06.05.2007
11.03.2008 - ostatnia aktualizacja
Wspomnienia, świadectwa uzdrowień

Wszystkich Drogich Pielgrzymów zapraszamy do radosnego dzielenia się wspomnieniami związanymi z pielgrzymowaniem do stóp Matki Bożej Bolesnej w Oborach oraz do składania świadectw łask uzdrowienia duchowego i fizycznego.

Uzdrowienia duchowe i fizyczne

Uzdrowień duchowych nie można potwierdzić poprzez określoną dokumentację. Potwierdzeniem jest codzienne życie chrześcijańskie. Zachęcamy do nadsyłania świadectw nawrócenia i uzdrowienia wewnętrznego związanych z pielgrzymowaniem do Obór.

Uzdrowienia cielesne mogą być udokumentowane.

Od czterech wieków prowadzona jest Księga łask i cudów M.B.Bolesnej zawierająca liczne świadectwa.

Prosimy, aby nas Państwo poinformowali, jeżeli coś takiego przeżyliście nawiedzając sanktuarium i modląc się u stóp Matki Bolesnej. Prosimy o to także uczestników sobotnich Wieczerników (spotkań modlitewno – ewangelizacyjnych).

Można to zrobić u opiekuna pielgrzymów o.Piotra Męczyńskiego lub innego ojca karmelity z sanktuarium w Oborach.

Informację można także przekazać listownie lub pocztą elektroniczną do opiekuna pielgrzymów.

Uznając pokornie wyjątkowy i nadzwyczajny charakter łaski uzdrowienia fizycznego prosimy o sporzadzanie relacji według następującego wzorca:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O CUDOWNYM UZDROWIENIU CIELESNYM

Data zgłoszenia …………………………

Imię …………………………

Nazwisko …………………………

Data urodzenia …………………………

Adres …………………………

Diagnoza …………………………

POTRZEBNA DOKUMENTACJA

A) Potwierdzenie choroby

1. Kserokopie potwierdzające leczenie szpitalne danej choroby

2. Potwierdzenia badań kontrolnych przed uzdrowieniem

3. Wszystkie wyniki badań przeprowadzonych w trakcie przeglądów kontrolnych

4. Opis terapii i leków, stopnia ich skuteczności

B) Dowody uzdrowienia

1. Wyniki badań kontrolnych po uzdrowieniu

2. Potwierdzenie badań specjalistycznych o stanie obecnym

C) Relacja osoby uzdrowionej

Osoba uzdrowiona powinna opisać wszystkie drobne szczegóły dotyczące uzdrowienia (data, miejsce, kontekst religijny, czas trwania...)

« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio