29.07.2018
19.01.2019 - ostatnia aktualizacja
Życzenia na Boże Narodzenie A. D. 2018

Wszystkim Drogim Parafianom, Pielgrzymom i Przyjaciołom Oborskiego Sanktuarium życzymy radosnego i bogatego w łaski świętowania tajemnicy Bożego Narodzenia w pokoju Betlejemskiej Nocy. Niech ta Święta Noc zajaśnieje wam blaskiem przychodzącego Króla Wieków, a cały Nowy Rok będzie pełen Jego pokoju i błogosławieństwa oraz owoców Ducha Świętego. Z wdzięczną pamięcią w modlitwie przy Żłóbku Bożej Dzieciny i darem błogosławieństwa od ołtarza Matki Bożej Bolesnej - Ojcowie Karmelici.

„Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna” (Mt 1,20-21).

Drodzy bracia i siostry! Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Za sprawą Ducha Świętego niepokalana dziewica poczęła, dziewica nocą porodziła i dziewicą pozostając matczyną piersią karmiła… Tak wypełniła się Boża obietnica: Oto panna pocznie i porodzi Syna... Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne - powiedział Jezus nocą do Nikodema tłumacząc mu konieczność powtórnych narodzin – z wody i Ducha Świętego - aby wejść do królestwa Bożego. Zrodzeni przez wiarę przy chrzcielnym źródle należymy do Chrystusa zrodzonego z Dziewicy, zostaliśmy zanurzeni w paschalne misterium Jego zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania, i otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”.

„Mając życie od Ducha do Ducha się też stosujmy – apeluje św. Paweł Apostoł. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. Drodzy bracia i siostry! Przyzywajmy nieustannie Ducha Świętego Pocieszyciela i żyjmy tymi cnotami, abyśmy mogli stać się prawdziwymi świadkami Wcielonego Słowa, naszego Brata i Odkupiciela oraz czułej i wiernej miłości Ojca Niebieskiego.

Tegoroczny program duszpasterski Kościoła w Polsce "W mocy Bożego Ducha" zaprasza nas, którzy przyjęliśmy dary Ducha Świętego, do "owocowania", czyli budowania relacji opartych na porozumieniu, jedności i pokoju. Owocowanie w Duchu Świętym to życie kształtowane przez miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (Ga 4, 22). Niech Maryja - Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego wyprasza nam czujność i uważność na Jego prowadzenie w codzienności i dar pokoju, który głosili Aniołowie w Betlejem. 

Prośmy o światło i moc Ducha Świętego, abyśmy mogli naszym życiem chrześcijańskim stać się jasną gwiazdą prowadzącą wszystkich ludzi do Jezusa i Jego Matki. Ona jest zawsze ze swoim Synem. W Niej Słowo stało się Ciałem za sprawą Ducha Świętego. Jak Maryja pozwólmy się pochwycić i prowadzić Duchowi Świętemu, nieustannie rozważajmy w sercu i uwierzmy we wszystkie słowa powiedziane nam od Pana, aby Chrystus narodzony w betlejemskiej grocie mógł objawić się w nas i przez nas. Żyjmy Eucharystią! Niech czynny udział we Mszy świętej i częsta komunia święta pomoże nam żyć i głosić tajemnicę Bożego Narodzenia.

Wszystkim Drogim Parafianom, Pielgrzymom i Przyjaciołom Oborskiego Sanktuarium życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego w dary i owoce Duch Świętego Nowego Roku Pańskiego! Z wdzięczną pamięcią w modlitwie przy żłóbku Bożej Dzieciny i darem błogosławieństwa od ołtarza Matki Bożej Bolesnej -  Ojcowie Karmelici.


Muzyczny Podarunek

« Wszystkie wiadomości   « powrót  

   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio