18.11.2020
04.12.2020 - ostatnia aktualizacja
100 rocznica legalizacji aborcyjnego ludobójstwa DZIECI NIENARODZONYCH


Pani Ewa Kowalewska z Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia (Human Life International – Polska) napisała:

Drodzy Przyjaciele!
W najbliższą środę 18 listopada 2020 roku mija niechlubna, setna rocznica legalizacji aborcji w wymiarze międzynarodowym. Została ona wprowadzona 18 listopada 1920 roku w Związku Radzieckim decyzją Narodowych Komisji Ochrony Zdrowia, pt. „O ochronie zdrowia kobiet w sowieckich szpitalach”, co było zgodne z założeniami programowymi Lenina z 1913 roku. Pisał on wówczas: klasa robotnicza potrzebuje koniecznej zmiany wszystkich ustaw, które zakazują aborcji i antykoncepcji. Ten właśnie program był realizowany przez władzę komunistyczną po objęciu przez niego władzy podczas Rewolucji Październikowej w Rosji. Komunizm uznaje niszczenie życia, tradycyjnej rodziny oraz wiary chrześcijańskiej za największe „osiągnięcia” rewolucji bolszewickiej. Fakt ten jednoznacznie pokazuje, że propagowanie przerywania ciąży wyrasta z ideologii marksistowskiej.

Łańcuch zła
Z czasem kolejne kraje przyjmowały ustawodawstwo aborcyjne. Najpierw pod przymusem robiły to republiki ZSRR: Białoruś, Kazachstan, Turkmenistan. a w 1921 roku Ukraina, Gruzja, Armenia. Po II wojnie światowej tą samą drogą poszły kolejne kraje: Szwecja (1946), Japonia (1948). W latach 1955 – 57 ustawodawstwo to narzucono krajom przyłączonym do Związku Radzieckiego jak: Litwa, Łotwa i Estonia. Następnie pod naciskiem Rosji Sowieckiej zmieniono prawo w krajach tzw. bloku wschodniego: w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, Czechach i Rumunii (1956 rok). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku kolejno legalizowały aborcję kraje Europy Zachodniej i Azji. W USA stało się to w 1973 roku na podstawie precedensu sądowego Roe przeciwko Wade.

Zgodnie z wyliczeniem szacunkowym w ciągu ostatniego stulecia w łonach matek zginęło co najmniej dwa i pół miliarda dzieci!

Czy naprawdę liczba ta jest aż tak wielka?
Liczba ta jest tak wielka, że wiele osób nie jest w stanie uwierzyć, że to możliwe i podaje cyfry zaniżone, np. kilkaset milionów. Jednak WHO od lat siedemdziesiątych oficjalnie szacuje liczbę aborcji na świecie na ok. 50 mln rocznie. Przez 50 lat daje to liczbę 2 500 000 000 zabitych dzieci. Liczba ta, z powodu braku danych, nie uwzględnia przypadków dotyczących wcześniejszych 50 lat. Nie obejmuje także skutków działania pigułki aborcyjnej RU-486, środków wczesnoporonnych oraz aborcji nie raportowanych.

Dzisiaj aborcja w ramach usług zdrowotnych
Obecnie zarówno agendy ONZ, jak rządy licznych krajów promują aborcję pod hasłem promocji zdrowia reprodukcyjnego i rozszerzają jej dostępność. Wywierają też potężne naciski na kraje słabo uprzemysłowione, aby w ramach pomocy humanitarnej wprowadzały aborcję w ramach usług zdrowotnych wbrew woli rządów i obywateli, np. w Ameryce Południowej.

Modlitwa w wielu krajach
Ta smutna rocznica powinna skłaniać nas do poważnych przemyśleń, a osoby wierzące do modlitwy ekspiacyjnej za przelaną rzekę krwi. Jak nas poinformował abp Tomasz Peta, Kościół katolicki w Kazachstanie podejmuje taką modlitwę we wszystkich parafiach stołecznej diecezji Astany w niedzielę 22 listopada w uroczystość Chrystusa Króla. Podobną modlitwę podejmuje też Kościół katolicki w Rosji. W katedrze w Moskwie adoracja Najświętszego Sakramentu bedzie trwała nieustannie przez 36 godzin w dniach 19 – 21 listopada. Na Białorusi modlitwa ekspiacyjna będzie się odbywała w wybranych parafiach wszystkich diecezji kolejno od godz. 18:00 w dniu 19 listopada do 9:00 rano 21 listopada. Można się też przyłączyć do modlitwy na żywo w Witebsku lub Mohylewie. Dołącza się Ukraina i Litwa. Modlić się będą w Austrii i we Francji (o. Daniel Ange). W USA przyłącza się centrala HLI z prezydentem ks. Bouquet. Kolejne informacje dopiero napływają.

Polska wyprzedziła wszystkich, gdyż modlitwa przebłagalna za grzech aborcji płynęła w dniach 1 – 8 listopada br. w ramach Różańca do Granic Nieba. Po raz pierwszy z imprimatur Kościoła katolickiego modlitwa ta była skierowana także bezpośrednio do dzieci, które zginęły na skutek aborcji z prośbą o wybaczenie. Pozostałe kraje Europy Środkowej, jak Czechy, Słowacja, Węgry i in. także się włączają. Wszędzie jest to inicjatywa świeckich, podejmowana za zgodą i w bliskiej współpracy z miejscowymi biskupami.

Zachęcamy do osobistego włączenia się!

W imieniu KPLŻ
Ewa H. Kowalewska
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Human Life International - Polska

 

LIST PASTERSKI BISKUPÓW UKRAINY

DOTYCZĄCY 100. ROCZNICY LEGALIZACJI ABORCYJNEGO LUDOBÓJSTWA DZIECI NIENARODZONYCH

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże (Мk 10, 14).

Drodzy Kapłani oraz Osoby Konsekrowane!

Drodzy Bracia i Siostry!

Szanowni Przedstawiciele Władzy wszystkich szczebli!

W dniach 16-18 listopada 2020 roku przypada 100. rocznica aktu, który zapoczątkował wielką tragedię w historii naszego narodu, a także w historii społeczeństwa światowego. To właśnie w tym czasie, 100 lat temu, Ludowy Komisariat Zdrowia i Ludowy Komisariat Sprawiedliwości wydały dekret „O sztucznym przerywaniu ciąży”. W ten sposób Związek Radziecki stał się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie nienarodzonych dzieci. Od tego czasu liczba aborcji stale wzrastała każdego roku. Ta haniebna i zbrodnicza praktyka osiągnęła apogeum w 1964 roku, kiedy dokonano aż 7 milionów aborcji. Niestety, po upadku Związku Radzieckiego Ukraina nie zerwała z tym komunistycznym dziedzictwem i do dziś nie stworzyła prawa, które chroniłoby jej obywateli od poczęcia do naturalnej śmierci. Od czasu uzyskania Niepodległości na Ukrainie wykonano ponad 30 milionów aborcji chirurgicznych.

W ciągu tych stu lat od legalizacji aborcji w społeczeństwie rozwinęła się mentalność aborcyjna, która w umysłach wielu ludzi przedstawia aborcję jako zwykłą procedurę medyczną, mentalność, która unieważnia ludzkie życie, godność kobiety i zasiewa w społeczeństwie „cywilizację śmierci”. Aborcyjny sposób myślenia odnosi się nie tylko do osób, które były bezpośrednio zaangażowane w aborcję, ale także do wszystkich innych obywateli. Jego destrukcyjny wpływ jest wszechstronny. Przypomnijmy słowa św. Matki Teresy z Kalkuty, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla: „Jeśli matka może zabić własne dziecko we swoim łonie, zniszczyć ciało z jej ciała, życie z jej życia i owoc swojej miłości, dlaczego jesteśmy zaskoczeni przemocą i terroryzmem, które szerzą się wokół nas?” 

Powiedzmy otwarcie – aborcje niszczą osoby, która je wykonują, niszczą rodzinę, niszczą kraj i świat.

Wspominając tę ​​smutną rocznicę, my, Pasterze Kościoła katolickiego na Ukrainie, zwracamy się do naszych Wiernych i do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z następującym pouczeniem i apelem:

Każde życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia w łonie matki i jest świętym darem Boga! „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła” (Ps 139) – tak chwali twórcze dzieło Boga autor Psalmu 139. W tych słowach wyraża się wiara Ludu Bożego, na której opiera się antropologia biblijna. Święty Papież Jan Paweł II nazywa tę kwestię uwielbieniem Ewangelii Życia, która jest w centrum zbawczego orędzia Jezusa Chrystusa (Evangelium vitae, 83).

Każda aborcja (chirurgiczna i farmakologiczna: stosowanie wkładek domacicznych i pigułek) jest przekroczeniem piątego przykazania Bożego: „Nie zabijaj!” „Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. Sobór Watykański II określa je wraz z dzieciobójstwem jako «okropne przestępstwa« (Evangelium vitae, 58, Gaudium et spes, 51). A kto popełnia taki czyn, popełnia grzech ciężki i nie może przyjmować Komunii Świętej bez Sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedź). 

Ponadto każdy, kto świadomie wspiera, doradza lub w jakikolwiek sposób pomaga w wykonywaniu aborcji, wspiera i rozwija przemysł aborcyjny, ustawodawstwo aborcyjne, wykorzystywanie ciał abortowanych dzieci w kosmetyce lub w jakiejkolwiek innej branży, wyklucza siebie z wiary chrześcijańskiej i zagraża swemu wiecznemu zbawieniu!!!

Co możemy zrobić my, chrześcijanie? Należy pamiętać, że kwestia ochrony życia wiąże się z duchową walką z siłami ciemności (por. List do Efezjan 6), dlatego wszystkie nasze działania społeczne muszą być poprzedzone modlitwą i postem w tym zakresie. Zachęcamy również do następujących inicjatyw:

Czuwania modlitewne w intencji ochrony dzieci nienarodzonych, a także pokutne i ekspiacyjne modlitwy za wszelkie przestępstwa popełnione wobec nienarodzonych dzieci. Szczególną modlitwą w tej sytuacji jest Różaniec Święty, który przypomina nam moment, w którym Zbawiciel został poczęty w łonie Najświętszej Maryi Panny! Wśród działań duszpasterskich należy rozpowszechniać „Modlitwę o duchową adopcję dziecka poczętego”, katechezy oparte na Słowie Bożym, encyklice św. Jan Paweł II Evangelium Vitae i innych dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Głośmy Ewangelię życia, to przesłanie miłości Zbawiciela ma siłę i moc, aby zmieniać nasze myślenie!

Właściwe obchodzenie Dnia Świętości Życia, który każdego roku wypada na dzień 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. 

Tworzenie poradni rodzinnych i poradni dla kobiet, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych – aby mogły szczęśliwie urodzić swoje dzieci.

Starajmy się bronić życia, każdy zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami. Niech lekarze będą wierni swojemu powołaniu i robią wszystko, aby ratować życie. Niech politycy i działacze społeczni dołożą wszelkich starań, aby życie ludzkie było prawnie chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

Apelujemy do przedstawicieli władz wszystkich szczebli! Zgodnie z art. 27 Konstytucji Ukrainy każdemu przysługuje niezbywalne prawo do życia. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia. Według Słowa Bożego, a także badań naukowych, życie rozpoczyna się w momencie poczęcia! Chrońcie to PRAWO w stosunku do tych, którzy tego nie potrafią, w stosunku do najmniejszych spośród naszych obywateli, którzy rozpoczęli życie w łonie matki!

Szczególny apel kierujemy do tych, którzy zostali ojcami: pamiętajcie, że dziecko poczęte w łonie matki jest także waszym dzieckiem, za które jesteście odpowiedzialni! Nie pozwólcie go zabić! Bądźcie jak św. Józef, który chronił Dzieciątko i Jego Matkę przed niszczycielskim wpływem Heroda! To jest wasze ojcowskie powołanie! 

Pamiętajmy o słowach Zbawiciela: „«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10, 14). Oznacza to również: pozwolić im się narodzić, aby usłyszeli Ewangelię, przyjęli Chrzest Święty, weszli do Kościoła, przystąpili do Eucharystycznego stołu i poznali Jedynego Boga i Tego, którego posłał – Jezusa Chrystusa (J 17, 3)!!!

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia, której wspomnienie przypada 16 listopada, w której łonie poczęło się Dzieciątko Jezus, okryje naszą Ojczyznę płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

Na wszystkie wasze wysiłki w obronie życia, w głoszeniu Ewangelii życia, udzielamy naszego pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!

16 listopada 2020 r.

Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego 

w Ukrainie

 

Drodzy w Sercu Jezusa, bracia i siostry!

„Niepokoi widok dzisiejszego świata pogrążonego w chaosie (...) i to, z jaką łatwością ludzie zanurzają się w niemoralność. Jest tylko jeden sposób, by wyleczyć tę sytuację: ludzie powinni się nawrócić, zmienić swoje życie i podjąć pokutę” - mówi Służebnica Boża Siostra M. Łucja OCD w swojej książce "Apele Orędzia Fatimskiego". "Bóg zakazuje nam wszelkiego i jakiegokolwiek zamachu na życie ludzkie. Decydowanie o jego kresie jest prawem, które Bóg zastrzegł tylko sobie samemu; i dlatego nie wolno nam unicestwiać żadnego życia ludzkiego, nawet gdyby znajdowało się ono tylko w zarodku" - przypomina s. Łucja. Dlatego też "w dyskusji o życiu ludzkim nie może być mowy o kompromisie" - podkreśla Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP (cały tekst oświadczenia z 2 grudnia 2020 r. - TUTAJ).

Historia uczy nas, że ilekroć ludzie odrzucali Chrystusa oraz cały system wartości, który On nam przekazał, zawsze prowadziło to do powstania zbrodniczych systemów totalitarnych, ludobójstwa, upadku kultury, wolności oraz moralnej degeneracji społeczeństw, a więc do stworzenia prawdziwego piekła na ziemi. Największym zagrożeniem dla ludzkości jest odrzucenie Boga i Jego praw. (Posłuchaj - TUTAJ)

Wyrazem obecnego kryzysu wiary w Europie jest upadek moralny, wyrażający się w braku szacunku do życia, masowym mordowaniu nienarodzonych, eutanazji, rozwiązłości seksualnej, antykoncepcji, pladze rozwodów, narkomanii itd. Odrzucenie chrześcijańskiego systemu wartości prowadzi zawsze do zabójczego totalitaryzmu władzy, a ostatecznie do samozniszczenia.

Po upadku muru berlińskiego i rozpadzie Sowieckiego Imperium Papież Św. Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, (p. 101) z 1993 roku przestrzegał: „Po upadku w wielu krajach ideologii, które wiązały politykę z totalitarną wizją świata - przede wszystkim marksizmu - pojawia się dzisiaj nie mniej poważna groźba (…) sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu w sposób radykalny, zdolność poznawania prawdy. Jeśli bowiem nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.

Gdy w ostatnim czasie wielu młodych Polaków, ludzi w zdecydowanej większości ochrzczonych, wyszło na ulice, aby protestować przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego broniącego prawa chorych nienarodzonych dzieci do życia, warto przywołać słowa naszego wielkiego Rodaka Św. Jana Pawła II z zakończenia wspomnianej wcześniej encykliki: 

„Maryja dzieli z nami naszą ludzką kondycję, jest jednak całkowicie otwarta na działanie łaski Bożej. Nie zaznawszy grzechu, potrafi współczuć z każdą słabością. Rozumie grzesznego człowieka i kocha go miłością Matki. Właśnie ze względu na tę miłość stoi po stronie prawdy i dzieli z Kościołem troskę o nieustanne przypominanie nakazów moralnych — zawsze i wszystkim. Z tej samej przyczyny nie zgadza się, by grzeszny człowiek był oszukiwany przez tych, którzy w imię fałszywie rozumianej miłości usprawiedliwialiby jego grzech, gdyż wie, że zniweczyłoby to ofiarę Chrystusa, Jej Syna. Żadne rozgrzeszenie, udzielone przez pobłażliwe doktryny, także filozoficzne czy teologiczne, nie może naprawdę uszczęśliwić człowieka: tylko Krzyż i chwała Chrystusa zmartwychwstałego mogą dać pokój jego sumieniu i obdarzyć zbawieniem.  

O Maryjo,
Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi,
aby nie był daremny Krzyż Chrystusa,
aby człowiek nie zagubił drogi dobra,
nie utracił świadomości grzechu
i umiał głębiej ufać Bogu
„bogatemu w miłosierdzie” (Ef 2, 4),
by z własnej woli spełniał dobre czyny,
które Bóg z góry przygotował (por. Ef 2, 10)
i w ten sposób żył „ku chwale Jego majestatu” (Ef 1, 12)”.

O tym przypomina nam także Papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji generalnej (18 listopada 2020 r.) mówiąc: " Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj w Polsce przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Mając 16 lat poniosła śmierć męczeńską w obronie cnoty czystości. Swoim przykładem, także dzisiaj, ukazuje szczególnie młodym, wartość czystości, szacunek dla ludzkiego ciała i godność kobiety. Powierzajcie się jej wstawiennictwu, ażeby pomogła wam świadczyć z odwagą o chrześcijańskich cnotach i wartościach ewangelicznych. Z serca wam błogosławię".

                                         O. Piotr O. Carm.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio