« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » 


15.02.2010
Boski lekarz w sakramentach świętych
„Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych” (KKK, 1421)
zobacz więcej »   

14.02.2010
Matka wszystkich kapłanów
„Maryja ma w nich upodobanie z dwóch powodów: ponieważ są najbardziej podobni do Jezusa, największej miłości Jej serca oraz ponieważ, podobnie jak Ona, są oni zaangażowani w misję przepowiadania, świadczenia i dawania Chrystusa światu. Aby utożsamić się i sakramentalnie upodobnić się do Jezusa, Syna Bożego i Syna Maryi, każdy kapłan może i powinien czuć się prawdziwie umiłowanym synem tej najwspanialszej i najpokorniejszej Matki” (Benedykt XVI)
zobacz więcej »   

12.01.2010
Jestem z wami
"Przeżywajmy w duchu i prawdzie głęboką tajemnicę obecności Chrystusa w naszych tabernakulach: On jest wśród nas, aby pocieszać chorych, aby być wiatykiem umierających, aby każda dusza szukająca Go przez adorację, uwielbienie i modlitwę mogła zaznać Jego dobroci" ( Sługa Boży Papież Jan Paweł II)
zobacz więcej »   

24.12.2009
Boże Narodzenie w Roku Kapłańskim
Radosną tajemnicę Bożego Narodzenia łączymy w tym roku z tajemnicą kapłaństwa. To właśnie kapłan składa Jezusa Hostię na ołtarzu, jak Maryja złożyła Go w betlejemskim żłóbku. Kapłan unosi nad nami swoje namaszczone dłonie i obdarza darem Chrystusowego błogosławieństwa, o które ufnie prosimy: "Podnieś rączkę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą Ojczyznę. Amen".
zobacz więcej »   

17.12.2009
Sakrament nawrócenia i miłosierdzia Bożego
"W sakramencie pokuty to nie grzesznik wraca do Boga, aby Go prosić o przebaczenie: to Bóg biegnie za grzesznikiem i prowadzi go na powrót do siebie" (św. Jan Maria Vianney)
zobacz więcej »   

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio