18.07.2016
26.09.2016 - ostatnia aktualizacja
XVII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej w Oborach

W sobotę 16 lipca br., w uroczystość odpustową Matki Bożej Szkaplerznej odbyło się XVII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej w Oborach. Tegoroczne Spotkanie było związane z 40. rocznicą koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej. Bramę Miłosierdzia Oborskiego Sanktuarium przekroczyło w tym dniu ok. 20 tys. pielgrzymów z całej Polski przybyłych w blisko 200 grupach autokarowych, prywatnymi samochodami, w pielgrzymkach pieszych z sąsiednich parafii oraz rowerowych. Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w ogrodzie Matki Bożej przed sanktuarium o godz. 12.00 przewodniczył Pasterz Kościoła Płockiego Bp Piotr Libera. We Mszy świętej koncelebrowali karmelici przybyli ze wszystkich klasztorów w Polsce oraz liczni kapłani diecezjalni i zakonni. Obecne były siostry karmelitanki oraz z wielu innych zgromadzeń zakonnych. Na zakończenie liturgii słowo do pielgrzymów skierował Prowincjał Karmelitów O. Bogdan Meger z Krakowa. Odczytany został także okolicznościowy List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W gronie zaproszonych gości obecni byli jego rodzice Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda, którzy na oborskie spotkanie przyjechali specjalnie z Krakowa. Papieski Misjonarz Miłosierdzia - O. James Manjackal MSFS z Indii wygłosił dwie konferencje i poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Bardzo wielu pielgrzymów przyjęło brązową szatę Maryi - Szkaplerz Karmelitański. Dziękujemy wszystkim Parafianom, Pielgrzymom, i Przyjaciołom Oborskiego Klasztoru za udział w tej pięknej i radosnej uroczystości oraz pomoc w zorganizowaniu całego spotkania. Wszystkich was, najmilsi bracia i siostry, obejmujemy naszą miłością i wdzięczną pamięcią w modlitwie u stóp Matki Bożej Bolesnej - Ojcowie Karmelici. Poniżej umieszczona została homilia, artykuły i zdjęcia. 1 WRZEŚNIA UMIESZCZONY ZOSTAŁ NOWY FILM ZE ZDJĘCIAMI!

NOWY FILM ZE ZDJĘCIAMI ! - zobacz

Filmik ze zdjęciami - zobacz

Artykuły i zdjęcia w "Gościu Płockim" z 16 lipca - zobacz

Pieśń do Ducha Świętego na rozpoczęcie Spotkania - zobacz film

Filmową relację bardzo dobrej jakości całego Spotkania na DVD (1 komplet to dwie płyty, cz. 1 - czas nagrania 230 min. i cz. 2 - czas nagrania 197 min.) można zamawiać na adres:

Józef Gołębiewski

Oś. Armii Krajowej 2/19

87 - 600 LIPNO

Tel. kom. 603 881 089

Można zamówić także wpłacając na konto:

Józef Gołębiewski

EUROBANK Oddział Lipno

73 1470 0002 2003 4817 6000 0001

podając swój adres i telefon oraz ilość DVD.

Przy wpłacie na konto cena 1 kompletu DVD to 30 zł + 5 zł wysyłka


HOMILIA Biskupa Płockiego Piotra Libery - wygłoszona 16 lipca 2016 r. w Oborach z okazji Uroczystości M. B. Szkaplerznej połączonej z 40 rocznicą koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej (OBEJRZYJ I WYSŁUCHAJ - TUTAJ)

„W ziemi, która przeszła przez takie boleści, pożyteczną jest rzeczą, gdy lud swój krzepi Ta, która stała pod krzyżem Syna i patrzyła na Jego mękę spokojnie, pamiętając o tym, co Chrystus powiedział: Smutek wasz w radość się obróci. Oto ustał smutek, przeszły burze dziejowe, a świątynia, która nieraz płonęła, stoi odbudowana wytrwale i cierpliwie przez (…) stróżów Sanktuarium, Ojców Karmelitów. Wszystkie męki minęły, a w Sanktuarium Oborzańskim trwa nadal spokojnie Maryja...”.

Czcigodni bracia kapłani; Drodzy Ojcowie Karmelici z Ojcem Prowincjałem na czele; Czcigodny Ojcze James Manjackal – papieski misjonarzu miłosierdzia z dalekich Indii; Wielebne Siostry Zakonne; Szanowni Przedstawiciele władz świeckich; Kochani Pielgrzymi – tak licznie przybyli Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej i naszej Oborskiej Pani! Witam was wszystkich jak  najserdeczniej staropolskim, chrześcijańskim pozdrowieniem:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!! 

Umiłowani! Czterdzieści lat temu - 18 lipca 1976 roku - przytoczone na wstępie słowa wypowiedział Prymas Tysiąclecia: Stefan Kardynał Wyszyński, dzisiaj Sługa Boży czekający na beatyfikację. Zrobił to tutaj – w Oborach,  koronując Cudowną Figurę Matki Bożej Bolesnej papieskimi koronami.

Być może niektórzy z nas tu obecnych mieli szczęście brać udział w tym wydarzeniu. I być może, szukając w zakamarkach pamięci, zdołamy wydobyć nie tylko obraz Prymasa, ale także Ojca Mateusza Wojnarowskiego, ówczesnego przeora oborskich karmelitów, który klęcząc przed Cudowną Figurą Maryi wypowiadał słowa ślubowania: „W imieniu własnym i całego Zakonu Karmelitańskiego przysięgam i ślubuję, że pilnie strzec będę łaskami wsławionej Figury Matki Bożej Bolesnej, od czterech wieków otaczanej czcią i miłością przez pokolenia Karmelitów i Wiernych Ziemi Dobrzyńskiej i sąsiednich rejonów.

Przysięgam i ślubuję, że dołożę wszelkich starań, aby Matka Najświętsza, która wybrała sobie tę Statuę, by przez Nią stać się Pocieszycielką Strapionych, Wspomożeniem wiernych, Uzdrowieniem chorych i Ratunkiem dusz uwikłanych w grzechach, była znana, czczona i kochana nie tylko w Oborach i w Diecezji, ale w całej Ojczyźnie naszej. Tak mi dopomóż Bóg i święta Ewangelio, na której ręce moje składam i ze czcią całuję”.

Umiłowani! Nasza dzisiejsza, tak liczna, obecność w Oborach na uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej z Góry Karmel, jest dowodem, że to ślubowanie wciąż jest wypełniane a łaskami wsławiona Figura Matki Bożej Bolesnej ciągle cieszy się niesłabnącym szacunkiem i oddaniem.

Maryja, którą czcimy w znaku tej Figury, obdarzana jest nieustanną miłością swoich dzieci. I trudno się temu dziwić, bo przecież to tutaj możemy zawierzać jej nasze życie:

- to, co dobre i to, co trudne;

- to, co piękne i to, co czasem tak bardzo poranione;

- to, co radosne i to, co smutne.

A Ona zawsze wysłucha, pocieszy, umocni, doda sił, w serce wleje odwagę.  

Maryja… Łaskawa Pani z Góry Karmel, która ofiarowała swoim dzieciom dar świętego szkaplerza wypowiadając słowa: Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

Maryja… Bolesna Matka Boga, którą w swoim ślubowaniu Ojciec Wojnarowski nazywał: Pocieszycielką Strapionych, Wspomożeniem wiernych, Uzdrowieniem chorych i Ratunkiem dusz uwikłanych w grzechach.

- Rzeczywiście! Jest Maryja Strapionych Pocieszycielką – bo tego, kto tutaj z troskami swoimi przychodzi, Ona zawsze do serca swego przygarnia i jakże często smutek w radość zamienia – jak mówił Prymas Wyszyński.

- Jest Maryja Wiernych Wspomożeniem – bo niczym prorok Eliasz, który błaganiem swoim niebo otworzył i łaskę deszczu dla ziemi uprosił, tak Maryja tym, co wierzą, potrzebną pomoc u Boga wyprasza.

- Jest Maryja Chorych Uzdrowieniem – bo tym, co cierpią: i na duszy i na ciele, Ona niejednokrotnie łaskę uzdrowienia przynosi. A gdy Bóg w nieskończonym Miłosierdziu swoim chorobę dopuści, to Matka Bolesna staje przy nas, tak, jak przy Synu swoim wiszącym na Krzyżu stała, i umacnia, i otuchy dodaje, i łzy ociera, i krzyż codziennego życia dźwigać pomaga.

- Jest wreszcie Maryja Dusz w grzechach uwikłanych Ratunkiem – bo tym, co pogubili się na drogach życia, zawsze właściwy kierunek wskazuje. A kierunkiem tym jest Boży Syn, i Jego Ewangelia, i Błogosławieństwa, i przykazanie by Boga kochać i człowieka.

Siostry i Bracia! Tę właśnie drogę wskazuje nam Maryja: drogę, której na imię „Jezus”. To przez Nią przecież, jak przypomina św. Paweł:zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. (Ga 4,4-5)

To Maryja wreszcie stała pod krzyżem swego Syna, ucząc nas w ten sposób prawdziwej wierności – aż do końca, aż po grób. Poeta,Kazimierz Węgrzyn, tak pisał o Niej:

„A Ona wciąż pod krzyżem czeka

pomiędzy bólem pożegnania

a pustym grobem co triumfuje

wielką chorągwią zmartwychwstania

(…)

a Ona wciąż wśród łez i bólu

wyciąga ręce gdzie korona

wbita szyderstwem w Jego Głowę

czeka by Syna wziąć w ramiona

a Ona wciąż Najczulsza Matka!

u Jego stóp i w czas milczenia

sercem przebitym mieczem bólu

dźwiga wraz z Synem krzyż zbawienia”

(K. Węgrzyn, Matka Boża Bolesna)

Umiłowani! Dzisiaj, przeżywając uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, zebraliśmy się w tym Sanktuarium - będącym również świątynią jubileuszową Roku Miłosierdzia - aby podziękować Maryi za to, że „wraz z Synem dźwiga krzyż zbawienia”. Zebraliśmy się, by prosić Ją, aby trwała przy nas tak samo, jak trwała przy swoim Synu. Zebraliśmy się wreszcie, aby błagać Ją o potrzebne łaski dla nas samych, dla naszych rodzin, dla Ojców Karmelitów - stróżów tego Sanktuarium, dla całej Ojczyzny naszej umiłowanej.

Niechaj Ta, która w znaku Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej, przyjmuje nasze hołdy, na zawsze pozostanie dla nas:

- i Strapionych Pocieszycielką;

- i Wiernych Wspomożeniem;

- i Chorych Uzdrowieniem;

- i Dusz w grzechach uwikłanych Ratunkiem.

Amen.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dr Andrzeja Dudy z 16 lipca 2016 roku, skierowany do organizatorów i uczestników obchodów 40 – lecia koronacji Piety Oborskiej:

„Ekscelencjo Księże Biskupie!

Czcigodni Ojcowie Karmelici!

Czcigodny Ojcze Misjonarzu!

Mieszkańcy Ziemi Dobrzyńskiej!

Szanowni Państwo!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia uczestnikom XVII Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Karmelitańskiej i wszystkim zgromadzonym w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach na uroczystościach upamiętniających koronację Piety Oborskiej. Z okazji 40. rocznicy tamtego wydarzenia – ogromnie ważnego dla całej społeczności ziemi dobrzyńskiej – przesyłam wyrazy szacunku czcicielom tego starożytnego wizerunku maryjnego. Łączę się z Państwem serdeczną myślą i modlitwą.

Kościół i klasztor karmelitański w Oborach są wyjątkowym miejscem na duchowej mapie Polski. Nasz naród od wieków czci tutaj cudowną figurę Matki Bożej Bolesnej, słynącą łaskami, jakich licznie przybywający pielgrzymi doznają za Jej wstawiennictwem. Pieta Oborska jest świadkiem historii tej ziemi, która nierozdzielnie splata się z dziejami całej naszej Ojczyzny. Jest też zarazem symbolem i świadectwem głębokiego życia religijnego naszego narodu, które od 1050 lat kształtuje polską tożsamość.

W roku jubileuszu chrztu Polski ze szczególną wdzięcznością spoglądamy na to wspaniałe dziedzictwo, łączące przeszłe, obecne i przyszłe pokolenia Polaków w jedną wspólnotę. Wierzę, że dzięki temu umocni się w nas wola i postanowienie, by pielęgnować to, co najlepsze w naszej tradycji. Ufam, że my, Polacy trzeciego tysiąclecia, będziemy nadal czerpać obfitą inspirację z dorobku i doświadczeń naszych przodków, budując dziś i jutro Rzeczypospolitej na wypróbowanym, mocnym fundamencie wartości chrześcijańskich.

Życzę, aby to spotkanie w dniu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie z góry Karmel stało się dla Państwa istotnym i niezapomnianym przeżyciem. Niechaj owocuje ono w codziennej pracy zawodowej i społecznej, we wszystkich wysiłkach podejmowanych dla dobra bliźnich i Ojczyzny.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Andrzej Duda”.

Więcej o Spotkaniu w Oborach:

Piękną ilustracją tegorocznego Spotkania Rodziny Karmelitańskiej był specjalnie namalowany obraz (przez p. Ilonę Koll – Korwel z Hanoweru) umieszczony na ołtarzu polowym ukazujący Matkę Bożą Szkaplerzną z Dzieciątkiem. Maryja podaje brązowy szkaplerz karmelitom stojącym przy Oborskiej „Bramie Miłosierdzia” i wraz z nimi wita przybywających pielgrzymów, a Dzieciątko Jezus unosi łagodnie swoją dłoń w geście błogosławieństwa dla stróżów Oborskiego Sanktuarium i dla wszystkich pielgrzymów, którzy przyjmą na swoje piersi świętą szatę Królowej Karmelu. Karmel to Ogród Boży, którego Maryja jest najpiękniejszym kwiatem – Virgo Flos Carmeli. Pięknie i radośnie wyraża to na obrazie p. Ilony bogactwo zieleni i różnokolorowych kwiatów u stóp Maryi i w całym ogrodzie.

Natomiast przy samym ołtarzu Bezkrwawej Ofiary Chrystusa sprawowanej w dniu 16 lipca umieszczona została gipsowa kopia Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej, eksponująca stare barokowe sukienki i korony, które dotykały oryginału w kościele przez ponad dwieście lat.

Ojciec James Manjackal wygłaszając swoje konferencje miał doskonały kontakt ze zgromadzonymi na Placu wiernymi, przede wszystkim dzięki znakomitemu tłumaczeniu z j. angielskiego przez p. Annę Lason - Zygadlewicz z Łodzi oraz dzięki specjalnie wykonanemu (przez p. Pawła Mazurkiewicza, stolarza ze Zbójna) podjazdowi na wózek i podium umieszczonym przy ołtarzu. Nad nagłośnieniem czuwali niezawodni p. Waldek i p. Jacek z Golubia - Dobrzynia.

Oprawę muzyczną spotkania przygotowały zespoły "Flos Carmeli" z Tczewa (I część) i „Echo Maryi” z Łomianek k. Warszawy (II część), posługujące w ciągu roku na cosobotnich Wieczernikach w Oborskim Sanktuarium.

Z modlącymi się w oborskim sanktuarium pielgrzymami łączyły się duchowo siostry karmelitanki bose. A pięknym znakiem tej jedności stały się szkaplerze Matki Bożej uszyte przez siostry z Włocławka oraz utwór muzyczny „Bądź Misjonarzem Miłosierdzia” (słowa i muzyka s. M. Agnieszka Brzozowska OCD z Karmelu w Witynach k. Ełku), wykonany przez zaprzyjaźniony z siostrami zespół „Flos Carmeli” z Tczewa. Posłuchaj – tutaj.

Na koniec spotkania, gdy pielgrzymi dziękowali Matce Bożej i wyruszali w drogę powrotną do domu, ojciec James wypuścił swoimi dłońmi dwa białe gołąbki pokoju, podane mu przez dwoje małych dzieci.

W tym miejscu dziękujemy serdecznie pani Gaby i młodemu Krzysztofowi, którzy wraz z ojcem Jamesem przybyli z dalekiego Salzburga do Obór. Dziękujemy serdecznie p. Alicji i p. Wioletcie z Gdańska oraz p. Annie i grupie „niebieskich” wolontariuszy z Warszawy. Dziękujemy za świadectwo waszej wielkiej miłości i pokornego oddania osobie i posłudze kapłańskiej o. Jamesa, którego przyjmujecie jako „Alter Christus”.

Dziękujemy w szczególny sposób wszystkim kapłanom, którzy przez długie godziny posługiwali w sakramencie pojednania, udzielali komunii świętej i pomagali w nakładaniu szkaplerza Matki Bożej.

Dziękujemy wszystkim siostrom i braciom zakonnym za radosne świadectwo pokornej i ofiarnej służby Bogu i ludziom. Pięknie było widzieć to wielkie bogactwo habitów zakonnych podczas naszej wspólnej modlitwy na placu przed sanktuarium.

Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc Policji z Powiatu Golub – Dobrzyń, Lipno i Rypin, druhom strażakom OSP ze Stalmierza, Chojna i Okonina, Służbie Porządkowej Oborskiego Sanktuarium, Wspólnocie Miłości Matki Bożej Bolesnej „Pieta”, Służbie Liturgicznej Ołtarza, a także okolicznym gospodarzom, którzy udostępnili swoje łąki i place, pomagając powiększyć teren parkingowy dla autokarów i samochodów osobowych.

Dziękujemy za troskliwą opiekę medyczną lekarzy z Lipna, Rypina i Golubia – Dobrzynia, oraz licznym pielęgniarkom z Mławy, Brodnicy i Warszawy.

Dziękujemy naszym drogim paniom z kuchni klasztornej i Baru „Karmelek” za przygotowanie posiłku dla pielgrzymów.

Dziękujemy parafianom za piękne i godne udekorowanie dróg dojazdowych i terenu wokół naszego sanktuarium.

Dziękujemy serdecznie wszystkim organizatorom grup autokarowych za podjęty trud zorganizowania wyjazdu do Obór.

To dzięki wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, mogliśmy poczuć się jedną Rodziną Matki Bożej Szkaplerznej i z radością świętować Jej Uroczystość na Oborskiej Górze Karmel. Dziękujemy wszystkim z całego serca i już dzisiaj zapraszamy na nasze kolejne Ogólnopolskie Spotkanie w dniu 15 lipca 2017 roku.  

Podziękowanie od Pielgrzymów 

Ekscelencjo, najczcigodniejszy i drogi Księże Biskupie, w imieniu wszystkich pielgrzymów, przybyłych dzisiaj do stóp Matki Bożej Bolesnej na XVII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej, pragniemy Ci najserdeczniej podziękować za przewodniczenie tej uroczystej Eucharystii i umocnienie nas pasterskim słowem i ojcowskim błogosławieństwem.

Dziękujemy Drogiemu Ojcu Jamesowi, Papieskiemu Misjonarzowi Miłosierdzia, niestrudzonemu głosicielowi Ewangelii na wszystkich kontynentach świata, za wygłoszoną dla nas konferencję, osobiste świadectwo i charyzmatyczną posługę miłości wobec chorych i cierpiących.

Kochany Ojcze, z wielkim poświęceniem przybyłeś do nas, uczyniłeś dzisiaj swój wózek amboną, z której głosisz nam miłość Chrystusa Ukrzyżowanego. Uczysz nas, że tylko w Nim jest cała nasza nadzieja i nasze zwycięstwo. Dziękujemy za Twoją wielka miłość do Polski i troskę o chrześcijańskie oblicze Europy. W naszej gorącej modlitwie polecamy Cię czułej opiece Maryi, której brązowy szkaplerz nosisz na sercu od dziecka.

Dziękujemy bardzo serdecznie Ojcu Prowincjałowi Bogdanowi Megerowi z Krakowa i wszystkim karmelitom przybyłym z całej Polski, a szczególnie ojcom, którzy przez ostatnie pół wieku pełnili służbę Bożą w Oborskim Klasztorze i przyczynili się do ozdobienia bolesnego wizerunku Maryi papieskimi koronami.  

Dziękujemy Ojcu Przeorowi Włodzimierzowi i Ojcu Piotrowi oraz wszystkim karmelitom z Oborskiego Domu Maryi za ich pełną miłości i poświęcenia posługę Bogu i ludziom, oraz troskę o największy skarb tego świętego miejsca, jakim jest Cudowna Figura Matki Bolesnej, której czterdziestą rocznicę koronacji dzisiaj świętujemy. 

Drodzy Ojcowie!

To dzięki waszej otwartości i ojcowskiej trosce o każdego pielgrzyma, czujemy zawsze, że przybywamy tutaj, jak do Domu Matki, która z czułością i miłością pochyla się nad swoim dziećmi, opatruje ich rany i wyprasza łaski potrzebne w drodze prowadzącej do Niebieskiej Ojczyzny.

Oborski Karmel stał się dla nas prawdziwą oazą pokoju, źródłem duchowej odnowy, szkołą modlitwy i prawdziwego nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej.

To tutaj, Maryja okrywa nas swoim opiekuńczym płaszczem – szkaplerzem świętym i uczy jak być dla siebie wzajemnie braćmi i siostrami we wspólnocie Kościoła i Narodu.

To tutaj, szczególnie poprzez udział w cosobotnim Wieczerniku Królowej Pokoju, prowadzonym od 17 lat przez ojca Piotra, możemy nieustannie czerpać z duchowego bogactwa Karmelu, z przykładu jego licznych świętych i błogosławionych. 

Czcigodni Ojcowie!

Tego wszystkiego nieustannie uczymy się tutaj dzięki waszej pokornej posłudze i ofiarnej miłości dla wszystkich, którzy z ufnością przybywają do Matki Bolesnej.

Niech Pan błogosławi całej waszej rodzinie zakonnej i pomnaża wasze szeregi darem nowych i świętych powołań.

Z całego serca, razem z całą Rodziną Matki Bożej Szkaplerznej, mówimy wam raz jeszcze: Bóg zapłać!

 

POMOC DLA O. JAMESA MANJACKALA na leczenie, rehabilitację i jego dalszą pracę ewangelizacyjną - tutaj


« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio