1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 


28.01.2014
Jezus uzdrawia paralityka
„Ta opowieść ewangeliczna pokazuje, że Jezus ma władzę nie tylko uzdrawiania chorego ciała, ale także odpuszczania grzechów; co więcej, uzdrowienie fizyczne jest znakiem uzdrowienia duchowego, które przynosi Jego przebaczenie. W istocie grzech jest rodzajem paraliżu ducha, z którego tylko moc miłosiernej miłości Boga może nas wyzwolić, pozwalając nam wstać i podjąć marsz drogą dobra” (Benedykt XVI).
zobacz więcej »   

24.12.2013
Bądźmy świadkami Emmanuela (Mt 1, 22-23)
Być świadkiem Bożego Narodzenia to osobiście doświadczyć i z radością głosić innym ludziom miłość Ojca, który Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (por. J. 3, 16). Być świadkiem Bożego Narodzenia znaczy przyjąć prawdę, że Bóg stał się jednym z nas, a więc szanować godność każdej ludzkiej istoty, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ktoś powiedział „człowieku, szanuj człowieka, bo Bóg stał się człowiekiem”. Być świadkiem Bożego Narodzenie to w każdym człowieku rozpoznać oblicze Chrystusa, który rzekł: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Być świadkiem Bożego Narodzenia to pochylić się nad drugim człowiekiem, aby z czułością serca Maryi zaspokoić Jego pragnienie miłości. To za przykładem Dziewicy z Nazaretu pozwolić Mu przyjąć nasze człowieczeństwo i być Emmanuelem – Bogiem z nami (por. Łk 1, 38; Mt 1, 23). To pozwolić, aby się nami posługiwał – poprzez nasze oczy, ręce i serce otwarte dla każdego.
zobacz więcej »   

14.11.2013
Ty też możesz być świętym
"Bycie świętymi, nie jest przywilejem nielicznych, ale powołaniem dla wszystkich – mówił ostatnio papież Franciszek. Dlatego wszyscy jesteśmy wezwani, aby pójść drogą świętości, a ta droga ma swoje imię, oblicze: to Jezus Chrystus".
zobacz więcej »   

13.11.2013
Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz (por. J 11,3)
Gdy sparaliżowany w stanie agonalnym leżał długi czas na łóżku szpitalnym, gdy lekarze walczyli o jego życie, z serc tysięcy wiernych przyjaciół brata Jamesa płynęła do Serca Jezusa gorąca modlitwa: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Niech świadectwo drogiego ojca Jamesa Manjackala umocni naszą wiarę w Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam bramy Nieba.
zobacz więcej »   

19.06.2013
Była tam Matka Jezusa (J 2,1)
Te słowa Janowej Ewangelii odnoszące się do obecności Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej, stały się radosnym wyznaniem jakże wielu pielgrzymów nawiedzających Oborskie Sanktuarium. Jakże wielu z nich powracając do domu i dzieląc się świadectwem tego co przeżyli w Domu Matki Bolesnej, może dziś powiedzieć: „Była tam Matka Jezusa”. Liczne świadectwa nawrócenia, uzdrowienia i innych łask otrzymanych przez ręce Maryi Bolesnej wyrażają to doświadczenie Jej żywej obecności i macierzyńskiej miłości oraz mocy wstawiennictwa zjednującego błogosławieństwo Chrystusa dla wszystkich, którzy z ufnością gromadzą się pod Jej płaszczem na oborskim wzgórzu. Dla pokrzepienia serca i umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości posłuchajmy kilku świadectw z ostatniego okresu. Niech pomogą nam one otworzyć się na miłość naszej Niebieskiej Matki i „wziąć Ją do siebie” (por. J 19, 27), by była z nami zawsze.
zobacz więcej »   

« powrót  


   Klasztor karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach położone są 20 km od Golubia-Dobrzynia w diecezji płockiej. Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej. zobacz więcej »


  Sobotnie Wieczerniki mają charakter spotkań modlitewno- ewangelizacyjnych. Gromadzą pielgrzymów u stóp MB Bolesnej. zobacz więcej »
 
     
 
  ©2006 Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Obory 38; 87-645 Zbójno k. Rypina; tel. (0-54) 280 11 59; tel./fax (0-54) 260 62 10;
  oprzeor@obory.com.pl

  Opiekun Pielgrzymów: O. Piotr Męczyński; tel. (0-54) 280 11 59 w. 33; (0-606) 989 710;
  opiotr@obory.com.pl

 
KEbeth Studio