękajcie się, ale z ufnością – „Idźcie do Józefa!” (Ite ad Joseph).

         o. Piotr Męczyński O. Carm.

Piosenka "Idźmy do Józefa!" w wykonaniu s. Agnieszki OCD i zespołu "Flos Carmeli" - TUTAJ


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio