1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 


13.11.2013
Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz (por. J 11,3)
Gdy sparaliżowany w stanie agonalnym leżał długi czas na łóżku szpitalnym, gdy lekarze walczyli o jego życie, z serc tysięcy wiernych przyjaciół brata Jamesa płynęła do Serca Jezusa gorąca modlitwa: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Niech świadectwo drogiego ojca Jamesa Manjackala umocni naszą wiarę w Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam bramy Nieba.
zobacz więcej »   

19.06.2013
Była tam Matka Jezusa (J 2,1)
Te słowa Janowej Ewangelii odnoszące się do obecności Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej, stały się radosnym wyznaniem jakże wielu pielgrzymów nawiedzających Oborskie Sanktuarium. Jakże wielu z nich powracając do domu i dzieląc się świadectwem tego co przeżyli w Domu Matki Bolesnej, może dziś powiedzieć: „Była tam Matka Jezusa”. Liczne świadectwa nawrócenia, uzdrowienia i innych łask otrzymanych przez ręce Maryi Bolesnej wyrażają to doświadczenie Jej żywej obecności i macierzyńskiej miłości oraz mocy wstawiennictwa zjednującego błogosławieństwo Chrystusa dla wszystkich, którzy z ufnością gromadzą się pod Jej płaszczem na oborskim wzgórzu. Dla pokrzepienia serca i umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości posłuchajmy kilku świadectw z ostatniego okresu. Niech pomogą nam one otworzyć się na miłość naszej Niebieskiej Matki i „wziąć Ją do siebie” (por. J 19, 27), by była z nami zawsze.
zobacz więcej »   

23.02.2013
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami!
Co to znaczy iść za Jezusem? To pytanie – w Roku Wiary, który przeżywamy – musi postawić sobie każdy z nas. Idziemy za Jezusem we wspólnocie Kościoła, ale nie może zabraknąć naszej osobistej decyzji, tej którą podjął Bartymeusz, gdy podszedł z wiarą do Jezusa, doświadczył Jego miłosierdzia i dołączył do grona Jego uczniów.
zobacz więcej »   

10.02.2013
Miłosierny Samarytanin
„O Panie, pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich." (święta s. Faustyna)
zobacz więcej »   

08.01.2013
Rodzina wspólnotą pokoju
"W rodzinie rodzą się i wzrastają ludzie pokój czyniący, przyszli krzewiciele kultury życia i miłości" – uczy papież Benedykt XVI.
zobacz więcej »   

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio