16.09.2007
16.07.2008 - ostatnia aktualizacja
Rok jubileuszy – kapituła karmelitów we Włoszech

Od 4 do 22 września 2007 roku w Sassone koło Rzymu odbyła się kapituła generalna Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W liście do jej uczestników papież Benedykt XVI wskazywał na podstawowe znaczenie codziennego sprawowania Eucharystii w życiu duchowym karmelitów.

Ojciec Święty przypomina, że w sercu reguły naszego zakonu jest nakaz codziennego zbierania się na Eucharystię. Pierwsi karmelici dobrze wiedzieli, jak bardzo jest to potrzebne. Zachęca także, by klasztory karmelitów były również dla wiernych świeckich autentycznymi szkołami modlitwy.

O. Dariusz Borek, prowincjał polskich karmelitów w wywiadzie dla Radia Watykańskiego wyjaśnił wyjątkowy charakter trwającej trzy tygodnie kapituły.
– „Dla nas jest to szczególny czas. Obchodzimy 800-lecie istnienia naszej reguły. Usiłujemy odczytać, co możemy zrobić dzisiaj w świecie, który tak szybko się zmienia”.

Regułę tę dla pustelników z Góry Karmel ułożył św. Albert, patriarcha Jerozolimy. Z późniejszymi uzupełnieniami, wprowadzonymi po przeniesieniu się karmelitów z Ziemi Świętej do Europy, zatwierdził w roku 1247 Innocenty IV.

Bieżący rok jest dla karmelitów rokiem wyjątkowych jubileuszy: 800-lecia reguły zakonu oraz rocznic śmierci dwojga świętych karmelitańskich: 700-lecia Alberta z Trapani i 400-lecia Marii Magdaleny de’ Pazzi.

13 września w Sassone kapituła generalna wybrała nowego generała Zakonu. Został nim o. Fernando Millán O. Carm., który będzie tę posługę sprawował przez najbliższe 6 lat.
– „Dokonaliśmy wyboru najważniejszego – wybraliśmy naszego głównego przełożonego. Generałem został Hiszpan – Fernando Millán. Ma 45 lat, jest doktorem i wykładowcą teologii. Jest człowiekiem bardzo uduchowionym, znanym w zakonie. Brał udział w pracach wielu zakonnych komisji. Wybór był niemal jednomyślny” – powiedział o. Borek.

Modlimy się o błogosławione owoce kapituły generalnej.

(na podst. RV)
om


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio