24.06.2006
10.12.2006 - ostatnia aktualizacja
Z Maryją w Wieczerniku


Umiłowani Bracia i Siostry! Zgromadzeni przez Ducha Świętego w Wieczerniku Matki Bolesnej! Odczytany przed chwilą fragment Dziejów Apostolskich (Dz 1,12-14; 2,1-4) wprowadza nas w klimat wigilijnego czuwania przed uroczystością Pięćdziesiątnicy. Pozwólmy się zatem prowadzić Słowu Bożemu:

1. Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa Apostołowie powrócili do Jerozolimy i weszli do sali na górze i przebywali w niej (Dz 1,13).

Wszyscy znajdowali się razem na tym samym miejscu – w Wieczerniku. Moi Drodzy! Te słowa odnoszą się także do nas. Weszliśmy dzisiaj do tego Sanktuarium na oborskim wzgórzu, do tego Wieczernika modlitwy, by w nim razem przebywać.
I dalej św. Łukasz wymienia imiona apostołów. My także zostaliśmy wybrani i zaproszeni przez samą Matkę Bożą do Jej oborskiego Wieczernika. Ona sama już wcześniej przygotowała to dzisiejsze spotkanie. Nikt nie znalazł się tutaj przez przypadek. Każdego z nas widziała, wybrała i wezwała po imieniu, pociągając miłością swego Serca. To Jej dar dla nas. Dlatego, dziękuję Najmilsi, żeście odpowiedzieli na Jej macierzyńskie wezwanie.

2. A oto kolejne słowa: Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie, razem z Maryją, Matką Jezusa (Dz 1,14).

Wszyscy pragniemy dzisiaj modlić się z Maryją i przez Maryję. Znakiem Jej prawdziwej i szczególnej obecności na tym miejscu jest Pieta – Cudowna Figura Matki Bożej Bolesnej, ozdobiona papieskimi koronami przez Prymasa Tysiąclecia.

3. I wreszcie słowa: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu ... I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,1.4).

Spełniła się obietnica Ojca, o której Jezus mówił: Gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami (...) aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Wierzymy, że ta obietnica pozostaje niezmienna i skuteczna także dla nas.

4. Powróćmy jeszcze raz do słów: weszli do sali na górze i przebywali w niej (Dz 1,3). Wszyscy Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie przy Sercu Maryi, Matki Kościoła.

Ta świątynia, ta sala na górze jest obrazem duchowego wnętrza Maryi, znakiem Jej macierzyńskiego Serca, do którego pragniemy dzisiaj wejść i w nim przebywać w modlitewnym oczekiwaniu na dar Ducha Świętego.
W jaki sposób możemy wejść do tego duchowego Wieczernika Niepokalanego Serca Maryi, w którym ma spełnić się dla nas cud Pięćdziesiątnicy? Możemy tam wejść przez akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Ona sama w Fatimie zaprosiła nas, byśmy z dziecięcą ufnością zbliżyli się do Niej i złożyli nasze życie w Jej ręce.

Serce Matki Bożej jest zawsze dla nas otwarte, ale nasze serca nie zawsze są niestety otwarte dla Niej. Pragniemy więc dzisiaj otworzyć i ofiarować Maryi nasze serca, by mogła do nich wejść i w nich zamieszkać. Przypomnijmy sobie, co stało się w Ain Karim, gdy otworzyły się drzwi domu Zachariasza i Elżbiety. Maryja weszła i Duch Święty, Pocieszyciel zstąpił na Elżbietę. I rzekła Elżbieta pod natchnieniem Ducha Prawdy: A skądże mi to, że Matka mojego Pana, przychodzi do mnie!

W 1983 roku został złożony na Jasnej Górze mały pielgrzymi dar o symbolicznej wymowie. Był nim klucz od nowego mieszkania, złożony przez małżonków ze słownie sformułowaną intencją: Maryjo! Składamy Ci w darze klucz od naszego mieszkania z prośbą, abyś zechciała zamieszkać razem z nami pod jednym dachem.

Drodzy Bracia i Siostry zgromadzeni przed obliczem Matki Bolesnej! Pragniemy dziś uczynić coś więcej. Pragniemy w Jej najlepsze, macierzyńskie dłonie złożyć klucz do naszych serc. Czynimy to w nadziei, że Ona pomoże nam otworzyć serca na dar Ducha Świętego. Gdzie Ona wchodzi – Duch Święty zstępuje, miłosierdzie Boże ogarnia duszę.

Pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Jej rozmodlonym Macierzyńskim Sercem. Pragniemy modlić się w Maryi, z Maryją i przez Maryję:

Przyjdź Duchu Święty,
przyjdź przez pokorne,
żarliwe i potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi,
Twojej umiłowanej Oblubienicy!

o. Piotr Męczyński O. Carm.


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio