21.04.2021
11.06.2021 - ostatnia aktualizacja
Nawiedzenie Ikony Świętej Rodziny


Droga Rodzino Parafialna!

Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry!

Obchodzony w całym Kościele „Rok św. Józefa” kieruje w sposób naturalny naszą uwagę na Świętą Rodzinę z Nazaretu, będącą wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich.

Jak uczy papież Benedykt XVI: „Święta Rodzina jest z pewnością wyjątkowa i niepowtarzalna, ale jest jednocześnie «wzorem życia» dla każdej rodziny, gdyż Jezus, prawdziwy człowiek, zechciał urodzić się w rodzinie ludzkiej i w ten sposób ją pobłogosławił i uświęcił”.

Biorąc to pod uwagę, papież Franciszek postanowił w Uroczystość św. Józefa 19 marca br.  zainaugurować dodatkowo „Rok Rodziny”. Zakończy się on 26 czerwca 2022 r. podczas dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie z udziałem Ojca Świętego.

Drodzy bracia i siostry!

W przyszłą niedzielę 20 czerwca br. rozpocznie się zapowiadana peregrynacja Ikony Świętej Rodziny we wszystkich rodzinach naszej Oborskiej Parafii. Z daru Bożej Opatrzności to nawiedzenie wizerunku Świętej Rodziny odbywać się będzie w roku jubileuszu 50 – lecia naszej Parafii. Wydarzenie to ma na celu pomóc naszym rodzinom w przeżywaniu życia rodzinnego we wzajemnej miłości, radości i pokoju, opartym na prawie Bożym.

Nawiedzenie Ikony Świętej Rodziny jest wydarzeniem duchowym dla całej rodziny, wyznaniem wiary i jej umocnieniem. Rodzinne spotkanie z Ikoną będzie okazją do wspólnego przeżycia Eucharystii w naszej parafialnej świątyni, do wspólnej małżeńskiej i rodzinnej modlitwy, do zacieśnienia więzi, umocnienia w miłości, a jeżeli potrzeba do pojednania z Bogiem w sakramencie spowiedzi i między sobą. Ikona będzie przebywać trzy dni w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. Zapisy terminu nawiedzenia ikony dokonujemy w specjalnej księdze w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Święta Rodzina w znaku ikony przejdzie przez wszystkie wioski, zapuka do każdego domu, rozpoczynając od Obór.

Wędrówka Świętej Rodziny po naszej Parafii będzie miała określony rytm. Przede wszystkim przekazanie ikony zgłoszonej rodzinie odbywać się będzie w niedziele po Mszy świętej o godz. 16.00, a w tygodniu po Mszy Świętej popołudniowej we wtorki i czwartki o godz. 18.00. Czyli ikona będzie gościć w domach od niedzieli do wtorku popołudnia. We wtorek przed Mszą popołudniową powinna ona wrócić na ołtarz św. Józefa. Na zakończenie Mszy świętej o godz. 18.00 ikona zostanie przekazana kolejnej zapisanej rodzinie, by do kościoła powrócić na Mszę Świętą w czwartek o godz. 18.00. Na jej zakończenie przekazana zostanie znowu kolejnej rodzinie, która odniesie ją do kościoła w sobotę popołudniu. Podczas niedzielnych Eucharystii ikona będzie razem z nami, by po nabożeństwie popołudniowym wyruszyć znowu wedle harmonogramu do czekających rodzin. Do kościoła ikonę dana rodzina lub jej przedstawiciel odnosić będzie osobiście, odkładając ją na wyznaczone miejsce, czyli ołtarz św. Józefa. Przekazanie ikony dokonywać się będzie po błogosławieństwie na zakończenie Mszy świętej, a danej rodzinie wręczać będzie ją osobiście kapłan celebrujący Eucharystię. Dobrze jeśli w momencie przekazania Ikony rodzina będzie w komplecie. Na każdej Mszy Świętej w czasie trwania peregrynacji w modlitwie wiernych odmawiane będzie dodatkowe wezwanie o Boże Błogosławieństwo dla domu, w którym aktualnie przebywa ikona Św. Rodziny. 

Drodzy Parafianie!

Umiłowani w Sercu Jezusa, Bracia i Siostry!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w tą piękną inicjatywę. Otwórzmy drzwi naszych domów dla Świętej Rodziny. Niech będzie to okazja nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także do świadectwa wiary i przywiązania do chrześcijańskiej tradycji. Zapraszamy do włączenia się w tą inicjatywę i otworzenia drzwi domów dla Jezusa, Maryi i Józefa. 

Biorąc za wzór Rodzinę z Nazaretu i skupiając się na przesłaniu, jakie niesie z sobą Ikona Świętej Rodziny będziemy mieli szansę dostrzec piękno miłości przeżywanej w małżeństwie i w rodzinie.

Wraz z Ikoną wędrować będzie Księga Pisma Świętego, modlitewnik oraz księga pamiątkowa na refleksje, prośby, podziękowania i postanowienia.

W domu należy przygotować piękne i godne miejsce dla Ikony. Nakryć stół białym obrusem czy serwetą, zapalić świece, udekorować otoczenie kwiatami.

Ikona Świętej Rodziny z Nazaretu „napisana” została przez siostrę karmelitankę z Włocławka. To szczególny dar opatrzności i miłości Bożej dla całej naszej rodziny parafialnej i wspólnoty zakonnej.

„Ikona przedstawia Świętą Rodzinę z Nazaretu. Kolory szat Józefa i Maryi nawiązują do kolorów habitu karmelitańskiego, również szkaplerz trzymany w dłoni Maryi mówi o Jej szczególnym wstawiennictwie obiecanym zakonnikom z Góry Karmel i miłości Maryi do zakonu Jej poświęconego. Biały kolor szat oznacza czystość i światłość Bożą. Kolor brązowy natomiast symbolizuje pokorę. Szaty Dzieciątka w kolorze czerwieni są symbolem władzy królewskiej. W górnej części ikony, nad Jezusem, widzimy półkole – jest to część mandorli, która symbolizuje Niebo. Na mandorli znajduje się dłoń Boga Ojca oraz gołębica, symbol Ducha Świętego. Można powiedzieć, że ikona łączy Trójcę niebiańską i Trójcę ziemską” – mówi s. Juanita z Włocławka.

Ojcowie Kościoła nazywają Świętą Rodzinę z Nazaretu – „ziemską Trójcą”. Widzimy tutaj wspaniałą duchową intuicję. Wraz z nimi można powiedzieć, że każda rodzina jest obrazem Trójcy, Niebieskiej rodziny, gdzie króluje miłość i całkowite wzajemne obdarowywanie!

Święty Jan Paweł II, wizytując w 1992 r. parafię Świętej Rodziny w Rzymie, powiedział: „Życzę waszym rodzinom (…) obecności Świętej Rodziny, jej błogosławieństwa, aby byli tutaj między wami Jezus, Maryja i Józef, ta ziemska Trójca, aby poprzez nią była blisko was Trójca Boska – Ojciec, Syn i Duch Święty”.

Papież Benedykt XVI uczy: „Bóg jest Trójcą, jest wspólnotą miłości, a rodzina, przy całej odmienności pomiędzy tajemnicą Boga i Jego ludzkim stworzeniem, jest jej wyrazem, który odzwierciedla niezgłębioną tajemnicę Boga miłości. Rodzina ludzka w pewnym sensie jest ikoną Trójcy, zarówno ze względu na miłość międzyosobową, jak i płodność miłości”.

„Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój” - modli się papież Franciszek.

„Przyszłość świata i Kościoła idzie przez rodzinę” – głosił św. Jan Paweł II, którego papież Franciszek nazwał „Papieżem Rodziny”.

„Walka o dusze ludzi i całych społeczeństw toczy się dzisiaj przede wszystkim w rodzinach. Rodziny chrześcijańskie muszą zdać sobie z tego sprawę, muszą być czujne wiarą i życiem moralnym. Muszą być apostolskie siłą wiary i miłości” (o. Stanisław Kałdon, dominikanin).

„Rodzina to najwspanialsza, cudowna instytucja stworzona przez samego Pana Boga. - podkreśla Biskup Tadeusz Bronakowski. Rodzina daje początek życiu. Jest kolebką społeczeństwa i narodu. Jest też najwspanialszą szkołą życia, najważniejszym uniwersytetem. Odpowiedzialny ojciec i  kochająca matka to najlepsi wychowawcy. W rodzinie młode pokolenie wzrasta w wierze, szlachetności, pracowitości, odpowiedzialności. Rodzina daje młodym moralny kompas, pozwalający odróżniać dobro od zła. Rodzina umożliwia pełny rozwój człowieka. Jest niczym kuźnia cnót moralnych, ale także tych społecznych i patriotycznych. Gdy nie mieliśmy państwa, gdy naród był zniewolony, to właśnie w rodzinach, w tych najmniejszych domowych sanktuariach zachowywano i przekazywano najświętsze wartości. Potrzeba nam dzisiaj rodzin odważnych, pięknych, dzielnie świadczących o swojej misji. Potrzeba nam rodzin budujących swoje szczęście na ewangelicznym fundamencie. Rodzin świętych, wiernych Bogu i przykazaniom. Rodzin, które będą domowymi Kościołami, w których panować będzie miłość, jedność i wzajemny szacunek. W których fundamentem życia będzie Eucharystia i wierność Chrystusowi”.

Wzorem dla każdej rodziny katolickiej jest Święta Rodzina z Nazaretu. Dlatego każda rodzina powinna zaprosić ją do siebie, aby oddać się pod jej opiekę, naśladować jej cnoty i z jej pomocą, uczynić swój dom drugim Nazaretem.

Pięknym wyrazem tego zaproszenia Jezusa, Maryi i Józefa, niech stanie się przyjęcie Ikony Świętej Rodziny, jej trzy-dniowe nawiedzenie w każdym domu.

Biskup Płocki Piotr Libera w specjalnym liście z dnia 24 maja br. skierowanym do przeora klasztoru i proboszcza oborskiej parafii, napisał:

"Czcigodny i Drogi Ojcze Włodzimierzu! Z wielką radością przyjąłem wiadomość o nowej inicjatywie duszpasterskiej, która bezpośrednio nawiązuje do trwającego w całym Kościele Roku Rodziny. Jestem wdzięczny Ojcom Karmelitom za podjęcie dzieła nawiedzenia ikony Świętej Rodziny we wszystkich rodzinach oborskiej parafii, które ją przyjmą do siebie. Z całego serca udzielam mojego pasterskiego błogosławieństwa wszystkim wspólnotom rodzinnym, które przyjmą pod swój dach Świętą Rodzinę z Nazaretu: Jezusa, Maryję i Józefa. Jestem przekonany, że będzie to piękny i radosny czas wielkiej łaski dla oborskich rodzin i całej Waszej Rodziny Parafialnej. Wraz z Wami, klęcząc w duchu przed wizerunkiem Świętej Rodziny wołam: 

"Święta Rodzino z Nazaretu, [dopomóż] przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie! Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!"

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i zapewniam o mojej duchowej jedności –

Wasz Biskup Piotr". 

Dziękujemy Drogiemu Księdzu Biskupowi za te słowa serdecznej zachęty i dar pasterskiego błogosławieństwa dla całej naszej Rodziny Parafialnej i wszystkich rodzin, które „przyjmą pod swój dach Świętą Rodzinę z Nazaretu”.

Drodzy bracia i siostry!

Niech Święta Rodzina nieustannie otacza was swoją opieką, pociąga swoim przykładem i wyjednuje obfitość Bożego błogosławieństwa dla waszych rodzin i każdego z was. Amen.

Obory, 13 czerwca A. D. 2021

 

Cenną pomocą w przygotowaniu i owocnym przeżyciu nawiedzenia Ikony Świętej Rodziny może być tekst: „REKOLEKCJE ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ dla rodzin”TUTAJ

Ikona Świętej Rodziny i piosenka "Idźmy do Józefa!" w wykonaniu s. Agnieszki OCD i zespołu "Flos Carmeli" - TUTAJ

 

 


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio