22.03.2020
„Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz” (J 11, 3).
Poniżej umieszczony został tekst homilii O. Piotra Męczyńskiego O. Carm. z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach na V Niedzielę Wielkiego Postu - 29 marca i IV Niedzielę Wielkiego Postu - 22 marca A. D. 2020.
  zobacz więcej »  
 
13.03.2020
Zarządzenie i Apel Biskupa Płockiego Piotra Libery oraz inne komunikaty
"W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia. Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu" - napisał Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Episkopatu Polski w komunikacie z dn.24 marca br. "W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca br. stanem epidemii w Polsce (...) przedłużam do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia br. włącznie, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz podejmowały dzieła miłosierdzia. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. (...) Jednocześnie informuję, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej. W tym trudnym czasie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę za osoby dotknięte epidemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają - lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej epidemii" - napisał Biskup Płocki Piotr Libera 25 marca br. "Biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję moim Drogim Kapłanom i Wiernym zarządzenia na czas stanu epidemii" - napisał 26 marca br. Biskup Płocki. Poniżej cały tekst Zarządzenia, inne komunikaty oraz Akt zawierzenia Diecezji Płockiej Matce Bożej Bolesnej Biskupa Płockiego Piotra Libery i Biskupa Pomocniczego Mirosława Milewskiego w dniu 31 marca 2020 r. w Oborach.
  zobacz więcej »  
   
zobacz wszystkie »  

 
29.03.2020
Św. Roch – Pielgrzym Miłości i Nadziei, Opiekun i Orędownik w czasie zarazy
Drodzy w Sercu Jezusa, Bracia i Siostry!
Drodzy Parafianie i Pielgrzymi Oborskiego Sanktuarium!
W tym trudnym czasie zmagań z pandemią koronawirusa pragnę zwrócić waszą uwagę na XVIII wieczny rokokowy ołtarz z obrazem św. Rocha znajdujący się w prawej tylnej części kościoła karmelitów w Oborach. Pielgrzymi i chorzy wchodzący do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej zostają najpierw powitani przez swego Patrona. Święty Roch żył sześć wieków temu. Zasłynął jako opiekun zadżumionych, a po śmierci stał się patronem cierpiących na groźne choroby zakaźne.
  zobacz więcej »  
 
23.12.2019
Zapraszamy w każdą sobotę na Wieczernik KRÓLOWEJ POKOJU. Najbliższy termin - 18 kwietnia 2020 r.
Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry! Już od blisko 21 lat (od 22 maja 1999 roku) w każdą sobotę gromadzą się w Oborskim Sanktuarium pielgrzymi z całej Polski na spotkaniu modlitewno - ewangelizacyjnym prowadzonym w klimacie karmelitańskiej duchowości. Te spotkania są otwarte dla wszystkich jak Serce Maryi, naszej Niebieskiej Matki, która pragnie prowadzić nas do Jezusa, jedynego Pana i Zbawiciela. W centrum Wieczernika znajduje się zawsze Chrystus Zmartwychwstały adorowany w Sakramencie Miłości i gromadzący wiernych przy Ołtarzu Najświętszej Ofiary. Podczas Wieczernika odbywa się także ceremonia uroczystego przyjęcia do Szkaplerza Karmelitańskiego, odmawiany jest różaniec przed wsławioną łaskami Cudowną Figurą Matki Bolesnej, adoracja Krzyża w Godzinie Miłosierdzia, a na koniec spotkania sprawowany jest liturgiczny obrzęd błogosławieństwa chorych z nałożeniem rąk przez kapłana. W sobotę 18 kwietnia 2020 r. odbędzie się 975. Wieczernik Królowej Pokoju w Oborskim Sanktuarium. Przypominamy, że w związku z epidemią w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób. W związku z tym będzie tylko Msza święta o godz. 12.00, a wcześniej od godz. 11.00 - Spowiedź. Wszystkich Was, najmilsi bracia i siostry, wasze rodziny, obejmujemy naszą serdeczną modlitwą i zapraszamy na pielgrzymi szlak do Oborskiego Domu Maryi - Ojcowie Karmelici.
PROGRAM WIECZERNIKA I FILMY
  zobacz więcej »  
   
zobacz wszystkie »  

 
 • dodaj swój wpis
 • zobacz księgę gości
 •  
   
  06.04.2020
  Akt zawierzenia Diecezji Płockiej Matce Bożej Bolesnej
  Biskup płocki Piotr Libera i jego biskup pomocniczy Mirosław Milewski 31 marca 2020 r. modlili się przed słynącą łaskami Pietą Oborską i zawierzyli diecezję płocką Matce Bożej Bolesnej. Bp Piotr wraz z ks. Grzegorzem Zakrzewskim, pracownikiem wydziału katechetycznego płockiej Kurii, dotarli do Oborskiego Sanktuarium w pieszej pielgrzymce ze Skępego (ok. 22 km). Biskup Mirosław modlił się tego dnia przy stacjach plenerowej drogi krzyżowej na Oborskiej Kalwarii. Potem obaj biskupi płoccy wspólnie sprawowali Mszę świętą i dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej Bolesnej całej Diecezji. Drodzy Bracia i Siostry! W tym trudnym czasie trwającego stanu epidemii włączmy się w ten Biskupi Akt Zawierzenia i uczyńmy go naszym własnym. Często do niego wracajmy. Zjednoczeni w codziennej modlitwie różańcowej pielgrzymujmy duchowo przed słodkie oblicze Maryi Bolesnej, biegnijmy w Jej ramiona, polecajmy z ufnością Jej opiece i mocy matczynego wstawiennictwa u Serca Syna, w nadziei, że już niedługo - po ustaniu epidemii - pełni wdzięczności spotkamy się wszyscy razem w Jej Oborskim Domu. Pełny tekst Aktu umieszczony został poniżej.
    zobacz więcej »  
   
  06.04.2020
  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
  Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego Piotra Libery "w Wielką Sobotę nie wolno organizować tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Stwarzałoby to duże niebezpieczeństwo zarażenia, zarówno wiernych, jak i kapłanów. Proszę, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone „Błogosławieństwo stołu”. Tekst tej modlitwy jest umieszczony poniżej.
    zobacz więcej »  
   
  06.04.2020
  Czym jest komunia święta duchowa i jak ją przyjmować?
  W kontekście przeżywanej pandemii koronawirusa oraz związanych z tym poważnych trudności w uczestnictwie we Mszy świętej w kościele oraz przystępowaniu do spowiedzi i komunii św. sakramentalnej Kościół przypomina i zachęca wiernych do budzenia aktu żalu doskonałego i przyjmowania komunii duchowej. Praktycznie najczęstszą okazją do przeżywania komunii duchowej jest uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy Internet. Można też łączyć się duchowo ze Mszą św. odprawianą o określonej godzinie w kościele parafialnym. Poniżej podajemy „Akt Komunii Świętej Duchowej” i wyjaśniamy czym jest komunia duchowa i jak ją owocnie przyjmować.
    zobacz więcej »  
   
  01.04.2020
  Triduum Paschalne, Msze Święte i Spowiedź w Oborskim Sanktuarium
  W tym roku z powodu epidemii, zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego Piotra Libery liturgia Triduum Paschalnego, czyli w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę odbędzie się BEZ UDZIAŁU WIERNYCH! W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie procesji rezurekcyjnej i Mszy świętej o godz. 6.00. Zachęcamy do duchowej łączności i oglądania transmisji przez telewizję, radio i internet. Zachęcamy przy tym do budzenia aktu żalu doskonałego i przyjmowania komunii świętej duchowej o czym piszemy w innym miejscu na naszej stronie. W trosce o zdrowie i odpowiedzialność za innych, zwłaszcza za starszych, pamiętajmy o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, której Biskup Płocki udzielił do dnia 12 kwietnia 2020 roku, czyli Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie. Przypomina się także, zwłaszcza rodzicom, że tą dyspensą objęte są również dzieci i młodzież. Przez nieobecność na liturgiach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie popełnia się grzechu. Po zakończeniu liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej (godz. 18.00) w Wielki Czwartek świątynia zostanie otwarta i możliwa będzie indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00, a po zakończeniu Ceremonii Męki Pańskiej (godz. 18.00) w Wielki Piątek będzie adoracja indywidualna do godz. 21.00, natomiast w Wielką Sobotę adoracja indywidualna Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie od godz. 10.00 do godz. 19.00. Liturgia Wigilii Paschalnej bez udziału wiernych rozpocznie się o godz. 20.00. Pamiętajmy, że w kościele w czasie adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Informujemy, że Msze święte w naszym Sanktuarium odprawiane są w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) o godz. 7.30 i po południu o godz. 16.00. W niedziele o godz. 8.30; 10.00; 11.30 i 16.00. Przypominamy, że w związku z epidemią w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Pierwszeństwo w tej sytuacji mają osoby, które zamówiły intencję mszalną. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA - CODZIENNIE ( OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY) OD GODZ. 15.30 ORAZ W NIEDZIELĘ PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ. Informujemy, że z powodu stanu epidemii nie będzie tradycyjnych odwiedzin chorych z okazji pierwszego piątku miesiąca. Posługa sakramentalna wobec chorych jest ograniczona do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Dla tych, którzy praktykują nabożeństwo pierwszych piątków i sobót miesiąca Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP wyjaśnia, że "jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc".
    zobacz więcej »  
     
  zobacz wszystkie »         Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


    Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
   
       
   
    ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

    Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
    oprzeor@obory.com.pl

    Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
    opiotr@obory.com.pl

   
  KEbeth Studio