19.07.2023
17.08.2023 - ostatnia aktualizacja
Powołanie i Misja Karmelu w Kościele na przykładzie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - O. dr Jerzy Skawroń OCarm.


Teresa (1873-1897) mając zaledwie 15 lat wstąpiła do klasztoru karmelitanek klauzurowych w Lisieux. Tam przez następne dziewięć lat, ukryta za murami klasztoru, z pobożnej nastolatki wyrosła na jedną z największych współczesnych świętych i Doktora Kościoła, dołączając do takich gigantów jak św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. Poprzez swoje pisma, w tym autobiograficzne Dzieje duszy oraz pisma i wspomnienia innych, którzy ją dobrze znali, w tym jej biologicznych sióstr, które były również siostrami w Chrystusie w klasztorze, Teresa pokazała nam, w jaki sposób Ojciec niebieski zapewnił łaski dla nas wszystkich, aby każdy z nas, niezależnie od tego, jak nieznaczna może się wydawać nasza rola w życiu, mógł służyć i kochać Boga w chwalebny sposób przez najprostsze z naszych pobożnych myśli, podrzędne obowiązki, drobne akty dobroci przez nasze akty cierpliwości, kiedy inni nam się naprzykrzają przez znoszenie wszelkich cierpień, które mogą nas spotkać W jednej ze swoich modlitw Teresa, zwana Małym Kwiatuszkiem, nazywa te proste rzeczy kwiatami, które „rzuca” Bogu: „Rzucać kwiaty oznacza ofiarować Ci jako pierwociny najmniejsze westchnienia, najgłębsze nieszczęścia, moje radości i moje smutki, moje małe ofiary”. Droga Teresy, nazywana „małą drogą“, jest drogą duchowego dziecięctwa, ponieważ świadczy o całkowitym zaufaniu, czci i miłości do Boga jako kochającego Ojca z Jezusem jako naszym Bratem. Teresa szczególnie umiłowała Dzieciątko Jezus i przyjęła imię Teresy od Dzieciątka Jezus, ale jej duchowość była również bardzo dojrzała. Czcząc Boga jako Ojca i Chrystusa jako Brata, Teresa miała również najpobożniejsze nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jako Matki. Podkreśliła, jak Maryja oddawała chwałę Bogu w najprostszych czynnościach swojego codziennego życia, będąc „bardziej matką niż królową“, a Teresa przedstawiła fascynujący pogląd, że w pewnym sensie mamy więcej szczęścia niż Maryja, ponieważ Ona nie miała Najświętszej Dziewicy aby ją kochać! Teresa może zainspirować nas wszystkich do osiągnięcia wyższego stanu pobożności, ponieważ dostarczyła nam metaforę duchowego wzrostu, która aktualizuje naszą metaforę duchowej drabiny. Oświadczyła, że ​​zamiast wspinać się na mistyczną Górę Karmel po drabinie, powinniśmy wsiąść do Bożej windy! Jakże trafna jest to metafora duchowego wzrostu poprzez łaskę. Nie podnosimy się jedynie dzięki naszym własnym wysiłkom, ale pozwalając Bogu, aby nas podnosił, tak jak ojciec podnosi dziecko.

Św. Teresa: Wiara trwa w ciemności

Święta Teresa z Lisieux, mały kwiatek Boży, pomaga nam na nowo odkryć bezcenną perłę wiary.  „Jezus raczył mnie nauczyć tej tajemnicy. Położył przede mną księgę natury. Zrozumiałam, że wszystkie kwiaty, które On stworzył, są piękne, że wspaniałość róży i biel lilii nie odbierają woni małego fiołka ani rozkosznej prostoty stokrotki. Zrozumiałam, że gdyby wszystkie kwiaty chciały być różami, natura straciłaby swoje wiosenne piękno, a pola nie byłyby już przystrojone małymi polnymi kwiatami. I tak jest w świecie dusz, w ogrodzie Jezusa. Chciał stworzyć wielkie dusze, porównywalne z liliami i różami, ale stworzył mniejsze dusze, które muszą zadowolić się stokrotkami lub fiołkami, których przeznaczeniem jest uszczęśliwiać spojrzenia Boga, gdy patrzy On z góry na swoje stopy. Doskonałość polega na czynieniu Jego Woli, na byciu tym, czym On chce, abyśmy byli”.

Teresa była zadowolona z bycia sobą, ponieważ kochała Pana i pragnęła wszystkiego, czego On chciał . To jest geniusz pokory. Nie aspirowała do bycia imponującym kwiatem w Bożym ogrodzie, ponieważ rozumiała, że ​​została wybrana, by podobać się Bogu, będąc jednym z Jego maluczkich. Uważała swoją siostrę karmelitankę, Teresę z Avila, za wielki kwiat, który należy podziwiać i kochać. Miała także głęboką miłość do bohaterskiej św. Joanny d'Arc. Teresa mądrze przyjęła swoją wyjątkową misję w Kościele, zupełnie inną niż święci, których podziwiała. Będąc wierną sobie, odkryła geniusz „Małej Drogi” i dała Kościołowi drogę świętości, którą wielu zwykłych ludzi może naśladować.

Teresa jest uznawana za jedną z największych świętych czasów nowożytnych. Jaki był jej sekret świętości? Serce Teresy jest dla nas jak otwarta księga do czytania, odkąd napisała „Dzieje duszy”. Jakie było jej sekretne odkrycie? Powiedziała: „Zobaczyłam, że wszystkie powołania są złączone w Miłości, a Miłość jest wszystkim we Wszystkim”. Jej proste odkrycie opisuje powołanie wierzących. Ona mówi o konkretnej jakości miłości, która jest wszystkim we Wszystkim.

Urzeka nas niewinność duszy i hojność Teresy. Teresa wzywa nas również do niezachwianej ufności w Bogu. Mały Kwiatek bardzo cierpiał z powodu ciężkich wewnętrznych prób wiary i zewnętrznych prób jej utraty. W pewnym momencie, mająć 10 lat, cierpiała na poważną chorobę fizyczną i halucynacje. Opisano tę próbę i cudowne uzdrowienie: „W pewnym momencie jej siostra Maria, która siedziała z nią w pokoju chorej, wpadła w taką desperację z powodu choroby i halucynacji Teresy, że uklękła przed figurą Najświętszej Maryi Panny i gorączkowo błagała o życie swojej siostry: Teresa dołączyła do Marii w żarliwym błaganiu. Maria zobaczyła wtedy Teresę „wpatrzoną w posąg”; dziecko uspokoiło się i zaczęło cicho płakać”. Objawy wkrótce ustąpiły. Później Maria wypytywała Teresę o szczegóły. 10-letnia Teresa powiedziała po prostu, że Maryja uśmiechnęła się do niej. Była wyleczona. Do dziś dzień w domu Teresy w sypialni można oddać cześć słynnej figurze Matki Bożej Uśmiechu. Znamienne jest to, że uśmiech Najświętszej Maryi Panny uwolnił strumienie miłosierdzia, aby całkowicie uzdrowić Teresę. Dziecko odpowiada na matczyny uśmiech, który odzwierciedla ciepło matczynego serca. Matka Boża Uśmiechu może uczyć nas hojności w obdarzaniu uśmiechem, ponieważ może on stać się lekarstwem. Uśmiech Maryi do Teresy był aktem macierzyńskiego miłosierdzia i świadectwem uzdrawiającej mocy radosnej miłości.

Rok po chorobie i cudownym uzdrowieniu Teresa pilnie przygotowywała się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej: Po starannym nauczaniu Marii, jej przygotowaniu poprzez studiowanie katechizmu, czytanie inspirujących i pełnych miłości listów siostry Pauliny, dokonywanie setek aktów cnót i aktów strzelistych, a następnie odbyła rekolekcje dla pierwszokomunijnych dzieci. To był dzień wielkiej łaski. Teresa powiedziała, że ​​doświadczyła Eucharystii jako „zjednoczenia”. „To był pocałunek miłości; Poczułam, że jestem kochana i powiedziałam: „Kocham Cię i oddaję Ci się na zawsze”. Teresa daje nam cudowną małą katechezę na temat Eucharystii, Sakramentu Boskiej Miłości, nazywając go „pocałunkiem miłości”. Klejnotem jest zdanie: „Czułam, że jestem kochana”. To jest owoc Komunii Świętej — doświadczenie, że jesteśmy kochani i godni miłości. Spotkanie Bożej miłości zmienia nas tak samo, jak zmieniło uczniów na drodze do Emaus. Nasze oczy otwierają się, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa w „łamaniu chleba”, abyśmy mogli promieniować Jego miłością na świat — tak jak zrobiła to św. Teresa. Po Pierwszej Komunii św. Teresy trapiły ją skrupuły i zwątpienie w siebie, przez co stała się samotna i nadwrażliwa. Potem nadeszła łaska Bożego Narodzenia: Po pasterce Teresa usłyszała, jak jej ojciec ze zniecierpliwieniem mówi, że cieszy się, że to będzie ostatni rok zwyczaju napełniania butów Teresy prezentami bożonarodzeniowymi. Normalnie Teresa zalałaby się łzami, ale tej nocy poczuła nową wewnętrzną siłę. Aby uszczęśliwić ojca, zachowywała się tak, jakby ten zwyczaj sprawiał jej wielką przyjemność. Teresa powiedziała: „Dzieło, którego nie byłam w stanie wykonać przez 10 lat, zostało wykonane przez Jezusa w jednej chwili”. Doświadczyła tego, co nazywała „nawróceniem”; dla niej oznaczało to powrót „siły duszy, którą utraciłem w wieku czterech i pół roku”. Rozpoczął się nowy okres w jej życiu.

Świąteczny cud Teresy daje nam nadzieję na wielkie miłosierdzie Boże. Teresa uczy nas wielkiej mądrości: „Dzieło, którego nie byłam w stanie wykonać przez 10 lat, zostało wykonane przez Jezusa w jednej chwili”. Ta lekcja może oszczędzić nam wielu frustracji. Bóg może zrobić dla nas w jednej chwili to, co my próbowaliśmy zrobić dla siebie przez wiele lat. Wigilijne nawrócenie Małego Kwiatka jest sygnałem łaski przygotowującym ją do dalszej części drogi. Wstąpiła do klasztoru w Karmelu i pięknie dojrzała. Następnie złożyła Bogu akt ofiary, który objawia serce pełne dorosłej wiary: „Żeby żyć w jednym akcie doskonałej miłości, ofiaruję się na całopalenie Twojej miłosiernej miłości… pozwól mi być męczennicą Twojej miłości, o Boże." Mamy tu wspaniały przykład wielkoduszności duszy. Ona jest alabastrowym słojem drogiej maści, rozbitym dla jej Umiłowanego Oblubieńca. Bóg przyjął jej ofertę, o czym świadczy zwiększone, intensywne cierpienie, jakie przeszła: „Lekarz kazał ją przenieść do izby chorych i zakazał wszelkich ruchów, ale było już za późno. Choroba, gruźlica, podziurawiła jej płuca; zaczęła mieć okropne napady duszenia się, wyczerpania, napadów potu i kilka razy dziennie pluła krwią. Pod koniec mogła oddychać tylko z cichymi okrzykami bólu, a ciągłe wymioty uniemożliwiały jej przyjęcie Komunii”.

Duchowe próby Teresy w tym czasie były bardziej intensywne niż fizyczne. Napisała: „Bóg pozwolił, aby moja dusza pogrążyła się w całkowitej ciemności”. Tylko czysta wiara i niesłabnąca nadzieja doprowadziły ją do końca. Pragnęła ratować dusze, a teraz Bóg zażądał, aby żyła wyłącznie wiarą. Kiedy wszystko inne zniknęło, pozostała tylko miłość. Kiedy pielęgniarka znalazła ją obudzoną po północy, wyjaśniła, że ​​nie może spać. Pielęgniarka zapytała, co mówi Bogu podczas długich godzin czuwania. Teresa odpowiedziała: „Nic nie mówię, siostro, po prostu Go kocham”. „Po prostu Go kochaj!” To jest przesłanie dla Nowej Ewangelizacji – po prostu kochaj Go w radościach i smutkach; w świetle i ciemności; we wszystkim. Duchowe dzieciństwo osiąga prostotę miłości w ciemnościach wiary.

Św. Teresa uczy nas modlitwy

Poddanie się naszej modlitwie. Na koniec naszej modlitwy często oceniamy siebie, a ocena jest czasem zła: „Przegapiłem modlitwę”; „Moja modlitwa była bezużyteczna. Mój umysł był zupełnie gdzie indziej”; „Od miesięcy chorując, mam wrażenie, że nie mogę się już modlić”; „Biedny Jezu, co On może zrobić z moją modlitwą, nie przestaję przysypiać co pięć minut!” Oczywiście nie ma to nic wspólnego z modlitwą pełną świadomego rozproszenia.

Teresa śpi w modlitwie. Jeden ze specjalistów od św. Teresy powiedział: „Modlitwa Teresy jest spotkaniem dwóch snów: snu Jezusa i snu Teresy”. Siostra Maria od Trójcy mówi: „Teresa prawie bez przerwy spała podczas modlitw dziękczynnych, klęcząc, z głową opartą na podłodze. Spędziła całe życie pragnąc snu”. W rzeczywistości Teresa za życia wiele powiedziała nam o swojej niemocy na modlitwie, ale nie zniechęciła się: „Naprawdę, daleko mi do świętości… Byłabym przygnębiony, że spałem (przez siedem lat) podczas godzin modlitwy i dziękczynienia po Komunii Świętej; cóż, nie jestem zrozpaczona. („Dzieje duszy”). Często myślimy, że nasza modlitwa jest użyteczna tylko wtedy, gdy jesteśmy w szczytowej formie. Teresa zapewnia nas, że nawet sen może stać się formą modlitwy, jeśli oczywiście nie jest kultywowany dla samego siebie. Przyjęła ten sen, który ją ogarnął, i nie próbowała osądzać jej modlitwy. Z pogodą ducha przyjęła to ograniczenie wynikające z jej natury i ofiarowała je Panu jako wspaniały dar. W modlitwie Jezus jest bardziej poruszony naszym poddaniem się Jego woli niż chwilowymi skrupułami: „Pamiętam, że małe dzieci są równie miłe dla rodziców, kiedy śpią, jak i kiedy są całkowicie rozbudzone; Pamiętam też, że podczas operacji lekarze usypiają swoich pacjentów. Na koniec przypominam sobie, że: „ Pan zna naszą słabość, pamięta, że ​​jesteśmy prochem i popiołem ”. (Dzieje duszy).

Oczywiście musimy tak dostosować nasz dzień, aby nasza modlitwa nie zamieniła się nawykowo w drzemkę. Ale jeśli stan zdrowia lub niebezpieczeństwa związane z wiekiem powodują, że ucinamy sobie niechcianą „drzemkę”, to i ten czas na modlitwę powinniśmy z radością cenić.

Oddanie się w modlitwie. Sen Jezusa na modlitwie. Wielu ludzi błędnie wyobraża sobie, że modlitwa małej Teresy była po prostu łatwym doświadczeniem czułości serca Ojca. Słowa siostry Genowefy: „Całe jej życie upłynęło w żarliwej modlitwie. Nikt nie był mniej pocieszony w modlitwie; wyjawiła mi, że spędziła siedem lat na najbardziej oschłych modlitwach; jej coroczne i miesięczne rekolekcje były męką. Mimo to myśleliśmy, że została zalana duchowymi pociechami, ponieważ jej czyny i słowa były tak namaszczone i ponieważ była tak zjednoczona z Bogiem”. Teresa nie tylko doświadczyła fizycznych ograniczeń zdrowotnych, które pogrążyły ją w najgłębszym śnie, ale sam Jezus zdawał się ją ignorować podczas jej modlitwy. Poddanie się woli Pana w modlitwie. Oto kilka ścieżek, które mają głębszy wpływ na naszą modlitwę i w ten sposób pomagają nam doświadczać bardziej wolnej i pełnej miłości modlitwy. W modlitwie przyjmować milczenie Boga i naszą bezsilność. Teresa była bardzo wrażliwa na obraz Najświętszego Oblicza Chrystusa i dla niej oczy Jezusa, które były na wpół spuszczone, naprawdę wyrażały Jego pozorny sen w jej modlitwie. Cierpliwie przyjmowała, że ​​Chrystus podczas jej modlitwy miał zamknięte oczy, co dawało jej bolesne wrażenie, że nie czuje na sobie Jego kochającego spojrzenia: „Jezus wziął mnie za rękę i wprowadził do przejścia podziemnego. . . gdzie nie widzę nic prócz na wpół zasłoniętego światła, które zostało rozproszone przez spuszczone oczy Twarzy mego Oblubieńca!”. Zachowanie wiary w obecność i działanie Chrystusa, gdy modlitwa wydaje się bezowocna. Ta próba niemal nieustannej oschłości nie powstrzymała pragnienia Teresy, by zjednoczyć się z Chrystusem. Teresa modliła się ze spojrzeniem czystej wiary. Wiedziała całą sobą, że chociaż że Bóg zdawał się milczeć, ale czuję, że jest we mnie w każdej chwili; Prowadzi mnie i inspiruje tym, co muszę powiedzieć i zrobić”.     Poddanie się Jezusowi i pozwolenie na „odpocznienie” Jezusa. Czy Jezus wydaje się spać w środku modlitwy? Teresa chciała ofiarować Jezusowi miejsce spoczynku w swojej duszy, nie prosząc Go o nic innego, jak tylko o to, by był tam w taki sposób, w jaki On ma na to ochotę: „Widzę bardzo dobrze, jak rzadko dusze pozwalają Mu spokojnie spać w sobie. Jezus jest tak zmęczony ciągłym przejmowaniem inicjatywy i opiekowaniem się innymi, że spieszy się, by skorzystać z wytchnienia, które Mu oferuję”.

Poddanie się Jezusowi, aby Mu się podobać.

Autentyczne życie modlitewne musi oczyszczać się z tego, na co jesteśmy przewrażliwieni. „Wielu służy Jezusowi, kiedy ich pociesza, ale niewielu zgadza się przebywać z Jezusem śpiącym na falach lub cierpiącym w ogrodzie agonii! Większość z nas szczerze chce się modlić, ale czasami z ukrytą intencją otrzymania pocieszenia i „bycia uzdrowionym”! Celem takiej modlitwy jest często emocjonalny błogostan  i zadowolenie. Jeśli w naszej modlitwie Bóg nas pociesza, tym lepiej. Jeśli nas nie pociesza, to dobrze, bo to Jezusa i tylko Jezusa szukamy. Wydaje się to bardzo zrozumiałe, ponieważ ofiarowujemy się Jezusowi nie jako osoba pragnąca własnego pocieszenia w Jego nawiedzeniu, ale po prostu po to, by podobać się Temu, który mi się oddaje.

Św. Teresa i mały sposób na poznanie miłości Boga

„Po mojej śmierci spuszczę deszcz róż”.  Ona jest jedną z tych świętych, która kocha robić o wiele więcej niż tylko zsyłać łaski z nieba. W rzeczywistości woli zejść osobiście, aby przekazać Miłość Boga, która jest jej największym darem. Ponieważ jest Doktorem Kościoła, jej słowa mają większą wagę niż zwykle, a kiedy pozwolisz im zapaść w swoim umyśle i sercu, ona chce, aby zastąpiły wszelkie stare i zużyte wyobrażenia o Bogu, które nie uwzględniają Jego nieskończonej miłości i że jest nieskończoną Miłością. O to deszcz róż, słów mądrości: Jezus nie żąda wielkich czynów, ale po prostu poddania się i wdzięczności. Tylko On kieruje wydarzeniami naszego życia na tym wygnaniu. . . To ręka Jezusa kieruje wszystkim. Zapewniam cię, że dobry Bóg jest o wiele łaskawszy, niż możesz to sobie wyobrazić. Zadowala się spojrzeniem, westchnieniem miłości. Pomimo wszelkich przeszkód Bóg dokonuje tego, co chce. . . . Dzieło, którego nie mogłam wykonać przez dziesięć lat, zostało wykonane przez Jezusa w jednej chwili. . . Zaufania do dobrego Boga, który jest tak potężny i miłosierny, nigdy za wiele. Otrzymujemy od Niego tyle, na ile mamy nadzieję. Bóg zna naszą słabość. Pamięta, że ​​jesteśmy tylko prochem. Jak ojciec jest czuły dla swoich dzieci, tak Pan jest litościwy dla nas. Bóg jest zbyt dobry, zbyt hojny, by skąpo obdarzać łaskami. Twoje ramiona, mój Jezu, są windą, która zabierze mnie do Nieba. Nie ma potrzeby, żebym dorastała; przeciwnie, muszę pozostać małym i stawać się nim coraz bardziej. Jezus przyjdzie po nas, bez względu na to, jak daleko od Niego jesteśmy, i rozpali nas swoją miłością. Spędzę moje niebo na czynieniu dobra na ziemi. Czyż aniołowie nie opiekują się nami, wciąż ciesząc się wizją uszczęśliwiającą? Uwielbiam te mądre słowa, ale z drugiej strony nasza siostra  Teresa potrafi być taka zabawna i bardzo mądra! 

Śmierć

Św. Teresa zmarła przed dwudziestym piątym rokiem życia. Przez wiele miesięcy cierpiała na gruźlicę i miała kilka ciemnych nocy pełnych zwątpienia i bólu. W nocy 30 września 1897 roku, ściskając krucyfiks, zawołała: „O! Kocham go! . . . Mój Boże . . . Kocham cię!" a jej dusza wstąpiła na spotkanie z Nim. Teresa zmarła na chorobę zakaźną, którą można teraz leczyć i której można zapobiegać, chociaż przed wynalezieniem antybiotyków uważano ją za śmiertelną. Z tego powodu często nie wiemy, jak to było chorować na gruźlicę. Za życia Teresy gruźlica była często nazywana konsumpcją, ponieważ powoli pochłaniała pacjenta. Chociaż ostatnie zdjęcie Teresy leżącej na kanapie i przykrytej kocami przed jej klasztorem pokazuje tylko jej twarz, łatwo zauważyć jej utratę wagi i wyczerpanie. To także może częściowo wyjaśniać jedną z charakterystycznych cech autobiograficznej opowieści Teresy: czas duchowej ciemności, której doświadczyła pod koniec życia. Podczas gdy prawdziwa „ciemna noc duszy” (której bezsprzecznie doświadczyła Teresa) jest zjawiskiem duchowym, w którym Bóg wydaje się już nie być obecny dla człowieka, nie należy lekceważyć jej fizycznego cierpienia związanego z gruźlicą. Powolne umieranie na chorobę, która utrudnia oddychanie, nie ułatwiło Teresie znoszenia poczucia duchowej izolacji od Boga. Możemy analizować jej życie z perspektywy duchowej i psychologicznej. Jak wpłynęła na nią utrata matki w wieku czterech lat? Czy psychologia może pomóc nam zrozumieć, dlaczego w wieku dziesięciu lat była przykuta do łóżka lub dlaczego przez lata cierpiała na skrupuły? To pomaga nam rozpoznać, że Teresa „nie wzrastała w świętości poza doświadczeniem większości ludzi”. Doświadczyła zmagań emocjonalnych i bólu w życiu osobistym i rodzinnym, jak każdy z nas – i to właśnie te zmagania pomogły jej zostać świętą.

W końcu papież Pius XI nazwał Teresę „największą świętą naszych czasów” i polecił wszystkim Teresę „małą drogę do świętości”. Przesłanie Teresy odbiło się szerokim echem wśród papieży, chłopów i ludzi w każdym powołaniu właśnie dlatego, że jest po prostu powtórzeniem Ewangelii. Wszyscy możemy powiedzieć, jak powiedziała Teresa: „Moim powołaniem jest MIŁOŚĆ”. To znaczy, że potrafimy okazywać miłosierdzie osobom, które są w naszym życiu trudne, akceptować cierpienie, a przede wszystkim ufać Bogu, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Dlaczego Teresa z Lisieux jest tak zdumiewająco popularna? Nie wynika to z obietnicy, że róże pojawią się w tajemniczy sposób po tym, jak odmówisz do niej nowennę, jako dowód, że wstawiła się za tobą. To dlatego, że poprzez swoje pisanie stała się patronką nas wszystkich. Obnażając dla nas swoją duszę i wszystkie jej cierpienia, stała się patronką praktycznie każdej ludzkiej trudności: problemów z przyjaciółmi, pomocnymi lub nieprzydatnymi członkami rodziny, chorobą, bólem fizycznym, wyczerpaniem, depresją, skrupulatnością, zbliżającą się śmiercią, zmaganiami psychicznymi, pytania o powołanie i nie tylko. Teresa stawiła im czoła z dziecięcą ufnością w Bogu i uczy nas, jak postępować tak samo. To jest „mała droga”, którą każdy z nas może wybrać, podążając za Chrystusem. „Zaufanie i miłość” są zatem końcowym punktem jej życia, dwoma słowami, jak latarnie, które oświeciły całą jej drogę do świętości…. Ufność, jak ufność dziecka, które oddaje się w ręce Boga, jest nieodłączna od silnego, radykalnego oddania się prawdziwej miłości, która jest całkowitym darem z siebie na zawsze, jak mówi Święta, kontemplując Maryję: „Kochać to dawać wszystko, dawać siebie"…. W ten sposób Teresa wskazuje nam wszystkim, że życie chrześcijańskie polega na przeżywaniu w pełni łaski chrztu w całkowitym oddaniu się Miłości Ojca, aby żyć jak Chrystus, w ogniu Ducha Świętego, Jego samego miłość do wszystkich innych.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio