« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 


12.01.2010
Jestem z wami
"Przeżywajmy w duchu i prawdzie głęboką tajemnicę obecności Chrystusa w naszych tabernakulach: On jest wśród nas, aby pocieszać chorych, aby być wiatykiem umierających, aby każda dusza szukająca Go przez adorację, uwielbienie i modlitwę mogła zaznać Jego dobroci" ( Sługa Boży Papież Jan Paweł II)
zobacz więcej »   

24.12.2009
Boże Narodzenie w Roku Kapłańskim
Radosną tajemnicę Bożego Narodzenia łączymy w tym roku z tajemnicą kapłaństwa. To właśnie kapłan składa Jezusa Hostię na ołtarzu, jak Maryja złożyła Go w betlejemskim żłóbku. Kapłan unosi nad nami swoje namaszczone dłonie i obdarza darem Chrystusowego błogosławieństwa, o które ufnie prosimy: "Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą Ojczyznę. Amen".
zobacz więcej »   

17.12.2009
Sakrament nawrócenia i miłosierdzia Bożego
"W sakramencie pokuty to nie grzesznik wraca do Boga, aby Go prosić o przebaczenie: to Bóg biegnie za grzesznikiem i prowadzi go na powrót do siebie" (św. Jan Maria Vianney)
zobacz więcej »   

17.11.2009
Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego
Ojcze Niebieski, w Roku Kapłańskim, który dałeś Twojemu Kościołowi, prosimy Cię za wszystkimi kapłanami na świecie. Zechciej im pobłogosławić i uczynić owocną ich posługę.
Daj Twoim pasterzom, przez wstawiennictwo świętego Proboszcza z Ars, serce podobne do Serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wzbudź przez Twojego Ducha Świętego liczne powołania kapłańskie. Amen.
zobacz więcej »   

10.11.2009
Dzielmy się miłością
„Chrystus jest Życiem, którym pragnę żyć, Miłością, którą pragnę kochać, Radością, którą pragnę się dzielić, Pokojem, który pragnę wokół siebie siać. Jezus jest dla mnie WSZYSTKIM!” (bł. Matka Teresa)
zobacz więcej »   

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio