1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 


11.03.2014
W objęciach Ukrzyżowanego
Z ufnością zbliż się do Niego, taki jaki jesteś i pozwól, by objął cię swoją czułą miłością i uleczył rany twojej duszy. Oddaj się całkowicie w ramiona Jego miłosierdzia. Tylko Jezus, Twój Zbawiciel, ma moc rozerwać wszelkie kajdany, uleczyć z każdej słabości, podnieść z każdego upadku, On przemienia zimne i ciemne więzienie biednego grzesznika w ciepły i jasny Dom Ojca, On przemienia przestraszonego i smutnego niewolnika w pełne radości i ufności dziecko spoczywającego w objęciach Ojca.
zobacz więcej »   

09.02.2014
Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 14)
Papież Franciszek w Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego napisał: "Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani do tego, byśmy się upodabniali do Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina dla wszystkich cierpiących. «Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16)". Przykładem może być dla nas bł. Ojciec Hilary Paweł Januszewski, karmelita z Krakowa.
zobacz więcej »   

28.01.2014
Jezus uzdrawia paralityka
„Ta opowieść ewangeliczna pokazuje, że Jezus ma władzę nie tylko uzdrawiania chorego ciała, ale także odpuszczania grzechów; co więcej, uzdrowienie fizyczne jest znakiem uzdrowienia duchowego, które przynosi Jego przebaczenie. W istocie grzech jest rodzajem paraliżu ducha, z którego tylko moc miłosiernej miłości Boga może nas wyzwolić, pozwalając nam wstać i podjąć marsz drogą dobra” (Benedykt XVI).
zobacz więcej »   

24.12.2013
Bądźmy świadkami Emmanuela (Mt 1, 22-23)
Być świadkiem Bożego Narodzenia to osobiście doświadczyć i z radością głosić innym ludziom miłość Ojca, który Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (por. J. 3, 16). Być świadkiem Bożego Narodzenia znaczy przyjąć prawdę, że Bóg stał się jednym z nas, a więc szanować godność każdej ludzkiej istoty, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ktoś powiedział „człowieku, szanuj człowieka, bo Bóg stał się człowiekiem”. Być świadkiem Bożego Narodzenie to w każdym człowieku rozpoznać oblicze Chrystusa, który rzekł: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Być świadkiem Bożego Narodzenia to pochylić się nad drugim człowiekiem, aby z czułością serca Maryi zaspokoić Jego pragnienie miłości. To za przykładem Dziewicy z Nazaretu pozwolić Mu przyjąć nasze człowieczeństwo i być Emmanuelem – Bogiem z nami (por. Łk 1, 38; Mt 1, 23). To pozwolić, aby się nami posługiwał – poprzez nasze oczy, ręce i serce otwarte dla każdego.
zobacz więcej »   

14.11.2013
Ty też możesz być świętym
"Bycie świętymi, nie jest przywilejem nielicznych, ale powołaniem dla wszystkich – mówił ostatnio papież Franciszek. Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani, aby pójść drogą świętości, a ta droga ma swoje imię, oblicze: to Jezus Chrystus".
zobacz więcej »   

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio