01.03.2021
List do Wspólnoty PIETA na Uroczystość Św. Józefa – 19 marca A. D. 2021


J. M. J.

Droga Rodzino Matki Bożej Bolesnej!

Drodzy w Sercu Jezusa, bracia i siostry!

I

„Rok św. Józefa kieruje w sposób naturalny naszą uwagę na Świętą Rodzinę, będącą wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich.

Biorąc to pod uwagę, papież Franciszek postanowił w Uroczystość św. Józefa zainaugurować dodatkowo Rok Rodziny. Zakończy się on 26 czerwca 2022 r. podczas dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z udziałem Ojca Świętego. W dniu 19 marca tego roku przypadnie 8. rocznica inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka oraz 5. rocznica publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia o pięknie i radości miłości rodzinnej. (…)

Kierujemy wzrok naszej wiary na Rodzinę z Nazaretu, w której centrum znajduje się Jezus. Na Rodzinę, której Matką jest Maryja, a opiekunem św. Józef. Niech spotkanie ze Świętą Rodziną pomoże każdej polskiej rodzinie uwierzyć w siebie, w swoje piękne i niezastąpione powołanie. Niech jej przywróci zaufanie do własnego bogactwa natury i łaski, niech ją umocni na chwile kryzysu i próby. Niech je otwiera na bezcenny dar życia” (Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski).

II

Drodzy bracia i siostry!

Pozwólcie ze w tym miejscu przypomnę słowa z mojej homilii wygłoszonej 17 października 2000 r. na tysięcznym Wieczerniku w Oborach. Jak pamiętacie ilustracją naszego jubileuszowego spotkania była Ikona Świętej Rodziny z Nazaretu „napisana” przez karmelitankę bosą z Włocławka.

Powiedziałem wtedy, że jest to „szczególny dar i znak Boży (…). Wszyscy jesteśmy wezwani, aby „pisać” tę ikonę, tzn. każda rodzina i wspólnota jest wezwana, aby stać się żywą ikoną Świętej Rodziny i nasz dom stał się drugim Nazaretem.

Święta Rodzina jest z pewnością wyjątkowa i niepowtarzalna, ale jest jednocześnie «wzorem życia» dla każdej rodziny, gdyż Syn Boży zechciał jako prawdziwy człowiek urodzić się w rodzinie ludzkiej i w ten sposób ją pobłogosławił i uświęcił.

Małżeństwo, rodzina, dzieci nie są pomysłem człowieka. Stanowią skarb całej ludzkości i są podarunkiem Boga, który zechciał człowieka zaprosić do uczestnictwa w relacji miłości. Jednocześnie widzimy jak wiele niebezpieczeństw pojawia się wokół małżeństwa, rodziny, przekazywania życia.

„Walka o dusze ludzi i całych społeczeństw toczy się dzisiaj przede wszystkim w rodzinach. Rodziny chrześcijańskie muszą zdać sobie z tego sprawę, muszą być czujne wiarą i życiem moralnym. Muszą być apostolskie siłą wiary i miłości” (o. Stanisław Kałdon, dominikanin).

Dlatego tak bardzo potrzeba nam dzisiaj szczególnej opieki i wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu. Tak bardzo potrzeba nam dzisiaj piękna i mocy świadectwa wzajemnej miłości Trzech Zjednoczonych Serc – Jezusa, Maryi i Józefa.

Ojcowie Kościoła nazywają Świętą Rodzinę z Nazaretu – „ziemską Trójcą”. Widzimy tutaj wspaniałą duchową intuicję. Wraz z nimi można powiedzieć, że każda rodzina jest obrazem Trójcy, Niebieskiej Rodziny, gdzie króluje miłość i całkowite wzajemne obdarowywanie!

Św. Jan Paweł II, wizytując w 1992 r. parafię pw. Świętej Rodziny w Rzymie, powiedział:

„Życzę waszym rodzinom (...) obecności Świętej Rodziny, jej błogosławieństwa, aby byli tutaj między wami Jezus, Maryja i Józef, ta ziemska Trójca, aby poprzez nią była blisko was Trójca Boska – Ojciec, Syn i Duch Święty”.

„Cała rzeczywistość, wszystko, co istnieje, znajduje swój początek w odwiecznej Trójcy Świętej, w tym szczególnie każda ludzka rodzina, czyli ojciec i matka, z których związku rodzi się nowy człowiek. Co więcej, Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który narodził się z Maryi i którym opiekował się Józef, sprawił, że otworzyła się przed nami droga ku niebu, czyli ku Rodzinie niebiańskiej” (ks. Dariusz Kowalczyk SJ).

Dlatego z ufnością polecajmy się Sercu Pana Jezusa oraz opiece i orędownictwu Matki Jezusowej i Jej Przeczystego Oblubieńca – Św. Józefa, prośmy o umocnienie wiary, jedność i miłość w naszych rodzinach. Niech głoszą swoim życiem chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.

Najświętsza Rodzino, której Opiekun – św. Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza – miłości macierzyńskiej, a Dziecię Jezus – posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod Twoją opiekę prosząc, by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli złączeni Twoją miłością.

Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich. Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

III

 „Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywamy pandemię wirusa Covid 19, która  diametralnie zmieniła i ciągle kształtuje nasze życie na wielu płaszczyznach. Musieliśmy stawić czoła wyzwaniom, których wcześniej nie znaliśmy. W wielu naszych rodzinach doświadczyliśmy bólu utraty najbliższych, lęku przed chorobą i odosobnieniem. Ponadto z powodu reżimu sanitarnego nie mogliśmy w tych trudnych momentach uczestniczyć w pełni w życiu sakramentalnym Kościoła.

Te wydarzenia sprawiły, że wiele osób mierzyło się z depresją, samotnością i nie zawsze potrafiło sobie poradzić. Pojawiła się nawet agresja wynikająca z frustracji, że nie potrafimy zapewnić bliskim bezpieczeństwa. Ponadto wielu rodziców oprócz pracy zawodowej musiało się zmierzyć z wyzwaniem nauki zdalnej dzieci. Bliskość na co dzień, podczas wielu godzin pobytu w domu pozwoliła odkryć lęki i zagrożenia, cnoty i wady, uczynki miłosierdzia i grzechy naszych rodzinnych wspólnot. Ta bliskość przypomniała także o tym, co w życiu najważniejsze. Polacy pytani w sondażach o to kogo prosili o pomoc w przypadku choroby, kwarantanny i osamotnienia twierdzili w olbrzymiej większości, że byli to najbliżsi, po prostu rodzina. (…)

Nikt z nas nie potrafi powiedzieć, kiedy skończy się pandemia i powrócimy do normalnego życia. Na drodze wiary jesteśmy przekonani, że czas Covid 19 to doświadczenie, które pomoże nam odkryć na nowo przychodzącego Boga, naprawić relacje rodzinne, dostrzec wokół nas potrzebującego człowieka i nie tracić chrześcijańskiej nadziei.

Wierzymy, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, zwłaszcza w trudnych momentach życia. Jego słowo i sakramenty pozwalają rodzinom odkrywać moc przebaczenia, szukać wzajemnego porozumienia, a także rozumieć, że miłość jest nieustannym dawaniem siebie drugiemu człowiekowi. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni i potrzebujemy kochającego człowieka, który potrafi się o nas bezinteresownie zatroszczyć. W kontekście pandemii nasze osobiste plany powinny ustąpić na rzecz myślenia o dobru wspólnym.

Miłość, troska, odpowiedzialność rodzą się w rodzinie. Kiedy widzimy rodziców troszczących się o dzieci, kiedy potrafimy dostrzec potrzeby sąsiadów, kiedy potrafimy zrezygnować z naszych planów odkrywamy moc miłości i dobra, która bierze swój początek od Boga i dociera do każdego człowieka. (…)

We wspólnocie Kościoła nikt nie może czuć się samotny i opuszczony. Najtrudniejszy nawet czas przeżyty w bliskości z Bogiem pozwala dostrzeż dobro, miłość i troskę, które przeżywamy w naszych rodzinach. Każdy człowiek potrzebuje doświadczenia rodziny. Jak przypomina papież Franciszek najdrobniejsze nawet gesty dobroci są ważne i budują przestrzeń dobra.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński mówił, że „Naród to rodzina rodzin”. Możemy zatem stwierdzić, że troska o każdą rodzinę przekłada się na przyszłość całego społeczeństwa. Wszystko bowiem co robimy, aby zapewnić małżeństwu i rodzinie szacunek, szczęście i troskę sprawia, że cała Ojczyzna wzrasta i jest bezpiecznym miejscem szczęśliwych rodzin. To szczęście opiera się na miłości, zaufaniu i trosce o każdego człowieka. (…)

Patrząc na Maryję, Józefa i Jezusa odkrywamy piękno miłości. Wierzymy, że miłość oparta na wierze zmienia życie człowieka i pomaga mu czuć się bardziej szczęśliwym. (Ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP).

Drodzy bracia i siostry!

Razem z papieżem Franciszkiem zwróćmy nasze spojrzenie na Świętą Rodzinę z Nazaretu i z ufnością wołajmy:

Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, (…) [dopomóż] przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie! Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

IV

Drodzy bracia i siostry!

Jak już wcześniej wspomniałem zgodnie z decyzją papieża Franciszka w dniu 19 marca br. rozpocznie się w całym Kościele „Rok Rodziny”. Wzorem dla każdej rodziny katolickiej jest Święta Rodzina z Nazaretu. Dlatego każda rodzina powinna zaprosić ją do siebie, aby oddać się pod jej opiekę, naśladować jej przykład i z jej pomocą, uczynić swój dom drugim Nazaretem.

Pięknym znakiem tego zaproszenia i przyjęcia Jezusa, Maryi i Józefa, może stać się peregrynacja Ikony Świętej Rodziny do wszystkich rodzin w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Oborach, jej 24 – godzinne nawiedzenie w każdym domu. Myślę tutaj konkretnie o ikonie poświęconej w Oborskim Sanktuarium na tysięcznym Wieczerniku w dniu 17 października 2020 r. Niedługo potem – jak wiemy – papież Franciszek sprawił nam wszystkim wielką radość i niespodziankę ogłaszając dla całego Kościoła „Rok Św. Józefa” i od 19 marca br. także „Rok Rodziny”. Można w tym dostrzec cudowną rękę Bożej Opatrzności, która wszystkim kieruje i wyznaczyła misję tej ikonie, gdy jeszcze wiele miesięcy temu siostra Juanita „pisała” ją w ukryciu karmelitańskiej klauzury we Włocławku. Módlmy się, aby we wszystkim, co wiąże się z tym dziełem peregrynacji ikony Świętej Rodziny, wypełniła się wola Boża i zajaśniała Chwała Trójcy Przenajświętszej.

V

Drodzy Moi! Idźmy do Józefa! Z ufnością powierzmy się jego ojcowskiej opiece i prośmy, aby swoim przykładem i orędownictwem pomagał nam w dobrym odczytywaniu i wiernym wypełnianiu woli Bożej we wszystkich okolicznościach naszego życia. Ten, który zawsze żył w obecności i zjednoczeniu z Sercem Jezusa i Sercem Maryi niech strzeże w nas chrzcielnej szaty łaski uświęcającej wysłużonej przez Chrystusa na Kalwarii i pomaga wzrastać w coraz doskonalszej miłości Boga i ludzi.

Życzę każdemu z was pięknego przeżycia zbliżającego się miesiąca marca - „miesiąca św. Józefa” i całego Roku w szczególny sposób jemu poświęconego. Zachęcam do odprawienia 9 – dniowej nowenny (10 – 18 marca) przygotowującej do radosnego świętowania uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP, w dniu 19 marca. Tekst tej nowenny umieściłem w moim liście do Wspólnoty na Wielki Post A. D. 2020.

Zachęcam także do wysłuchania wielkopostnych rozważań rekolekcyjnych Biskupa Artura Ważnego, który prowadzi 8-odcinkowy cykl wideo-rozważań do modlitwy „Ojcze nasz” z perspektywy św. Józefa – TUTAJ

Zapraszam serdecznie na uroczystość odpustową ku czci Św. Józefa w Oborach w piątek 19 marca br. Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczyć będzie Biskup Płocki Piotr Libera, który wygłosi homilię i dokona uroczystego aktu oddania i zawierzenia opiece św. Józefa diecezji płockiej oraz wszystkich rodzin. „Chcemy, w tym trudnym roku pandemii koronawirusa, powierzyć Dobremu Bogu nasz Kościół Diecezjalny, prosząc św. Józefa o wstawiennictwo” – pisze w swoich wskazaniach pasterskich Biskup Piotr. W tym samym dokumencie z 1 lutego br. wyznacza sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach jako jeden z kościołów „stacyjnych” w Roku Św. Józefa. Zachęca w nim także do „zorganizowania peregrynacji obrazu św. Józefa w rodzinach parafii (uwzględniając obostrzenia sanitarne) oraz odnowienia i wyeksponowania wizerunków św. Józefa i Świętej Rodziny”. Dlatego pragniemy poprosić Ks. Biskupa Piotra podczas jego wizyty w Oborach 19 marca br. o pasterskie błogosławieństwo dla dzieła peregrynacji Ikony Świętej Rodziny w naszej oborskiej parafii i dla wszystkich rodzin, które ją przyjmą do siebie.

Droga Rodzino Matki Bolesnej!

Drodzy bracia i siostry!

Wdzięcznym sercem oddaję i zawierzam każdego z was i wasze rodziny oraz całą naszą Wspólnotę „Pieta” i naszych drogich chorych – pod opiekę trzech zjednoczonych serc Świętej Rodziny z Nazaretu.

Z ojcowską miłością i darem Chrystusowego błogosławieństwa + o. Piotr O. Carm.

 

 

Obory – 1 marca A. D. 2021


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio