« 21 22 


12.10.2008
Przyjdźcie na Ucztę!
Twoja miłość jest dla nas pilnym zaproszeniem. Ona jest dla nas Twoim wołaniem: Spójrzcie, jak Ja was kocham! Daję wam moje Ciało jako pokarm, moją Krew jako napój. Przez to zjednoczenie pragnę rozpalić w was miłość, pragnę zjednoczyć was ze sobą. Podarujcie Mi wasze serca, żyjcie we Mnie, a wtedy będziecie żyć w Bogu.(św. Pius X)
zobacz więcej »   

25.07.2008
Sursum Corda!
"Tu jest przybytek Twego miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce; do Ciebie, żywy Zdroju miłosierdzia, ciagną wszystkie dusze" (św. Faustyna, Dz. 1747)
zobacz więcej »   

20.07.2008
Piękni jak Maryja
Święta Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś Pełna Boga i promieniujesz Jego Światłem! Kiedy noszę szkaplerz, znak mojej przynależności do Ciebie, wiem, że Ty teraz i zawsze jesteś ze mną, aby mnie chronić i prowadzić. Ucz mnie być podobnym do Ciebie, być prostym, otwartym i czystym sercem - jak Ty. Święta Matko Boga, pragnę być przyobleczony w Twoje duchowe piękno... Pomóż mi oddać siebie Bogu całkowicie.
zobacz więcej »   

02.05.2008
Matka i Królowa Pokoju (2)
"Ona jest uczennicą Chrystusa i służebnicą pokoju, która modląc sie z apostołami, oczekiwała obiecanego od Ojca Ducha jedności i pokoju, miłości i wesela" (z prefacji Mszy św. o NMP Królowej Pokoju).
zobacz więcej »   

02.05.2008
Matka i Królowa Pokoju (1)
"Ona jest pokorną Służebnicą, która przyjąwszy zwiastowanie z ust Gabriela, poczęła w dziewiczym łonie Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ona jest Matką wierną, która stała nieustraszona obok krzyża, gdzie Syn Jej, umierając dla naszego zbawienia, przez Krew swoją obdarzył pokojem całe stworzenie" (z prefacji Mszy św. o NMP Królowej Pokoju).
zobacz więcej »   

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio