« 21 22 


10.11.2008
W Jego Ranach
„W świętej Eucharystii jest prawdziwie obecny Chrystus, który dla nas umarł i zmartwychwstał. W konsekrowanym Chlebie i Winie pozostaje wśród nas ten sam Jezus z Ewangelii, którego ran dotknął Tomasz, po czym oddał Mu cześć wołając: „Pan mój i Bóg mój!” (Jan Paweł II).
zobacz więcej »   

12.10.2008
Przyjdźcie na Ucztę!
Twoja miłość jest dla nas pilnym zaproszeniem. Ona jest dla nas Twoim wołaniem: Spójrzcie, jak Ja was kocham! Daję wam moje Ciało jako pokarm, moją Krew jako napój. Przez to zjednoczenie pragnę rozpalić w was miłość, pragnę zjednoczyć was ze sobą. Podarujcie Mi wasze serca, żyjcie we Mnie, a wtedy będziecie żyć w Bogu.(św. Pius X)
zobacz więcej »   

25.07.2008
Sursum Corda!
"Tu jest przybytek Twego miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce; do Ciebie, żywy Zdroju miłosierdzia, ciagną wszystkie dusze" (św. Faustyna, Dz. 1747)
zobacz więcej »   

20.07.2008
Piękni jak Maryja
Święta Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś Pełna Boga i promieniujesz Jego Światłem! Kiedy noszę szkaplerz, znak mojej przynależności do Ciebie, wiem, że Ty teraz i zawsze jesteś ze mną, aby mnie chronić i prowadzić. Ucz mnie być podobnym do Ciebie, być prostym, otwartym i czystym sercem - jak Ty. Święta Matko Boga, pragnę być przyobleczony w Twoje duchowe piękno... Pomóż mi oddać siebie Bogu całkowicie.
zobacz więcej »   

02.05.2008
Matka i Królowa Pokoju (2)
"Ona jest uczennicą Chrystusa i służebnicą pokoju, która modląc sie z apostołami, oczekiwała obiecanego od Ojca Ducha jedności i pokoju, miłości i wesela" (z prefacji Mszy św. o NMP Królowej Pokoju).
zobacz więcej »   

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio