1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 


13.06.2012
Maryjne Nawiedzenie - dar i zadanie
"Twój przykład niech nas prowadzi, abyśmy umieli uczynić z naszego życia nieustanny hymn uwielbienia miłości Bożej. Rozbudź w nas wrażliwość na potrzeby innych i gorliwość w niesieniu pomocy cierpiącym, daj nam zdolność towarzyszenia samotnym i budowania nadziei tam, gdzie rozgrywają się ludzkie dramaty. Na każdym etapie naszego życia, radosnym czy smutnym, z macierzyńską miłością ukazuj nam Twego Syna Jezusa, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo" (bł. Jan Paweł II)
zobacz więcej »   

13.06.2012
Maryja Pogromicielka szatana
"Dozwól mi Cię wychwalać, Święta Dziewico,
dodaj mi siły do walki z Twoimi wrogami".
zobacz więcej »   

02.05.2012
Dziewica Objawienia - Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach
„Bruno Cornacchiola całym sercem zwalczał Kościół katolicki, uważając go za synagogę szatana. Ze szczególną nienawiścią odnosił się do kultu Matki Bożej, do duchowieństwa i papieża, którego planował zabić. 12 kwietnia 1947 r. objawiła mu się Matka Boża i to był początek jego nawrócenia”.
zobacz więcej »   

30.04.2012
1 maja 2012 r. Filipińczycy modlą się za Polskę - dołączmy do Nich
Milion różańców w intencji pokoju na świecie odmawiają codziennie Filipińczycy. W ciągu 201 dni modlitwą objęte zostaną wszystkie kraje. Różańcowa krucjata za świat rozpoczęła się 10 października 2011 r., a zakończy 30 maja. Za POLSKĘ będą się modlić 1 maja 2012r - dołączmy się do tej modlitwy.
zobacz więcej »   

07.04.2012
Paschalna radość Maryi
Błogosławiona s. Anna Katarzyna Emmerich, niemiecka mistyczka i stygmatyczka z Zakonu Augustianek, pisze: "Nadeszła wreszcie chwila tak uroczysta dla całego świata, chwila Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Piękny był nad wyraz i majestatyczny, a blask bił od Niego. Na rękach i nogach znać było błyszczące rany tak rozwarte, ze w rany u rąk można było włożyć palec. Tak Jezus stanął przed swą Matką. Maryja pochyliła się ku ziemi, by ucałować stopy Jego, a wtedy On ujął Ją za rękę, podniósł Ją i zaraz zniknął".
zobacz więcej »   

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio